Aktualności
24 grudnia - dzień wolny od pracy
24 grudnia 2010 piątek
grafika

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2010 r. (piątek), zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 5455/2010 z dnia 20.10.2010 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla Urzędu Dzielnicy Ursus.

BĄDŹ CZUJNY - okres grzewczy to zwiększone zagrożenie zatrucia czadem !!!
30 listopada -0001 poniedziałek
grafika

UWAGA !!! Każdego roku zatrucia tlenkiem węgla są przyczyną śmierci kilkudziesięciu osób. BĄDŹ CZUJNY - okres grzewczy to zwiększone zagrożenie zatrucia czadem !!!

Okres zimowy wiąże się z koniecznością zabezpieczenia mieszkań przed skutkami niskich temperatur, głównie poprzez stosowanie różnych ociepleń i uszczelnień oraz korzystanie w szerokim zakresie z urządzeń ogrzewczych, najczęściej węglowych i gazowych. Niesie to jednak ze sobą określone poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Każdego roku zatrucia tlenkiem węgla są przyczyną śmierci kilkudziesięciu osób. Niesprawne technicznie lub niewłaściwie użytkowane piece węglowe, urządzenia gazowe oraz związane z nimi instalacje dymowo-spalinowe stwarzają poważne i realne zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, zwłaszcza przy jednoczesnym braku właściwej wentylacji pomieszczeń. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia. Tlenek węgla (czad) jest produktem niepełnego spalania wszelkich materiałów palnych. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powietrza. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla:
 1. Dbaj o stan techniczny urządzeń grzewczych,
 2. Umożliwiaj przeprowadzanie okresowych kontroli stanu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych i ewentualnych napraw)
 3. Nie zatykaj kratek przewodów wentylacyjnych !!!!
 4. Nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową.
 5. Wszelkie czynności związane z rozłączaniem i przyłączaniem urządzeń grzewczych i innych spalinowych, kontrolą i czyszczeniem przewodów kominowych oraz ich naprawę mogą wykonywać tylko specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami.
 6. Zapewniaj swobodny dopływ odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń poprzez rozszczelnianie okien i częste wietrzenie.
 7. Nie uszczelniaj otworów w drzwiach łazienek.
 8. Każde pomieszczenie, w którym jest zainstalowane urządzenie opalane paliwem musi być przewietrzane i posiadać otwory do dopływu świeżego powietrza oraz otwór do przewodu wywiewnego (z kratką) służący do odprowadzania zużytego powietrza.
 9. Urządzenia grzewcze powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, nie pozwalaj dzieciom na zabawę i manipulowanie przy piecu, kuchni, ogrzewaczu przepływowym wody i innym urządzeniu, a unikniesz nieszczęścia.
 10. Zabronione jest użytkowanie uszkodzonych urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i instalacji gazowej. Objawy zatrucia tlenkiem węgla:
  • szum w uszach,
  • ociężałość,
  • przyspieszone tętno,
  • zawroty głowy,
  • ogólne osłabienie i utrata przytomności.
 11. Jeżeli wyczujesz zapach spalin w pomieszczeniu, natychmiast wyłącz urządzenia wydzielające spaliny, wyjdź z pomieszczenia, pootwieraj okna i drzwi. Powiadom o tym natychmiast Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - Ursus (tel. 22 662-60-32).
Przy wysokich stężeniach, tlenku węgla w powietrzu, już po kilku wdechach może nastąpić zgon, bez objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej niewydolności układu krążenia. W PRZYPADKU ZATRUCIA NALEŻY UDZIELIĆ CHOREMU PIERWSZEJ POMOCY I WEZWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE. Postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy:
 • wynieś chorego na świeże powietrze (przewietrz pomieszczenie),
 • rozepnij odzież, ułatwiaj oddychanie,
 • w przypadku, gdy chory stracił przytomność i nie oddycha podejmij reanimację,
 • chorego okryj kocem i nie pozwalaj mu zasnąć,
 • nieustannie dozoruj chorego, aż do przybycia pogotowia.
ULOTKA

Ogłoszenie
17 listopada 2010 -
17 grudnia 2010
grafika

Ogłoszenie z dnia 17.11.2010r. o konkursie ustnym na najem lokali użytkowych na okres 3 lat - 4/2010

Rusza czipowanie psów i kotów
20 lipca 2010 -
15 grudnia 2010
grafika

W Warszawie rusza akcja czipowania psów i, po raz pierwszy, kotów. To doskonała metoda zapobiegania bezdomności wśród zwierząt. Czipowanie jest bezpłatne. Do 15 grudnia 2010r. właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzaka, w jednej ze 112 wybranych lecznic weterynaryjnych. Więcej informacji na stronie http://um.warszawa.pl

Wybraliśmy nowych samorządowców
21 listopada 2010 niedziela
grafika

21 listopada w całej Polsce odbywały się wybory samorządowe. Polacy wybierali lokalne władze na najbliższe 4 lata.
W Ursusie uprawnionych do głosowania było 39168 mieszkańców. Z możliwości oddania głosu skorzystało 18678 osób. Frekwencja w dzielnicy wyniosła 47,67% i była niższa od ogólnowarszawskiej średniej, która osiągnęła 48,37%.
Ursus, jako dzielnica Warszaw poniżej 50000 mieszkańców ma radę składającą się z 21 osób. Wyborcy głosowali w 4 okręgach wyborczych – Czechowice, Gołąbki i Niedźwiadek wybierały po pięciu radnych, zaś Skorosze – sześciu.
Wybory zwyciężyło Stowarzyszenie Obywatelskie, które uzyskało poparcie 34,50 %. Drugie miejsca zajęła Platforma Obywatelska z 29,72% głosów, zaś na ostatnim miejscu podium uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,78%. Tak, jak 4 lata temu, w radzie zasiadać będą przedstawiciele tych trzech ugrupowań politycznych. Wynik poniżej wymaganego minimum uzyskał: Sojusz Lewicy Demokratycznej (7,72%), KW Mamy Ursus (3,54%) oraz KW Na Rzecz Rozwoju Ursusa (0,74%).
Skład Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podczas kadencji 2010-2014

  Stowarzyszenie Obywatelskie
 1. Piotr Adamus
 2. Teresa Bogucka-Szczęsnowicz
 3. Paweł Dilis
 4. Henryk Grzegrzółka
 5. Joanna Jerzyńska
 6. Wanda Kopcińska
 7. Wiesław Krzemień
 8. Henryk Linowski
 9. Ewa Skorupska
  Platforma Obywatelska RP
 1. Jolanta Dąbek
 2. Robert Faliszewski
 3. Marianna Jaguścik
 4. Kazimierz Markowski
 5. Katarzyna Marmaj
 6. Dariusz Pastor
 7. Rafał Włodarczyk
  Prawo i Sprawiedliwość
 1. Urszula Bodych
 2. Stanisław Dratkiewicz
 3. Dariusz Grylak
 4. Waldemar Humięcki
 5. Stanisław Jasiński
Nowymi twarzami w radzie będą: Jolanta Dąbek (PO), Paweł Dilis (SO), Robert Faliszewski (PO), Katarzyna Marmaj (PO), Kazimierz Markowski (PO) oraz Ewa Skorupska (SO). Najmłodszym samorządowcem będzie zaś Rafał Włodarczyk (PO).

Łukasz Prokop

Wigilia na Skoroszach
15 grudnia 2010 środa
grafika

Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus oraz dyrekcja Biblioteki Publicznej w Ursusie zapraszają na przedstawienie:
"O Aniołku, który zgubił dzwoneczek czyli Wigilia na Skoroszach" w wykonaniu młodzieżowego kółka literacko-teatralnego Biblioteki Skorosze oraz zespołu Muzyczna Torpeda po przedstawieniu spotkanie opłatkowe Przedstawienie zostało przygotowane przez Monikę Solarską-Głębocką i Alicję Zaworską, instruktorki Biblioteki Publicznej w Ursusie.

środa, 15 grudnia 2010r., godz. 17:00 Biblioteka Skorosze, ul. Dzieci Warszawy 27A

Referat i dyskusja „Hałas lotniczy, jego skutki zdrowotne i aspekty prawne”
15 grudnia 2010 środa
grafika

Autorami i prowadzącymi spotkanie będą: dr inż. Witold Jaszczuk z Politechniki Warszawskiej oraz dr Marek Dul – nasi koledzy z Zielonego Mazowsza. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2010 r. o godz. 1800 w siedzibie Zielonego Mazowsza w Warszawie, ul. Nowogrodzka 46 lok 6 (w bramie lewa klatka schodowa, II piętro, sala spotkań w Hostelu ZM). O czym będziemy mówili? O nowych procedurach lotniczych startów i lądowań samolotów, które zostały wprowadzone na warszawskim lotnisku Okęcie z dniem 17 grudnia 2009 r. Wprowadzono wówczas m.in. nowe standardowe procedury odlotowe (SID) oparte na metodzie precyzyjnej nawigacji obszarowej (P-RNAV). Czy rzeczywiście uczyniono to ze względów środowiskowych? Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób szukano tylko dodatkowego, nośnego społecznie uzasadnienia dla wprowadzenia nowych procedur lotniczych. Faktyczną była potrzeba dalszego zwiększenia przepustowości przepływów ruchu lotniczego oraz inne, jak podniesienie dokładności nawigacji, optymalizacja profili zniżania i wznoszenia, itd. Co oznaczają wprowadzone zmiany dla mieszkańców tych terenów? Zamiast koncentracji korytarzy startów nad terenami o najmniejszym stopniu gęstości zaludnienia, wprowadzono korytarze bezpośrednio nad dzielnicą Ursus i miastem Piastów – najgęściej zaludnionymi obszarami w tej części aglomeracji warszawskiej. Nasze zapytania o strefę Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zwróciło się z pytaniami sprawie strefy ograniczonego użytkowania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wojewoda Mazowiecki ustanowił przecież obszar ograniczonego użytkowania, a także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - Sejmik Województwa Mazowieckiego może to obecnie uczynić. W odpowiedzi otrzymaliśmy wykluczające się opinie: podmiot, który wydał rozporządzenie wprowadzające obszar uznał, iż ten akt prawa miejscowego stracił moc obowiązującą. Podmiot, który wobec tego powinien obszar ponownie ustanowić, uważa, że przecież istnieje on nadal, jako że został on ustanowiony przez wciąż obowiązujące rozporządzenie nr 50 z 2007 r. A co z odszkodowaniami? Mieszkańcy zagrożonych hałasem lotniczym obszarów, których docelowo pozbawia się niezbędnej infrastruktury w zakresie budynków użyteczności publicznej, powinni otrzymać jakąś rekompensatę – odszkodowania za spadek wartości nieruchomości, łącznie z prawem do wykupu ich nieruchomości lub jej części, czy też środki na wyciszenie domów (wymianę okien, izolację akustyczną stropów itp. - jako odszkodowanie za poniesioną szkodę). Sądy jednak masowo oddalają powództwa zasądzając koszty postępowania od poszkodowanych. Pytanie najważniejsze – czy hałas lotniczy szkodzi ludziom? Niestety hałas lotniczy powoduje poważne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu człowieka: wpływa destabilizująco na psychikę, pogarsza samopoczucie, wywołuje stany lękowe, wzmaga agresję i pobudliwość, podnosi ciśnienie krwi, zaburza rytm serca i rytm oddechu, zakłóca pracę narządów wewnętrznych, zaburza sen, obniża sprawność pracy mózgu, wymusza przyjmowanie leków, psychotropowych, obniża ogólną odporność organizmu, jest powodem wypadków przy pracy i wypadków komunikacyjnych, jest przyczyną zwiększonej liczby zawałów serca i chorób wieńcowych. Groźne? Bardzo, bo skraca życie od 8 do 12 lat. O tym wszystkim, a także o wyrokach sądów oddalających powództwa w sprawie odszkodowań będziemy chcieli porozmawiać z mieszkańcami Warszawy i okolic, poprzedzając dyskusję prawie godzinną prezentację problemu. Zapraszamy na to spotkanie nie tylko mieszkańców, ale też lokalne media pragnące włączyć się w problematykę niezwykle ważną dla mieszkańców paru dzielnic Warszawy.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!