Aktualności
Wychowawca 45+ XXI wieku
11 lutego 2011 -
25 lutego 2011
grafika

Tytuł projektu: „Wychowawca 45+ XXI wieku" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt Partnerski realizowany wraz z Dzielnicami m. st. Warszawy: Ursus (lider projektu), Ochota, Praga Południe, Wola, Wawer i Ursynów. Do uczestnictwa zapraszamy również nauczycieli z pozostałych dzielnic Warszawy. Planowany okres realizacji projektu: 01.02.2011 - 29.02.2012 Koszt realizacji: 430480,00 PLN Kwota dofinansowania: 430480,00 PLN Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji wychowawczych i motywacji do pracy z uczniami wśród 60nauczycieli/nauczycielek w wieku 45+ z 7 Dzielnic Warszawy w ciągu 13 miesięcy. Celami szczegółowymi są:

 • kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie komunikacji z uczniami i radzenia sobie ze stresem w grupie 45+
 • kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych i budowania autorytetu w grupie 45+
 • kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie motywowania uczniów i doskonalenia metod prowadzenia zajęć w grupie 45+
 • zdobycie umiejętności tworzenia projektów wychowawczych i poszukiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania w grupie 45+
Projektem zostanie objętych 60 nauczycieli/nauczycielek w wieku 45+ ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani podnoszeniem swoich umiejętności wychowawczych. Z uwagi na fakt, iż są to studia skierowane do specyficznej grupy docelowej, projektodawca zakłada utworzenie listy rezerwowej spośród nauczycieli, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Podstawą rekrutacji będą formularze zgłoszeniowe, wiek 45+ zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem specyfiki zawodu oraz kolejność zgłoszeń. Informacji o projekcie udzielają eurokoordynatorzy z poszczególnych dzielnic oraz Wydział Oświaty. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Potrzebni trenerzy
11 lutego 2011 -
24 lutego 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy poszukuje trenerów do prowadzenia zajęć edukacyjno - kulturalnych w ramach projektu, Szkoła w centrum uwagi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1 Czekamy na zgłoszenia osób, które podejmą się poprowadzenia zajęć:

 • tanecznych,
 • teatralnych,
 • fotograficznych i filmowych,
 • informatycznych,
 • dziennikarskich.
Liczba godzin przewidzianych do realizacji w ramach projektu (za godzinę przyjmuje się jednostkę dydaktyczną w szkole):
 • Zajęcia taneczne: 2011 r. - 120 godzin; 2012 r. - 60 godzin;
 • Zajęcia teatralne: 2011 r. - 120 godzin, 2012 r. - 60 godzin;
 • Zajęcia fotograficzne i filmowe: 2011 r.- 80 godzin, 2012 r. - 40 godzin;
 • Zajęcia z informatyki: 2011 r. - 120 godzin, 2012 r. - 60 godzin;
 • Zajęcia z dziennikarstwa: 2011 r. - 80 godzin, 2012 r. - 40 godzin;
Czas realizacji zajęć - od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. (z przerwami wakacyjnymi).
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze trenera prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego oraz informacji dotyczącej oczekiwanego wynagrodzenia (stawki godzinowej) pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Kancelaria Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, fax: 224786011; Zespół Funduszy Europejskich e-mail: zfe@ursus.warszawa.pl
Termin składania ofert upływa 24 lutego 2011 r.

Wspólne posiedzenie Komisji
24 lutego 2011 czwartek
grafika

W dniu 24.02.2011 r. o godz. 17:00 (w sali nr 100) w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus przy Pl. Czerwca 1976r. nr 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Komisji Oświaty, Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy za 2010r.
 3. Omówienie projektów uchwał skierowanych pod obrady V sesji Rady.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Dyskusja - wolne wnioski.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
31 stycznia 2011 -
21 lutego 2011
grafika

ZARZĄD DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, a także na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy www.ursus.warszawa.pl, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pomoc dla kobiet doświadczających przemocy
10 stycznia 2011 -
10 lutego 2011
grafika

W Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęła działalność grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Jeżeli:

 • nie czujesz się bezpieczna w związku partnerskim,
 • nie widzisz rozwiązania swojej trudnej sytuacji,
 • odczuwasz lęk przed partnerem,
 • odczuwasz, że jesteś wykorzystywana,
 • czujesz, że łamane są Twoje prawa,
 • czujesz się nieważna, bezwartościowa
Ta grupa jest dla Ciebie!
Grupa ma charakter grupy stacjonarnej. Co tydzień w Centrum Pomocy Rodzinie odbywać się będą dwugodzinne spotkania. Konsultacje oraz nabór do grupy przeprowadzane się po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania pod numerami telefonów: 22 478 41 07, 22 478 41 15.
Zajęcia będą odbywać się w Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Prawniczej 54.

Warsztaty dla rodziców dzieci pięcioletnich
27 stycznia 2011 -
10 lutego 2011
grafika

Terminy warsztatów dla rodziców dzieci pięcioletnich organizowanych w publicznych przedszkolach w Dzielnicy Ursus w związku z kampanią informacyjną m. st. Warszawy.

 1. Przedszkole nr 168, ul. Zagłoby 27, 02-495 Warszawa, 27 stycznia 2011 godz. 17:30 - 19:00
 2. Przedszkole Nr 194, ul. Walerego Sławka 7, 02-495 Warszawa, 28 stycznia 2011, godz. 18:00 - 20:00
 3. Przedszkole Integracyjne Nr 137 im. Janusza Korczaka, ul. Zagłoby 11, 02-495 Warszawa, 31 stycznia 2011, godz.17.30 - 19:00 ul. Szancera 7, 02-495 Warszawa - filia, 3 lutego 2011, godz. 17:00 - 19:00
 4. Przedszkole nr 413; ul. Górna Droga 10, 1 lutego 2011, godz. 17:00 - 19:00
 5. Przedszkole Nr 200 „Gąski Balbinki”, ul. Gąski Balbinki 1, 02-495 Warszawa, 2 lutego 2011, godz. 18:00 - 20:00
 6. Przedszkole Nr 343, ul. Warszawska 53, 3 lutego 2011 , godz.17:30 - 19:00
 7. Przedszkole nr 219 „Niezapominajka”, ul. M. Keniga 16, 02-495 Warszawa, 9 lutego 2011 godz. 17:00 - 19:00
 8. Przedszkole nr 112 „Leśne Skrzaty”, ul. Wapowskiego 3, 02-495 Warszawa, 10 lutego 2011, godz. 18:00 - 20:00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
10 lutego 2011 czwartek
grafika

W dniu 10 lutego 2011 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus przy Pl. Czerwca 1976r. nr 1 odbędzie się I posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Proponowany porządek obrad:

 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Sprawy organizacyjne.
 • Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 • Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 • Propozycje do planu pracy Komisji.
 • Dyskusja - wolne wnioski.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!