Aktualności
Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
25 czerwca 2009 czwartek

W dniu 25 czerwca 2009 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus
18 czerwca 2009 czwartek

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus odbędzie się w dniu 18 czerwca br. (czwartek) o godz. 14:30 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Rynkowej. Porządek spotkania:

  • Konsultacja i zaopiniowanie propozycji zadań na otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych na rok 2010.
  • Odpowiedź na pismo Pana Kamila Wyszkowskiego skierowane do DKDS przez U.D. Ursus w sprawie likwidacji bazy Dzielnicowego Zakładu Oczyszczania Z-6 przy ul. Sosnkowskiego 4.
Z uwagi na ważność przedstawionych spraw, prosi się o niezawodne przybycie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
9 czerwca 2009 wtorek

W dniu 9.06.2009 r. o godz. 16.30 (w sali 102) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie sprawozdania finansowego z merytorycznej działalności OSiR-u za 2008 rok. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 5. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 6. Dyskusja – wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji
9 czerwca 2009 wtorek

W dniu 9.06.2009 r. o godz. 18.00 (w sali 100) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Włochy oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Ursus. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. 5. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 6. Dyskusja – wolne wnioski.

Komunikat o wynikach konkursu na najem lokali użytkowych.
10 kwietnia 2009 piątek

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18.05.2009r. o ostatecznych wynikach konkursu ofert na najem lokali użytkowych nr 1/2009 z dnia 10.04.2009r więcej informacji na stronie ZGN

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - konkurs ofert
5 maja 2009 wtorek

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu oświaty i wychowania w roku 2009 polegających na organizowaniu różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

II Dzień Promocji Zdrowia w Zespole Szkół Nr 42 w Warszawie.
25 kwietnia 2009 sobota

II Dzień Promocji Zdrowia w Zespole Szkół Nr 42 w Warszawie.

W sobotę 25 kwietnia w Zespole Szkół Nr 42 przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie już po raz kolejny odbył się II Dzień Promocji Zdrowia dla mieszkańców Dzielnicy Ursus. Celem tego szczytnego przedsięwzięcia było przede wszystkim propagowanie akcji bezinteresownego oddawania krwi.
Zespół Szkół Nr 42 od wielu lat w swoich działaniach dużo uwagi poświęca profilaktyce prozdrowotnej, a szczególny nacisk położony jest na krzewienie idei honorowego krwiodawstwa. Każdego roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 42 oddają krew, niezbędną przecież dla cierpiących na szereg poważnych chorób.
Hasło „Krew darem życia” przyświecało organizatorom II Dnia Promocji Zdrowia, nad którym patronat objęła Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pani Jolanta Dąbek.
Przygotowania do imprezy trwały już od wielu miesięcy, w trakcie których pozyskiwano sponsorów przedsięwzięcia, dbano o to, by miało ono sprawny, bezpieczny przebieg. W akcję włączyła się cała społeczność Zespołu Szkół Nr 42 – Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice. 25 kwietnia 2009 r. na terenie szkoły przy ulicy Konińskiej od rana intensywnie przygotowywano II Dzień Promocji Zdrowia. Rozpoczął się on o godzinie 10 i od początku do końca uczestniczyła w nim Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pani Jolanta Dąbek.
Główny punkt imprezy stanowił nowoczesny, potężny ambulans do poboru krwi ze Stacji Krwiodawstwa w Warszawie. Na tych, którzy przekazywali „dar życia” czekała miła, fachowa załoga medyczna. W tym roku w ciągu 5 godzin trwania akcji zebrano aż 9 litrów krwi. Oddało ją honorowo 20 osób, w tym czworo nauczycieli Zespołu Szkół Nr 42, uczeń Przemek Cyran, absolwent szkoły Paweł Krzyżanowski i jego narzeczona, Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 42 pan Dariusz Bajek i jego małżonka. Pracownicy ze Stacji Krwiodawstwa byli bardzo zadowoleni z ilości zebranej krwi i stwierdzili, że na kolejny Dzień Promocji Zdrowia przyjadą znów z wielką radością.
W szkole przygotowano salę, gdzie mieszkańcy Dzielnicy Ursus mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich, udzielanych przez: onkologa – panią Martę Olszynę – Serementę, chirurga – pana Łukasza Serementę, który również zasilił grono krwiodawców i panią Irenę Kresińską.
Mnóstwo pracy miały pielęgniarki – panie Eugenia Kłos i Hanna Rapacka, wykonujące bezpłatne badania profilaktyczne: - badanie poziomu cukru we krwi; - pomiar ciśnienia tętniczego; - badanie poziomu cholesterolu we krwi; W tym roku z porad lekarskich i badań profilaktycznych skorzystało około 60 mieszkańców dzielnicy.
Ogromnego wsparcia organizatorom przedsięwzięcia udzieliła Policja. Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Warszawa III i Komendy Warszawa Ursus nie tylko dbali o bezpieczeństwo uczestników imprezy, ale też zapewnili im różnorodne atrakcje. Można było przejechać się policyjnym meleksem, zobaczyć od wewnątrz nowe radiowozy, obejrzeć pokaz tresury psów policyjnych. Równie zapracowana była Straż Miejska. Panie Strażniczki z Wydziału Profilaktyki zajęły się edukacją prozdrowotną i dotyczącą bezpieczeństwa najmłodszych, a także malowały twarze milusińskich, naklejały tatuaże, wspólnie z dzieciakami kolorowały, rysowały. Wielkim zainteresowaniem cieszył się specjalnie przygotowany „Kącik dla dzieci”.
Wszyscy, którzy przyszli na II Dzień Promocji Zdrowia, mogli zobaczyć pokaz I pomocy przedmedycznej, obejrzeć występy Zespołu Cheerleaders ze Szkoły Podstawowej nr 148 w Warszawie i Klubu Shotokan Karate Kempo Combat. Cały czas działała Loteria Promocyjna, w której każdy los wygrywał. Główną nagrodą była kamera video, a na wszystkich kupujących losy czekały ponadto inne atrakcyjne fanty – radiomagnetofon, książki, płyty DVD, CD, akcesoria komputerowe, zestawy kosmetyków i wiele innych. Prężnie działało też stoisko promocyjne szkoły i punkt informacyjny, gdzie każdy odwiedzający mógł wpisać się do Kroniki Szkoły na listę gości II Dnia Promocji Zdrowia. Organizatorzy zadbali również o bezpłatny posiłek i napoje dla uczestników imprezy. Nie można było oprzeć się smakowi staropolskiego pysznego bigosu i dań z grilla.
II Dzień Promocji Zdrowia zakończył się o godzinie 15. okazał się wielkim sukcesem Zespołu Szkół Nr 42 i motywacją dla dalszych takich działań na rzecz środowiska ursusowskiego. Cel, który założyli sobie przygotowujący akcję – propagowanie honorowego krwiodawstwa – został osiągnięty.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!