Aktualności
Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
2 lipca 2009 czwartek

W dniu 2 lipca 2009 r. o godz. 16:30 w budynku Urzędu Dzielnicy przy Placu Czerwca 1976r. (w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie programu „Lato w mieście 2009”. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd. 5. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
27 maja 2009 środa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uruchomiło w Warszawie, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów "Centrum Rodziny i Praw Dziecka". W ramach działalności Punktu bezpłatnych porad udzielają: prawnik, psycholog, doradca zawodowy oraz seksuolog. Specjaliści przyjmują na Krakowskim Przedmieściu 6 w Warszawie (tel. 022-826-17-78) oraz na ul. Działdowskiej 12 m 28A (tel. 0664-506-509). Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.tpdzg.org.pl

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali użytkowych.
25 czerwca 2009 czwartek

ZARZĄD DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, a także na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl oraz Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy www.ursus.warszawa.pl, zostały podane do publicznej wiadomości ogłoszenia o organizowanych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu użytkowego nr a2 o powierzchni 71,69 m2 oraz lokalu użytkowego nr b2 o powierzchni 73,65 m2, usytuowanych w budynku położonym w Warszawie przy ul. Bohaterów Warszawy 11, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 09.07.2103 r. ułamkowej części gruntu, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 5 w obrębie 2-11-13 o powierzchni 627 m2, uregulowanego w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00065907/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2009 r. - lokal użytkowy a2 – godz. 10.00Szczegóływ formacie PDF - lokal użytkowy b2 – godz. 12.00Szczegóływ formacie PDF
w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1, sala nr 102, I piętro. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, pok. Nr 202 i 226, II piętro, tel. (0-22) 478-61-78, 478-60-78 oraz w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus, ul. Szancera 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00 tel. (0-22) 662-60-32 wew. 105 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
25 czerwca 2009 czwartek

W dniu 25 czerwca 2009 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus
18 czerwca 2009 czwartek

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus odbędzie się w dniu 18 czerwca br. (czwartek) o godz. 14:30 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Rynkowej. Porządek spotkania:

  • Konsultacja i zaopiniowanie propozycji zadań na otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych na rok 2010.
  • Odpowiedź na pismo Pana Kamila Wyszkowskiego skierowane do DKDS przez U.D. Ursus w sprawie likwidacji bazy Dzielnicowego Zakładu Oczyszczania Z-6 przy ul. Sosnkowskiego 4.
Z uwagi na ważność przedstawionych spraw, prosi się o niezawodne przybycie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
9 czerwca 2009 wtorek

W dniu 9.06.2009 r. o godz. 16.30 (w sali 102) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie sprawozdania finansowego z merytorycznej działalności OSiR-u za 2008 rok. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 5. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 6. Dyskusja – wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji
9 czerwca 2009 wtorek

W dniu 9.06.2009 r. o godz. 18.00 (w sali 100) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Włochy oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Ursus. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. 5. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 6. Dyskusja – wolne wnioski.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!