Aktualności
Koncert Papieski
25 października 2011 -
30 października 2011
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaprasza na KONCERT PAPIESKI, który odbędzie się o godz. 10:30 30 października 2011 r. po mszy św. w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty przy ul. Jagiellończyka 3.
Utwory usłyszymy w wykonaniu grupy wokalnej Young Ursus Voices pod kierunkiem Krzysztofa Matuszaka.

Rody Ursusa - Acherowie
22 sierpnia 2011 -
28 października 2011
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień zaprasza na wernisaż pierwszej wystawy plenerowej z cyklu "Rody Ursusa". Spacerując po parkach czy ulicach Ursusa rzadko myślimy o historii tych miejsc, a często niosą one ze sobą interesującą przeszłość. Tym razem zapraszamy na wędrówkę śladami rodu Acherów. To pierwszy element cyklu wystaw plenerowych "Rody Ursusa", który opowie o historii najsłynniejszych rodzin naszej dzielnicy. Wernisaż odbędzie się 4 września o godz. 15:00 na tarasie Acherówki w Parku Achera (ul. Walerego Sławka 2). Wystawę można oglądać do 28 października.

110. rocznica urodzin Władysława Jana Grabskiego
18 października 2011 -
25 października 2011
grafika

Uroczystość poświęcona życiu i twórczości znanego pisarza i publicysty. Bibliofil, pasjonat fotografii, automobilizmu i lotnictwa, orędownik powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy, właściciel majątku na Gołąbkach. Patron Biblioteki Publicznej w Ursusie.

  • Program uroczystości
  • Część oficjalna - powitanie i wystąpienia gości
  • Panel dyskusyjny z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, literatury i historii:
  • o prof. dr hab. Macieja Władysława Grabskiego o prof. dr hab. Andrzeja Biernackiego o prof. dr hab. Zbigniewa Wójcika o mgr Jana Engelgarda
  • Panel poprowadzi redaktor Tadeusz Górny.
  • Fragmenty utworów W. J. Grabskiego czytać będzie Stanisław Górka.
  • Na zakończenie uroczystości prezentacja quizu internetowego i otwarcie wystawy poświęconej Władysławowi Janowi Grabskiemu.
  • Wtorek, 25 października 2011 r., godz. 15:00 Czytelnia Naukowa Nr XIX, ul. Plutonu Torpedy 47, tel. (22) 882 43 00

Ulica Traktorzystów przejezdna już w weekend.
21 października 2011 -
24 października 2011
grafika

W ramach czasowej organizacji ruchu w najbliższy weekend (22-23 października 2011 r.) zostanie puszczony ruch kołowy i pieszy na ul. Traktorzystów.

Parkujesz z kartą N+? Sprawdź, jak zmieniły się przepisy
13 października 2011 -
21 października 2011
grafika

Z końcem września zmieniły się w stolicy przepisy dotyczące parkowania z kartą N+. Teraz należy przed przednią szybą umieścić obie karty – kartę parkingową oraz kartę N+. Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach oznaczonych kopertą oraz do niestosowania się do niektórych znaków - zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów (B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4), zakaz wjazdu motorowerów (B-10), zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni parzyste (B-38), strefa ograniczonego postoju (B-39). Kartę parkingową mogą uzyskać osoby mające ważne orzeczenie o niepełnosprawności – bez względu na fakt, czy są w posiadaniu pojazdu lub prawa jazdy – a także placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych. Posiadacz karty parkingowej, parkując pojazd na kopercie, w strefie płatnego parkowania, jest zwolniony z opłat za parkowanie. Warunek - karta parkingowa musi być umieszczona za przednią szybą pojazdu.
Posiadacze karty parkingowej mogą ubiegać się o kartę N+, która umożliwia bezpłatne parkowanie na wszystkich miejscach w strefie płatnego parkowania. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, osoby posiadające kartę N+ muszą (z chwilą zaparkowania w strefie płatnego parkowania) umieścić przed przednią szybą obie karty: parkingową oraz kartę N+.
Karta N+ umożliwia niepełnosprawnym bezpłatne parkowanie na dowolnych miejscach w strefie płatnego parkowania, nie tylko na kopertach.
Kartę N+ mogą dostać kierowcy, których niepełnosprawność powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu oraz rodzice lub opiekunowie dzieci i osób niepełnosprawnych. o kartach parkingowych – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych: www.scon.waw.pl tel. (22) 831 44 40 o kartach N+ - Zarząd Dróg Miejskich www.zdm.waw.pl, tel. (22)55 89 304.

IX Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety
6 października 2011 -
20 października 2011
grafika

Dom Kultury "Kolorowa" we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy organizuje IX Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety. W tym roku będzie to przegląd twórczości Czesława Miłosza–laureata Nagrody Nobla. Impreza ma charakter otwartego przeglądu recytatorskiego, do którego zapraszamy młodzież i dorosłych z województwa mazowieckiego. Celem przeglądu jest: przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o twórczości poety, umożliwienie publicznej prezentacji recytatorskiej utalentowanym mieszkańcom naszego województwa, zachęcenie do uczestnictwa w amatorskim ruchu kulturalnym, wyróżnienie najciekawszych recytacji i promocja laureatów. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesław Krzemień fundując nagrodę specjalną. Przegląd przygotowany jest w dwóch kategoriach: I. uczniowie gimnazjów II. uczniowie szkół ponad gimnazjalnych i dorośli. Każdy z uczestników do I etapu eliminacji przygotuje po dwa wiersze ewentualnie jeden wiersz i dowolny fragment prozy poetyckiej (nie przekraczający 3 minut). Eliminacje odbędą się w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16: I etap – 8, 9, 10 (wtorek, środa, czwartek) listopada 2011 roku. Szczegółowy plan przesłuchań organizator po zamknięciu listy zgłoszeń zamieści na stronie internetowej Domu Kultury „Kolorowa” www.kolorowa.arsus.pl. Dla osób zakwalifikowanych do II etapu i ich opiekunów przewidziane są konsultacje w dniach 15,16 listopada 2011 roku. II etap odbędzie się 22 listopada 2011 roku, do którego jury zakwalifikuje najlepszych z każdej kategorii wiekowej. W II etapie eliminacji obowiązują dwa utwory, w tym jeden nieprezentowany w I etapie. Karty uczestnictwa (w załączeniu) należy przekazać do Domu Kultury "Kolorowa" Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, przesłać pocztą, faxem -(22)667 83 75, pocztą elektroniczną e-mail: dk.kolorowa@gmail.com lub on-line ze strony organizatora. Termin zgłoszeń upływa w dniu 24 października 2011 roku. Jury IX Przeglądu przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej. Jury może przyznać dodatkowo indywidualne nagrody i wyróżnienia. Wieczór Laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 listopada br.(wtorek) o godzinie 18:00 w Domu Kultury "Kolorowa" przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16.
Do pobrania Karta zgłoszeniowa

Poszukujemy nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
11 października 2011 -
18 października 2011
grafika

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, poszukuje nauczycieli kontraktowych/mianowanych/dyplomowanych z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym do prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia prowadzone będą w ursusowskich szkołach podstawowych w ramach projektu „Nasza szkoła jest fajna”. do pobrania zapytanie ofertowe


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!