Aktualności
„Poszukujemy nauczycieli do prowadzenia zajęć”
7 października 2011 -
13 października 2011
grafika

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, poszukuje nauczycieli kontraktowych/mianowanych/dyplomowanych z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI oraz trenerów sportowych i instruktorów tańca do prowadzenia zajęć sportowych i tanecznych z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone będą w ursusowskich szkołach podstawowych w ramach projektu „Nasza szkoła jest fajna”. do pobrania zapytanie ofertowe

Uszkodzona magistrala wodociągowa w al. Jerozolimskich
11 października 2011 -
12 października 2011
grafika

Uszkodzenie magistrali wodociągowej w al. Jerozolimskich skutkuje brakiem wody w miastach: Piastów, Pruszków oraz w Ursusie, gminie Michałowice, w Regułach, Opaczu - Kolonii. W związku z zaistniałą sytuacją zostały uruchomione awaryjne ujęcia na terenie miasta Pruszkowa, dzięki czemu zapewnione będą dostawy wody pod niskim ciśnieniem w niektórych rejonach miasta. Aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców, MPWiK w m.st. Warszawie S.A. podstawi beczkowozy z wodą pitną w następujących lokalizacjach: Pruszków: - ul. Emancypantek róg Ramzesa - ul. Działkowa 54 (os. Parzniew) - ul. Wojska Polskiego 16 (os.Centrum) - ul. Andrzeja róg Ewy Piastów - ul. Skorupki 1 b - ul. Reja róg Orzeszkowej Ursus: - mobilny beczkowóz na terenie Ursusa - ul. Wojciechowskiego przy Keniga (os.Niedźwiadek) Gmina Michałowice: - ul. Raszyńska 34 Jak informuje MPWiK, jeśli dalsze prace naprawcze będą przebiegały bez przeszkód, a próby szczelności wypadną pomyślnie, woda w kranach popłynie prawdopodobnie w okolicach godziny 15.00.

INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2 września 2011 -
10 października 2011
grafika

do dnia 18 września 2011 r.
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a; do dnia 25 września 2011 r.
- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb wyborów niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania;
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a do dnia 29 września 2011 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych i wyborców powyżej 75 lat (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy art. 54-57) do dnia 4 października 2011 r.
- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców; do dnia 7 października 2011 r.
- możliwość otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w dniu 9 października 2011 r.godz. 7:00 - 21:00 - głosowanie
Informacje dodatkowe
Wszelkie informacje na temat spisu osób uprawnionych oraz o sposobach głosowania udzielane są w Urzędzie Dzielnicy Ursus Pl. Czerwca 1, Delegatura BAiSO pok. 16/17 lub tel. (22)478-60-12 (22)478-61-14 (22)478-60-14 w godzinach pracy urzędu, tj.: Poniedziałek – 8:00 - 18:00 wtorek-piątek – 8:00 – 16:00 W załączeniu druki do pobrania:

  1. WNIOSEK - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
  2. WNIOSEK - DOPISANIE NIEPEŁNOSPRAWNEGO
  3. WNIOSEK i ZGODA - GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  4. WNIOSEK i UPOWAŻNIENIE – WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
  5. WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW WYBORCY PRZEBYWAJĄCEGO CZASOWO NA OBSZARZE M.ST. WARSZAWY W OKRESIE OBEJMUJĄCYM DZIEŃ WYBORÓW
  6. PODZIAŁ DZIELNICY URSUS NA OBWODY WYBORCZE

Uwaga wyborco! (4 października 2011)
4 października 2011 wtorek
grafika

Dziś do godziny 19:00 można dopisać się do spisu wyborców Wybory parlamentarne 2011. Dla osób nie zameldowanych w stolicy, a chcących tu głosować, – 4 października jest ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców. W związku z dużym zainteresowaniem, godziny pracy delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicach zostały dziś wydłużone do godz. 19:00.
Wyborcy, którzy mieszkają w stolicy bez stałego zameldowania i chcą głosować w Warszawie, powinni dopisać się do spisu wyborców. Termin na składanie wniosków mija dziś, tj. we wtorek 4 października. Dyżurujący w dzielnicach pracownicy będą przyjmować wnioski o dopisanie do spisu wyborców do godz. 19:00.
Jeśli mieszkaniec posiada profil zaufany ePUAP (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym), może złożyć wniosek wypełniając na http://eurzad.um.warszawa.pl elektroniczny formularz i przesyłając do Urzędu przez platformę ePUAP.
Jednocześnie informujemy, że do piątku (7 października 2011) będą wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania.
W dniu 7.10.2011 r. Delegatura Biura Spraw Obywatelskich i Administracji będzie pracować do godz. 19:00.

Dzień Otwarty - Ochotnicza Straż Pożarna Ursus
1 października 2011 sobota
grafika

Ochotnicza Straż Pożarna Ursus (ul. Rynkowa 8) w sobotę 1 października 2011w godz. 10:00-18:00 organizuje Dzień Otwarty. Celem akcji jest przybliżenie mieszkańcom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, a także zbiórka na nowy samochód pożarniczy.
Członkowie OSP Ursus uczestniczyli w wielu dużych akcjach ratowniczo – gaśniczych. Strażacy ochotnicy niosą pomoc bezinteresownie, narażając niejednokrotnie życie oraz zdrowie, działają kosztem własnym i najbliższych, o każdej porze dnia i nocy. Za pracę na rzecz społeczeństwa nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia, nie licząc osobistej satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku i wdzięczności uratowanych. Na uwagę zasługuje fakt, że OSP Ursus jako jedyna w województwie mazowieckim włączona jest dwoma Sekcjami do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (od roku 1995).
Co roku Ochotnicza Straż Pożarna Ursus od 40 do 100 razy jest dysponowana do pożarów i wypadków oraz innych miejscowych zagrożeń. OSP Ursus średnio 200 godzin rocznie uczestniczy w akcjach i interwencjach, nie licząc oczywiście zbiórek i czasu spędzonego w strażnicy na szkoleniu, naprawie i konserwacji sprzętu oraz pracach gospodarczych.
Działalność OSP Ursus nie ogranicza się jedynie do działalności pożarniczej. Strażacy czynnie uczestniczą w różnych uroczystościach na terenie Dzielnicy Ursus i miasta.

Ochotnicza Straż Pożarna jest organizacją pożytku publicznego.

Poszukujemy specjalisty do organizacji konferencji
2 września 2011 -
30 września 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy poszukuje osoby do realizacji zadania pn. „Organizacja konferencji podsumowującej projekt „Tygrysy rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Priorytet 9.2.
Dokumentacja w załączniku

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „Komputer w pracy nauczyciela”
11 września 2011 -
30 września 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaprasza nauczycieli w grupie wiekowej 45+ ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych na terenie Warszawy na szkolenie pn. „Komputer w pracy nauczyciela”. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Wychowawca 45+ XXI wieku” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działani9.4 Wysokowykwalifikowane kadry systemu oświaty.
formularz zgłoszeniowy i zaproszenie na szkolenie znajdą państwo w załączniku


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!