Aktualności
ZAPROSZENIE
7 kwietnia 2011 czwartek
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień zaprasza na obchody patriotyczne z okazji - Dnia Pamięci Ofiar Katynia

07 kwietnia (czwartek) godz. 1100

Obelisk przy ul. Cierlickiej; złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, przemówienie Burmistrza, apel pamięci, modlitwa – ksiądz z Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP. Uczestniczą poczty sztandarowe ze wszystkich szkół oraz organizacji kombatanckich; z udziałem Orkiestry Dętej Ziemi Mazowieckiej.

Poszukiwani doradcy zawodowi
28 marca 2011 -
6 kwietnia 2011

Unia

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy poszukuje doradców zawodowych do prowadzenia zajęć z zakresu predyspozycji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Szkoła w centrum uwagi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnychZakres i cel zajęć:
Zgodnie z założeniami Projektu zakres zajęć obejmować będzie: określenie predyspozycji zawodowych oraz przedstawienie ścieżek edukacyjnych dla wybranych zawodów, autoprezentację, pisanie CV oraz listów motywacyjnych. Młodzież dzięki pozyskaniu wiedzy o możliwościach swojej przyszłej edukacji w wybranym zawodzie oraz uświadomieniu swoich talentów i predyspozycji zawodowych pozna pozytywne wzorce zachowań społecznych.

Miejsce realizacji: Zajęcia odbywać się będą w gimnazjach objętych projektem „Szkoła w centrum uwagi”, mających swoją siedzibę na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:

 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 130 ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa
 • Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Michała Drzymały 1 02-495 Warszawa
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 132 ul. Dzieci Warszawy 42 02-495 Warszawa
 • Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Warszawska 63 02-495 Warszawa
Liczba godzin: 216 godzin lekcyjnych (liczba godzin zajęć przypadająca na poszczególne lata: 2011 r. – 96 h; 2012 r. – 60 h; 2013 r. – 60 h)

Uwaga!!!

 • Wskazana powyżej liczba godzin może ulec zmianie ze względu na liczbę grup objętych projektem w danej placówce szkolnej, aktualne potrzeby uczestników projektu oraz inne zdarzenia losowe.
 • Harmonogram zajęć z zakresu predyspozycji zawodowych będzie dostosowany do planu zajęć placówek szkolnych objętych projektem.
 • Projekt zakłada, iż na jedną grupę przypadać będzie 10 h lekcyjnych. Za godzinę rozumie się jednostkę dydaktyczną w szkole.
 • Do obowiązków zleceniobiorcy należeć będzie m.in. sporządzenie 280 indywidualnych diagnoz predyspozycji zawodowych.
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 30.04.2013 r. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Osoby/instytucje zainteresowane podjęciem pracy w charakterze doradcy zawodowego prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego oraz informacji dotyczącej oczekiwanego wynagrodzenia (stawki godzinowej brutto) pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Kancelaria Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, fax: (22) 478-60-11; Zespół Funduszy Europejskich e-mail:zfe@ursus.warszawa.pl Termin składania ofert upływa 05 kwietnia 2011 r.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
16 marca 2011 -
4 kwietnia 2011
grafika

ZARZĄD DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, a także na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy www.ursus.warszawa.pl, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Zapowiedź meczu KS Ursus – KS Warta Sieradz
31 marca 2011 -
2 kwietnia 2011
grafika

Przed nami 18. kolejka zmagań na trzecioligowych boiskach grupy łódzko – mazowieckiej. Tym razem do Warszawy przyjedzie drużyna sieradzkiej Warty, która w tabeli jest bezpośrednim sąsiadem i konkurentem „Traktorków” w walce o utrzymanie. Jest to mecz o tzw. „6 punktów”, gdyż różnica pomiędzy obiema ekipami wynosi zaledwie 3 oczka. Niesieni poprzednim zwycięstwem 2:0 nad MKS-em Kutno gospodarze, będą chcieli podtrzymać panujące ostatnio dobre nastroje w klubie. Jesienią po bramkach Sebastiana Sikory i Krzysztofa Rogusa, Ursus odniósł zwycięstwo w Sieradzu 2:0. Czy i tym razem będziemy mogli usłyszeć radosne okrzyki po zwycięskim meczu „Traktorków”? Przekonamy się o tym w najbliższą sobotę. Mecz rozpocznie się 2 kwietnia o godzinie 12:00. na stadionie OSiR przy ul Sosnkowskiego 3. Kibicu, przyjdź i wesprzyj swoim dopingiem naszych zawodników!!!

Rusza ULPN
23 marca 2011 -
1 kwietnia 2011
grafika

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Ursusowskiej Lidze Piłki Nożnej. Rozgrywki prowadzone będą w ramach I i II ligi. Zgłoszenia nowych drużyn oraz potwierdzenia udziału dotychczasowych uczestników przyjmuje Zespół Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus pod adresami mailowymi: sport@ursus.warszawa.pl lub pod numerami telefonu 22 4786173, 22 4786073 lub 510205783. Zapisy przyjmowane są do dnia 1 kwietnia br. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny!

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
31 marca 2011 czwartek
grafika

W dniu 31.03.2011 r. o godz. 1700 (w sali nr 100) w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus przy Pl. Czerwca 1976r. nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Warszawa Europejską Stolicą Kultury 2016r.
 4. Raport z konsultacji Społecznych „Włącz się w kulturę w Ursusie”.
 5. Sprawozdanie z działalności OK "Arsus" w 2010r.
 6. Sprawozdanie Biblioteki Publicznej im W. J. Grabskiego z działalności w 2010r.
 7. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 9. Dyskusja - wolne wnioski.

Sześciolatek w szkole
14 marca 2011 -
30 marca 2011
grafika

30 marca 2011 r. w Ośrodku Kultury "Arsus" (ul. Traktorzystów 14) o godz. 18:00 rozpocznie się konferencja dla rodziców dzieci 6-letnich "Sześciolatek w szkole". W konferencji wezmą udział nauczyciele, którzy pracują z sześciolatkami w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego oraz psycholodzy z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 15 w Ursusie.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!