Aktualności
Pojedziemy szybciej i bezpieczniej
19 lutego 2009 czwartek
grafika

19 lutego zostało otwarte długo oczekiwane rondo u zbiegu ulic: Jagiełły, Balickiej i Lalki. Rondo usprawni ruch w kierunku centrum Warszawy oraz w stronę Piastowa. W ramach przebudowy skrzyżowania zaprojektowano i przebudowano infrastrukturę towarzyszącą: kanalizację deszczową, oświetlenie drogi, przebudowę sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Budowa przebiegła bardzo sprawnie i trwała niespełna 2 miesiące. Średnica pierścienia zewnętrznego ronda wynosi 36 m, szerokość jezdni 6m. Koszt inwestycji wyniósł w sumie 3 380 152 zł. W związku z zakończeniem budowy od 19 lutego autobusy komunikacji miejskiej powróciły na dawne trasy. Mowa tu o liniach: 177, 187, 401, 517, 716, N35 i N85. Ponadto zmieniła się nazwa zespołu przystankowego SIŁACZKI na LALKI. Przystanki znajdują się w następujących lokalizacjach: LALKI 01 na ul. Jagiełły (kierunek ul. Traktorzystów) obowiązujący dla linii 716. LALKI 02 na ul. Jagiełły (kierunek ul. Keniga) obowiązujący dla linii: 187, 401, 517, 716, N35 i N85. LALKI 03 na ul. Lalki (kierunek ul. Cierlicka) obowiązujący dla linii 187, 401 517, N35 i N85. To już trzecie rondo w Ursusie. Rozpoczęcie budowy kolejnego planowane jest w drugiej połowie roku. Znajdzie się ono u zbiegu ulic: Kościuszki i Cierlickiej. Budowa ronda i wykonanie nakładki asfaltowej będzie możliwe dopiero po realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji budowy kanału sanitarnego w ulicy Cierlickiej na odcinku od ul. Kościuszki w kierunku wiaduktu nad torami PKP. Obie inwestycje należy ze sobą skoordynować w taki sposób, aby nie doszło do sytuacji, w której po wykonaniu ronda nastąpi rozpoczęcie robót polegających na rozebraniu drogi i wykonaniu kanalizacji sanitarnej. Przyszłe objazdy zostaną przedstawione po wyłonieniu wykonawcy robót.

Zrealizowano kolejne inwestycje
18 lutego 2009 środa
grafika

Zrealizowano kolejne inwestycje Początek roku obfituje w nowe inwestycje. 18 lutego dokonano oficjalnego otwarcia budynku nowej Acherówki oraz niedawno zakupionych budynków przeznaczonych dla placówek Ośrodka Pomocy Społecznej. Nowo wybudowany gmach Acherówki znajduje się w parku im. Adolfa Achera, a jego wygląd nawiązuje do formy dworku. Dzięki temu projektantom udało się połączyć dawną tradycję z nowoczesnością. Budynek przeznaczony będzie na działalność społeczno-opiekuńczą i kulturalną. Swoją siedzibę znajdą tu: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Ekologiczny Ursus, dzienny dom opieki społecznej oraz TKKF. Warunki, w jakich będziemy mogli pracować są nie do porównania z tymi w poprzednich siedzibach. W budynku jest dużo przestrzeni oraz wszelkiego rodzaju wygody. Dla nas – emerytów, jest to szczególnie ważne, aby osoby starsze mogły w komfortowych warunkach spędzać jesień swojego życia – mówi Bolesław Staniszewski prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów. Łączna powierzchnia budynku wynosi 776 m². Inwestycja kosztowała dzielnicę 2 876 608 zł. Drugą oddaną tego dnia inwestycją były dwa budynki przy ul. Prawniczej 54, przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Znajdą się tam trzy placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy Słoneczny Dom, Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku oraz Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Stokrotka. Profesjonalną pomoc pedagogów i psychologów znajdą tu najbardziej potrzebujący mieszkańcy Ursusa – osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz członkowie rodzin wieloproblemowych. Osoby potrzebujące będą mogły nabyć tu podstawowe umiejętności, dotyczące codziennego życia oraz uzyskają pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów. Zakres działań obejmie m. in. grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin, warsztaty umiejętności wychowawczych, treningi umiejętności społecznych oraz indywidualne porady. Zajęcia prowadzić będą psychologowie, wolontariusze oraz wykwalifikowani pedagodzy. Nowa siedziba zagwarantuje możliwość wzmożonej działalności w dotychczas świadczonym zakresie. Budynki wraz z działką zostały zakupione w grudniu 2008 roku przez władze dzielnicy oraz władze miasta za kwotę 2 460 968 zł. W otwarciu wymienionych inwestycji wziął udział Wiceprezydent m. st. Warszawy – Włodzimierz Paszyński, który razem z zarządem Dzielnicy Ursus dokonał uroczystego przecięcia wstęgi.

Warsztaty wokalne - „Młodzieżowy Zespół Artystyczny”
27 lutego 2009 -
31 marca 2009

zapraszamy do zespołu wszystkich chętnych na warsztaty wokalne. (każdy) czwartek w Gimnazjum nr 133 w godzinach 15.30 -17.00 ul. Warszawska 63 Zajęcia prowadzi Krzysztof Matuszak Zajęcia bezpłatne „Młodzieżowy Zespół Artystyczny” – nazwa robocza Będzie reprezentacyjnym zespołem Ursusa na różnych uroczystościach np.: „Dni Ursusa”, koncert „Mali Maleńkiemu”, podczas „Zapalenia Pierwszej Świeczki na Choince” przed Urzędem Dzielnicy oraz w wymianach zagranicznych i występach poza Dzielnicą.

Ankieta
23 marca 2009 -
30 marca 2009

Szanowni Państwo! Gorąco polecam Państwu wyrażenie swojej opinii w konsultacjach społecznych, w ankiecie internetowej znajdującej się pod adresem:

http://webankieta.pl/ankiety/w1hpsl1q0ekw Jest ona skierowana do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Dzięki tej ankiecie chciałbym zorientować się, jak Państwo – Mieszkańcy Ursusa – postrzegacie naszą Dzielnicę. Zdarza się, że Ursus jest określany jako podwarszawska miejscowość, historycznie kojarzona z produkcją traktorów. Ten drugi fakt mnie nie dziwi, jako że ZM Ursus to nasze korzenie. Jednakże Ursus to nie tylko fabryka ciągników. Ma swoją dłuższą historię, tj. chociażby słynne i wybitne rody polskie: Grabscy, Wojciechowscy, historia posagu 7 panien, a przed sobą wielką przyszłość. Proponowana ankieta ma za zadanie zebrać opinię wśród obecnych i potencjalnych mieszkańców dzielnicy. Ciekawy jestem jak też Państwo widzicie Ursus. Jestem przekonany, że Państwa opinie pomogą w sformułowaniu wniosków, które pozwolą na pracę nad zmianą wizerunku oraz ustalenie koniecznych zmian, chociażby mających wpływ na tworzenie architektury i terenów zielonych. Proszę, aby odpowiadając na pytania, nie ograniczali się Państwo wyłącznie do opisu aktualnej rzeczywistości, lecz zechcieli się podzielić własnymi przemyśleniami i sugestiami na temat koniecznych zmian istniejącej sytuacji. Państwa udział w tej ankiecie jest bardzo ważny dla przyszłości Ursusa i planowanych działań, jej rozwoju ekonomicznego, więzi społecznych, stanu środowiska, jakości architektury – dla jakości życia mieszkańców. Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Z prac Zarządu Dzielnicy
23 lutego 2009 poniedziałek
grafika

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w styczniu 2009 r. odbył pięć posiedzeń, na których zapadły ważne dla mieszkańców decyzje. W związku z powyższym przedstawiamy najistotniejsze dla Państwa informacje. Dzięki staraniu władz samorządowych dzielnicy zwiększono budżet o kwotę 8.711.525 zł. z myślą o uzupełnieniu finansowania kosztów realizacji zadań. Podjęto również opinię do projektu nowej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. Następnie powyższa opinia została zatwierdzona uchwałą Rady Dzielnicy Ursus nr 115/XXXI/2009 z dnia 15.01.2009 r. Tekst jednolity uchwały dostępny jest na stronie www.ursus.warszawa.pl w zakładce Rada - uchwały. Również w styczniu Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z budynku przy ul. Rynkowej 8 do nowo zakupionej nieruchomości przy ul. Prawniczej 54. Jednocześnie przekazano pomieszczenia przy ul. Rynkowej 8 do dyspozycji Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Władze Ursusa wyszły z inicjatywą powołania Dzielnicowego Zespołu ds. nabywania przez Dzielnicę na rzecz m. st. Warszawy, nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne. Prace nowego zespołu mają na celu usprawnienie pozyskiwania nowych terenów. Ważne decyzje zapadły również w dziedzinie oświaty. Zarząd zdecydował o wdrożeniu Programu Podniesienia Jakości Kształcenia, który ma na celu poprawę poziomu edukacji w ursuskich szkołach. Zdecydowano również o wniesieniu skargi kasacyjnej, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Wspólne posiedzenie Komisji
23 marca 2009 poniedziałek

W dniu 23 marca 2009 r. o godz. 17:00 (w sali nr 100 Urzędu Dzielnicy Ursus, przy Placu Czerwca 1976r. nr 1) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z Komisją Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 5. Dyskusja – wolne wnioski.

Przywraca się stałe trasy linii komunikacji miejskiej
19 lutego 2009 czwartek
grafika

W związku z zakończeniem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły / Balicka / Lalki, od 19 lutego 2009 r. od początku kursowania linii dziennych przywraca się stałe trasy linii 177, 187, 401, 517, 716, N35 i N85. Ponadto zmienia się nazwę zespołu przystankowego SIŁACZKI na LALKI. Przystanki w zespole LALKI zlokalizowane są w niżej podanych lokalizacjach:

  • LALKI 01 na ul. Jagiełły (kierunek ul. Traktorzystów) obowiązujący dla linii 716.
  • LALKI 02 na ul. Jagiełły (kierunek ul. Keniga) obowiązujący dla linii 187, 401, 517, 716, N35, N85.
  • LALKI 03 na ul. Lalki (kierunek ul. Cierlicka) obowiązujący dla linii 187, 401, 517, N35 i N85.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!