Aktualności
Ważna informacja dla kierowców korzystających z parkingu P+R Ursus Niedźwiadek
6 sierpnia 2020 czwartek
grafika

W związku ze stale utrzymującą się sytuacją pandemiczną nie będzie zapowiadanych wcześniej zmian w funkcjonowaniu parkingu. Korzystanie z parkingu pozostaje na starych zasadach. Na poziomach 0 oraz +1 nadal obowiązuje przerwa techniczna w godz. 2:31-4:29. Pozostałe poziomy parkingu +2, +3, +4 funkcjonują całodobowo bez zachowania przerwy technicznej, umożliwiając przy tym całodobowe użytkowanie parkingu.

Wyłączamy nieruchomości niezamieszkane z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
13 lipca 2020 poniedziałek
grafika

Od 1 sierpnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkane nie będą objęte warszawskim systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że zarządcy nieruchomości, takich jak sklepy, hotele, galerie handlowe, biurowce, uczelnie czy szpitale mają obowiązek podpisać umowę z operatorem na odbiór odpadów komunalnych.

Zmiana nie dotyczy:

 • nieruchomości zamieszkałych, np. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne,
 • nieruchomości mieszanych, np. fryzjer w kamienicy czy piekarnia w bloku wielorodzinnym,
 • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • nieruchomości zarządzanych przez Urząd m.st. Warszawy i inne jednostki m.st. Warszawy np.: publiczne szkoły, przedszkola, miejskie domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji
 • instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa, np. miejskie teatry, biblioteki, muzea, kina.

Odpady z powyższych nieruchomości będą nadal odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości niezamieszkanej lub jej zarządca?

 1. Do 1 sierpnia 2020 r. zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (operatorem).
 2. Wyposażyć nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i zbierać odpady w sposób selektywny, w podziale na frakcje:
 • papier
 • metale i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • bio
 • bio – gastronomia/targowisko
 • zmieszane

Odpady zielone zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres nie dłuższy niż 7 dni.

Odpady wielkogabarytowe zbiera się w kontenerach o pojemności od 1100 litrów, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny.

 1. Utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wysokość nowych stawek

Maksymalne stawki, jakie mogą być zastosowane przez operatora na odbiór odpadów to:

 • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane); 
 • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);
 • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Więcej informacji o odpadach komunalnych dostępne jest na stronie warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach.

Wprowadzone zmiany są związane z decyzją Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. podjętej w uchwale nr XXXII/976/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  Treść uchwały dostępna jest pod adresem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6F2F8743-A244-487F-A2D8-174D46D90378,frameless.htm.

Uroczystości z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
28 lipca 2020 wtorek
grafika

Plan uroczystości:

1 sierpnia 2020 r.
- godz. 16.30
Cmentarz ul. Rakuszanki
- godz. 17.00
Pomnik ul. Cierlicka
- godz. 18.00
Msza św. w intencji ojczyzny
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
ul. Sosnkowskiego 34

2 sierpnia 2020 r.
- godz. 13.00
Koncert patriotyczny
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej ul. Zagłoby 37

Syreny alarmowe 1 sierpnia
31 lipca 2020 piątek
grafika

W celu upamiętnienia 76 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00, planowane jest włączenie syren alarmowych. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę.

Rejestr Danych Kontaktowych
16 lipca 2020 czwartek
grafika

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

VI Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych – sukces OK Arsus
2 lipca 2020 czwartek
grafika

VI Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych, odbywający się pod hasłem „Miłość”, przebiegał w tym roku w wyjątkowo trudnych warunkach. Okazało się jednak, że sprzyjały one kreatywności i pomysłowości młodych adeptów sztuki teatralnej i filmowej.

W kategorii inne ośrodki/placówki edukacyjne nagrodę główną zdobył Ośrodek Kultury „Arsus” za spektakl „Fryderyk”.

Młodzieżowy teatr MIR działa w Ośrodku Kultury „Arsus” od 2015 roku, w roku kulturalnym 2019/2020 opiekę artystyczną nad zespołem przejęła Joanna Krukowska, pedagog teatru, zawodowo związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Spektakl „Fryderyk” został stworzony przez młodzież w czasie trwania pandemii w marciu i kwietniu na zajęciach, które odbywały się online.

Dodatkowo wyróżnienia otrzymują Natalia Kamińska i Roch Oczkowski z Ośrodka Kultury Arsus za rysunki i animacje we „Fryderyku”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Film ze spektaklem można zobaczyć pod linkiem: https://iteatr.tvp.pl/48379851/fryderyk-teatr-mir-osrodek-kultury-arsus-w-dzielnicy-ursus

OGRANICZENIA OBSŁUGI KLIENTÓW URZĘDU M.ST. WARSZAWY (W TYM URZĘDÓW DZIELNIC) W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2
9 czerwca 2020 wtorek

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 9.06.2020 r. wprowadzone zostają następujące ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym Urzędów Dzielnic):

 1. Obsługa klienta prowadzona będzie we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd - wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie, lub przez system rezerwacji internetowych ( rezerwacje.um.warszawa.pl )
 2. Bez uprzedniego umówienia, realizowane będą sprawy związane z wyborami Prezydenta RP, w tym dopisywanie się do Rejestru Wyborców, lub Spisu Wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania.
 3. Bez uprzedniego umówienia możliwe będzie składanie pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu). Pisma można składać we wszystkich punktach obsługi klienta (Wydziały Obsługi Mieszkańców, punkty obsługi klienta biur Urzędu), z wyjątkiem niektórych lokalizacji USC.
 4. Kasy Urzędu będą działały normalnie – przyjmowane będą wpłaty gotówką oraz kartami płatniczymi.
 5. Nieczynne będą siedziby USC w dzielnicach: Białołęka, Bielany, Ochota, Wesoła, Wilanów i Wola. Mieszkańcy tych dzielnic mogą załatwiać sprawy w pozostałych siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja).
 6. Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie Urzędu
  (m.in. dyżury Radnych, Rady Seniorów, Komisji Dialogu Społecznego, bezpłatne porady prawne, itp.).
 7. Bezpośrednia obsługa klientów w poniedziałki będzie realizowana w godzinach 8-16 .
 8. W dniach 15-23 czerwca obsługa klienta w sprawach związanych z wyborami Prezydenta RP będzie realizowana w godzinach 8 – 18, oraz w sobotę 20 czerwca w godzinach 9 – 14.

Realizacja usług, o których mowa w pkt 1 i 2 może wiązać się z ograniczeniami wynikającymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak: ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie urzędu, obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa itp.

Kontakt z Urzędem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e-mail podane są na stronachwww.warszawa19115.pl, www.bip.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic.
Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są także pod numerem telefonu 19115.

Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

Ogłoszenie zastępuje ogłoszenie nr 4 z 13.05.2020 r., które traci moc.

Powyższa organizacja pracy Urzędu obowiązuje do odwołania.

Lista czynnych siedzib Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja)

ul. Falęcka 10 (Mokotów)

ul. Grochowska 274 (Praga-Południe)

ul. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)

ul. Andersa 5 (Śródmieście)

ul. Kondratowicza 20 (Targówek)

pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)

al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)

ul. Włókiennicza 54 (Wawer)

Umawianie wizyt w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy, wydawania innych dokumentów komunikacyjnych.


Dowody osobiste, meldunki

Prawa jazdy i rejestracja pojazdów

Bemowo

325 40 66

325 40 80

Białołęka

443 83 58

443 83 53

Bielany

443 48 62

443 48 49

Mokotów

443 63 83/80/81/84

443 65 02/503/497

Ochota

578 35 45

578 35 06

Praga-Południe

443 51 30/32/63

443 51 69/21

Praga-Północ

443 80 66

443 81 48/49

Rembertów

443 38 77/76

443 38 73/74

Śródmieście

443 91 32

443 91 61

Targówek

443 87 89/94

443 87 62/67/68, 443 38 777

Ursus

443 60 17/16

443 60 21/124

Ursynów

443 73 64

443 73 56

Wawer

443 69 75/80/82

443 69 84/90/92/94/95443 70 07

Wesoła

443 40 72

443 40 80

Wilanów

443 50 84

443 50 92

Włochy

443 44 51

443 44 54/58

Wola

443 59 73

443 59 51/68

Żoliborz

443 88 90

443 89 22/33/37


443 89 30/29/21


Wydział Licencji i Transportu Drogowego: 443 22 42

Wydział Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień: 443 29 32/55, 325 98 12

Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP : /UMSTWarszawa/skrytka

Link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

Adres korespondencyjny Urzędu:

Urząd m.st. Warszawy

(wskazać biuro Urzędu)

ul. Kredytowa 3

00-056 Warszawa

Korespondencję można też kierować na adresy Urzędów Dzielnic.

Ogólny adres e-mail Urzędu: kancelaria@um.warszawa.pl

Korespondencję można też kierować na adresy e-mail poszczególnych biur i wydziałów Urzędu.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!