Aktualności
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
17 maja 2010 -
7 czerwca 2010

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 17 maja 2010 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola nr 343 w Warszawie, ul. Warszawska 53

Ursus odwiedził astronauta
13 maja 2010 czwartek
grafika

W czwartek, 13 maja 2010 roku Dzielnicę Ursus odwiedził amerykański astronauta, dowódca promu kosmicznego Endeavour George Zamka. W wypełnionym po brzegi uczniami ursusowskich szkół Domu Kultury Arsus gościa powitał wiceburmistrz Dariusz Wosztyl. Później były już tylko gromkie brawa w sali Domu Kultury Arsus, zapełnionej młodymi ludźmi zainteresowanymi lotami kosmicznymi i eksploracją kosmosu.
Zamka przez prawie dwie godziny opowiadał o kosmosie, locie, warunkach życia w przestrzeni kosmicznej, wrażeniach ze spaceru po orbicie, prowadzonych w czasie wyprawy badaniach i pracach naukowych. Swoją wypowiedź zilustrował filmem o locie promu kosmicznego Endeavour.
Zgromadzona w Arsusie młodzież z wielką uwagą i zainteresowaniem słuchała opowieści astronauty. A kiedy przyszedł czas na pytania do gościa, zareagowała bardzo spontanicznie. Gdyby Zamka mógł spędzić w Ursusie cały dzień i tak z pewnością nie odpowiedziałby na wszystkie zapytania uczniów – nie było im końca. Uczniów interesowało wszystko, co związane jest z eksploracją kosmosu, padały też pytania dotyczące samego astronauty – jak to jest pracować w NASA, co trzeba zrobić, żeby zostać pilotem promu kosmicznego.
Po blisko dwugodzinnym spotkaniu przyszedł czas na wspólne fotografie z gościem – każda szkoła będzie mogła pochwalić się takim zdjęciem.

Dzień Dziecka
1 czerwca 2010 wtorek
grafika

Z okazji Dnia Dziecka 01 czerwca 2010 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pływalnie Skalar i Albatros. Zapewniamy słodkie upominki i bezpłatny wstęp (dotyczy pływania rekreacyjnego).

Zarządzenie nr 4467/2010
14 kwietnia 2010 -
31 maja 2010

Burmistrz Dzielnicy Ursus informuje iż Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz w dniu 9 kwietnia 2010 r. podpisała zarządzenie nr 4467/2010 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych , których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.

II Ursuskie Forum Oświatowe: Uczeń zdolny
26 maja 2010 -
31 maja 2010

II Ursuskie Forum Oświatowe: Uczeń zdolny 31 maja 2010 r. ; godz. 1600 - LVI Liceum Ogólnokształcące im L. Kruczkowskiego; ul. Dzieci Warszawy 42 „ Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania” -Helen Keller Edukacja, by spełniała swój cel, musi kierować się myślą o przyszłym życiu. Jednak w XXI wieku świat jest coraz bardziej skomplikowany. Każdego dnia stawia przed nami nowe wyzwania, którym musimy sprostać. Naszym najważniejszym wyzwaniem jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego i świadomego rozwoju, a nie tylko do biernego korzystania z dóbr oferowanych przez współczesny świat. Potencjał tkwiący w młodych ludziach przekraczających progi szkolne jest cennym kapitałem. Należy go chronić i pieczołowicie pomnażać. W świecie opierającym się na wiedzy i technologii uczniowie wybitnie zdolni są skarbem i nadzieją każdego kraju. Praca z dzieckiem zdolnym wymaga szczególnych umiejętności i zaangażowania. Uczeń zdolny jest wyzwaniem, przed którym stoją nauczyciele i psycholodzy. Szkoła powinna stać się miejscem, w którym uczeń odniesie sukces na miarę swoich możliwości. Forum składa się z części wykładowej, wspólnej dla wszystkich podczas której zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące dziecka uzdolnionego. W drugiej części zapraszamy do wzięcia udziału w proponowanych zajęciach warsztatowych. Program 1530 - 1600 - Akredytacja gości (grupy warsztatowe) 1600 – 1650

 • Wykład pn.: „Perły, konie wyścigowe” – mgr Teresa Jóźwik
 • „Sukces naszej szkoły w ostatnim roku szkolnym” – I cz. szkoły podstawowe
 • Rada młodzieżowa – podsumowanie wyników ankiety ·
 • Podstawowe akty prawne z zakresu pracy z dzieckiem uzdolnionym.
1650 – 1705 - Przerwa na kawę 1705 – 1820 Warsztaty:
 • Trening twórczości dla nauczycieli i młodzieży – warsztaty dla nauczycieli, rodziców, młodzieży
 • „Krótki spacer w nieznane” – warsztat dla rodziców - pomysły na zabawę z dzieckiem
 • Warsztat „samorządowy”
 • Wykład cz. II pn.: „ …i nieoszlifowane diamenty” – mgr Teresa Jóźwik
 • „Sukces naszej szkoły w ostatnim roku szkolnym” – II cz. – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
1820 -
 • Wnioski z pracy grupy „samorządowej”
 • Dyskusja
Prosimy o przesłanie zgłoszenia do 27 maja 2010 i ewentualnie wskazanie udziału w zajęciach warsztatowych telefonicznie: (22) 478 6048

XVI DNI URSUSA
18 maja 2010 -
30 maja 2010
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński i Przewodniczacy Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski zapraszają na XVI Dni Ursusa Park Czechowicki ul. Spisaka. START 30 maja 2010 r. godzina 15.00

Przebudowa magistrali wodociągowej PN 1200
17 maja 2010 -
20 maja 2010
grafika

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st, Warszawie Spółka Akcyjna w nawiązaniu do poprzedniego zawiadomienia informuje, że ze względów technicznych został zmieniony termin zamknięcia magistrali DN 1200 w Al. Jerozolimskich na odcinku Popularna-Łopuszańska. Termin zamknięcia magistrali ustalono na 17.05.2010r. od godz. 23:00 do dnia 20.05.2010r. godz. 6:00. Wyłączenia spowoduje znaczny spadek ciśnienia wody w Gminie Włochy oraz całkowity brak wody w Gminach Michałowice, Ursus, Reguły, Piastów oraz w mieście Pruszków wraz z okolicami. Powyższe wyłączenia magistrali wodociągowej spowodowane jest przebudową węzła komunikacyjnego Al. Jerozolimskie róg Łopuszańskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna uprzejmie informuje o bardzo poważnym obniżeniu ciśnienia wody bądź jej braku, przy maksymalnych rozbiorach w budynkach mieszkalnych i biurowcach oraz budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie miast i gmin: Pruszków, Piastów Michałowice oraz w dzielnicy Ursus m.st. Warszawa. Obniżenie ciśnienia wody lub jej brak nastąpi w dniu 12.05.2010 r w godzinach od 23:00 do dnia 15.05.2010r. godzina 6:00. W/w wyłączenie spowodowane jest przebudową magistrali wodociągowej w Warszawie u zbiegu ulic AL Jerozolimskie /Łopuszańska zasilającej w/w rejon w wodę. Przepraszamy mieszkańców za zakłócenia w dostawie wody w tym okresie. Jednocześnie prosimy zarządzających budynkami w w/w rejonie o stały nadzór nad pracą hydroforów oraz o udostępnienie kranów czerpalnych w pomieszczeniach przystosowanych do poboru wody dla mieszkańców wyższych kondygnacji.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!