Aktualności
Z prac Zarządu Dzielnicy
16 marca 2009 poniedziałek

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w lutym 2009 r. odbył cztery posiedzenia, na których zapadły decyzje dotyczące m.in: Władze Dzielnicy ogłosiły powtórny konkurs na wynajem nieruchomości, położonej przy ul. Dzieci Warszawy 42, na okres 3 lat, na dotychczasowych zasadach ze względu na nierozstrzygnięcie konkursu w dniu 3 lutego br. Wprowadzono także do budżetu m. st. Warszawy na 2009 r. nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie systemu monitoringu ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Sosnkowskiego i ul. Czerwona Droga w Warszawie”, w związku z udokumentowanymi aktami wandalizmu w budynkach, w których mieszczą się ujęcia wody oligoceńskiej. W lutym Zarząd zaakceptował załącznik nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy, z dnia 27.05.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, pozostawiając stawki na dotychczasowym poziomie. Zarząd Dzielnicy podjął także uchwałę w sprawie odpłatnego udostępniania sali szkoleniowej, położonej w budynku przy ul. Walerego Sławka 2 w Parku Achera - w czasie - kiedy nie jest ona zajmowana przez organizacje, mające siedzibę w w/w budynku, na następujących warunkach finansowych: do 3 godzin udostępniania sali - minimalna opłata zryczałtowana 120 zł + 22 % podatku VAT, każda następna godzina udostępniania sali - cena 50 zł/h + 22% podatku VAT. Uzyskane opłaty będą stanowiły dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administrowania obiektem. Budynek „ Acherówka” jest w pełni wyposażony technicznie i użytkowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (Dom Dziennego Pobytu Seniorów), Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „ Ursus”, Stowarzyszenie Ekologiczne „ Ursus” oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko „ Promyk”. Informację na temat wynajmu sali można uzyskać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Ursus pod numerem telefonu: 0-22 6626032. Zaakceptowano również regulamin targowiska, położonego przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 20 w Warszawie, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Warszawa - Ursus Nr 58/LIII/2002, z dnia 09.08.2002 r., w związku ze zmianami dotyczącymi handlu w niedzielę na tym targowisku.

Warszawskie sześciolatki
30 stycznia 2009 -
14 kwietnia 2009

Szanowni Rodzice sześciolatka ! Na tej stronie serwisu Biura Edukacji pojawiać się będą istotne wiadomości o kształceniu Waszych sześcioletnich dzieci,

Ogłoszenie o sprzedaży lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Ursus
15 kwietnia 2009 środa

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy informuje, że dnia 25 marca 2009 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy Placu Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, a także na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy www.ursus.warszawa.pl, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o j przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej podanych nieruchomości: 1. lokalu użytkowego a2, o powierzchni 71,69 m2 znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ul. Bohaterów Warszawy 11, wraz z przypisanym do lokalu udziałem 0,0456 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 09.07.2103 r. takiej samej ułamkowej części gruntu, na której znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 5 w obrębie 2-11-13 o powierzchni 627 m2, uregulowanego w księdze wieczystej KW Nr WA1 M/00065907/5; Lokal nr 1w formacie PDF 2. lokalu użytkowego b2, o powierzchni 73,65 m2 znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ul. Bohaterów Warszawy 11, wraz z przypisanym do lokalu udziałem 0,0469 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 09.07.2103 r. takiej samej ułamkowej części gruntu, na której znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 5 w obrębie 2-11-13 o powierzchni 627 m2, uregulowanego w księdze wieczystej KW Nr WA1 M/00065907/5. Lokal nr 2w formacie PDF

Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus
21 marca 2009 sobota

W ostatnią sobotę w naszej dzielnicy odbyły się dwa olbrzymie wydarzenia piłkarskie. Jednym był mecz KS Ursus z liderem grupy KS Piaseczno, który zakończył się zwycięstwem 2:1 drużyny gości. Drugim - nie mniej ważnym - był turniej o puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus, rozegrany na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11, przy ul. Keniga 20. W tym roku w finale spotkały się ekipa Ebejotu z reprezentacją Urzędu Dzielnicy. Cały mecz do ostatnich sekund trzymał w napięciu i na 3 sekundy przed końcem regulaminowego czasu gry nasi samorządowcy przegrywali 1:0, jednak pięknym strzałem w „długi róg” popisał się Jacek Lesiak, doprowadzając do wyrównania. O mistrzostwie zadecydowały rzuty karne, w których więcej zimnej krwi zachowali zawodnicy Urzędu wygrywając 4:3. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Efektu, ulegając w półfinale jedynie tegorocznym mistrzom. Czwarte miejsce przypadło Straży Pożarnej, która z każdym turniejem prezentuje coraz wyższy poziom techniczny. Kolejne miejsca zdobyli: piąte - Policja, szóste - Straż Miejska, siódme - Ochotnicza Straż Pożarna, ósme - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.
Najlepsze drużyny uhonorowane zostały z rąk Burmistrza cennymi pucharami i nagrodami. Dziękujemy wszystkim drużynom za udział i gratulujemy najlepszym.

Zapraszamy na zawody RCligi
5 kwietnia 2009 niedziela

Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Ursusa na zawody RCligi modeli samochodów zdalnie sterowanych, które odbędą się 5 kwietnia 2009 ( niedziela) na sali gimnastycznej z Zespole Szkół nr 80 na Gołąbkach, ul. Orłów Piastowskich 47 wejście od ul. Górnej Drogi w godzinach 9-17 . Zawody są częścią całorocznego cyklu w klasach Mistrzostw Polski mianowicie: E12, E10TC-Spec, E10TC 540, i klasy dla początkujących E10TC-Start. Zawodnicy posiadający inne modele sportowe mogą sprawdzać swoje umiejętności w grupie Free. W ramach eliminacji zostaną rozegrane uroczyste półfinały w czerwcu 2009 i finały w grudniu 2009 Szczegóły zawodów zostaną ogłoszone na stronie Szczegóły zawodów zostaną ogłoszone na stronie http://www.RCliga.pl po 30 marca 2009. po 30 marca 2009. Po tym terminie, zawodników zapraszamy do rejestracji na formularzu http://poczta2.home.pl/zgloszenie.php

Zaproszenie
3 kwietnia 2009 piątek

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski i Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński zapraszają na obchody z okazji 69. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 3 kwietnia 2009 r.godzina 10.30; Obelisk ul. Cierlicka

Obniżki czynszu z tytułu uzyskiwanych dochodów
2 marca 2009 poniedziałek

Z dniem 1 stycznia 2009r. weszła w życie uchwała z dnia 2 października 2008r. Rady m.st. Warszawy Nr XLI/1272/2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012, która zmienia m.in. dotychczas obowiązujące zasady polityki czynszowej w lokalach komunalnych. Obliczony przez wynajmującego czynsz, uwzględniający strefy określone przez Rady Dzielnic m.st. Warszawy oraz obniżki ze względu na położenie i wyposażenie lokalu, może być obniżony z tytułu uzyskiwanych dochodów. Sprawdź czy możesz skorzystać z tej obniżki i złóż wniosek o obniżkę czynszu. pdf Instrukcja
doc Deklaracja
doc Wniosek wspólny


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!