Aktualności
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
20 maja 2010 czwartek

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2010r. o godz. 16:00 (w sali 102) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
 4. Zagadnienia bieżące będące w zakresie działalności Komisji.
 5. Dyskusja - wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
20 maja 2010 czwartek

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 20 maja 2010 r. o godz. 18:00

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2010. DRUK NR 9
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu miejsc usytuowanych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego owocami miękkimi. DRUK NR 10
 5. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. DRUK NR 11
 6. Interpelacje.
 7. Wnioski i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ dr Henryk Linowski

Wyłączenie magistrali wodociągowej
17 maja 2010 -
20 maja 2010
grafika

MPWiK w m.st. Warszawie informuje, że w związku z budową skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ulicą Łopuszańską, od poniedziałku, 17 maja, od godz. 23.00, do czwartku, 20 maja, do godz. 6.00, nastąpi wyłączenie magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich, co spowoduje problemy z dostawą wody w Paśmie Pruszkowskim.
W dzielnicy Ursus - znacznie obniżone ciśnienie w rejonie „starego” Ursusa (w obrębie ulic: Walerego Sławka, B. Wapowskiego, Dzieci Warszawy, T. Kościuszki i K. Sosnkowskiego). Na pozostałym terenie dzielnicy - brak wody.
W celu minimalizowania braku dostaw wody do Pasma Pruszkowskiego na czas trwania wyłączenia magistrali zostaną podstawione beczkowozy w następującym rejonie:


  Ursus:
  1. ul. Keniga/Zagłoby os. Niedźwiadek
  2. ul. Skoroszewska 6 os. Srokosze

  Stacja Uzdatniania Wody „Nurzyńska” w Ursusie ul. Nurzyńska 2 – dostarczy wodę do obszaru „starego” Ursusa. Poniżej podajemy lokalizacje ogólnodostępnych ujęć wody oligoceńskiej w Ursusie:
 • ul. Zagłoby 16
 • ul. Zagłoby 2
 • ul. Orłów Piastowskich róg Czerwonej Drogi
 • ul. Walerego Sławka róg Bohaterów Warszawy
 • ul. Walerego Sławka przy sklepie Warus

Posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
18 maja 2010 wtorek

W dniu 18 maja 2010 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, przy Pl. Czerwca 1976r. nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z udziałem Przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej oraz Naczelnika Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Ursus. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie sprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja - wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
17 maja 2010 poniedziałek

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 maja 2010r. o godz. 16:30 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 4. Zagadnienia bieżące będące w zakresie działalności Komisji.
 5. Dyskusja - wolne wnioski.

Spotkanie z władzami Dzielnicy Ursus
16 maja 2010 niedziela

W dniu 16 maj 2010 roku o godz. 9:30 na skwerze Ks. Szklarczyka (przy rondzie Cierlicka/Kościuszki) odbędzie się spotkanie z władzami Dzielnicy Ursus. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Dzielnicy.
Zostaną poruszone następujące tematy zaproponowane na forum:

 1. "Za 10 lat przy fabryce traktorów stanie miasteczko Ursus" (plan zagospodarowania)
 2. TIRy przy Oriflame i Leroyu
 3. Światła Kleszczowa / Ryżowa - prośba o interwencję w ZDM-ie
 4. Inwestycje drogowe na Skoroszach
 5. Co z dworcem PKP Ursus-Niedźwiadek?
 6. Chodnik wzdłuż ul. Dzieci Warszawy, od Al. Jerozolimskich
 7. ul. Nowolazurowa
 8. przedłużenie Gierdziejewskiego
 9. Południowa Obwodnica Warszawy (POW)
 10. Węzeł Jerozolimskie - Łopuszańska
 11. ZAPUSTNA/TYNKARSKA
 12. Stadion przy ul. Sosnkowskiego 3
 13. Dojazd do osiedla GAWRA - pytania do Burmistrza
 14. Przedłużenie Prystora do Skoroszewskiej
 15. Skrzyżowanie ul. Zaczarowanej Dorożki z ul.Królów Polskich
 16. ul. Ryżowa od ul. Dzieci Warszawy do Al. Jerozolimskich
 17. o, psia kupa !
 18. URSUS - Miasto Ogród
 19. Inne propozycje …

Wszyscy zainteresowani mile widziani.

Nazwijmy nasz park po imieniu !!! - Wynik Ankiety
5 maja 2010 -
15 maja 2010

Wyniki Ankiety :

  ilość głosów oddanych : 210
 • Park Hassa : 67
 • Park Wojciechowskiego : 71
 • Pole Hassa : 15
 • Własne propozycje : 57


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!