Aktualności
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze
3 sierpnia 2011 środa
grafika

Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: Asystent/Asystentka kierownika projektu „Nasza szkoła jest fajna”. Projekt rozpoczął się 1 lipca br. i skierowany jest do uczniów ursuskich publicznych szkół podstawowych.

Poczytaj o biletach
5 sierpnia 2011 -
9 sierpnia 2011
grafika

Pasażerów, którzy chcą wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z wchodzącą w życie nową taryfą biletową, zapraszamy na internetowy czat z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego – Leszkiem Rutą.
Czat odbędzie się w poniedziałek, 8 sierpnia 2011, w godz. 12:00–14:00. Aby wziąć udział w internetowej dyskusji należy wejść na stronę: http://chat.ztm.waw.pl (adres zostanie włączony 5 minut przed rozpoczęciem czatu). Wystarczy podać tylko login. Hasło nie jest wymagane.

Nasza szkoła jest fajna
22 lipca 2011 -
2 sierpnia 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oczekuje na oferty nauczycieli kontraktowych/mianowanych/dyplomowanych z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, do prowadzenia zajęć dla uczniów klas IV-VI w ramach projektu „Nasza szkoła jest fajna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1, pod działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Jak uzyskać dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska?
28 czerwca 2011 -
1 sierpnia 2011
grafika

16 czerwca 2011 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwaliła uchwałę Nr XVII/356/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwała ta określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej:

 1. podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  • osobom fizycznym,
  • wspólnotom mieszkaniowym,
  • osobom prawnym, a w szczególności stowarzyszeniom i fundacjom,
  • przedsiębiorcom-zwanym dalej podmiotami;
 2. jednostkom sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
Kryterium udzielania dotacji w pierwszej kolejności będzie przeznaczenie środków na realizację inwestycji związanych z:
 1. chroną przeciwpowodziową i małą retencją wodną;
 2. chroną powietrza oraz wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej;
 3. usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest;
 4. likwidacją zbiorników bezodpływowych
Wnioski należy składać do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy mieszczącego się na Placu Starynkiewicza 7/9 w Warszawie. Do wniosku winny być dołączone dokumenty określone w ustawie. Są to miedzy innymi:
 1. oryginał dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której zakres i forma zależy od rodzaju inwestycji;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji;
 3. inne dokumenty wymagane przepisami prawa do realizacji inwestycji (np. decyzja pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych);
 4. oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały);
 5. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Urzędu Marszałkowskiego owywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej);
Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji przyjmowane są w BOŚ od dnia 2 stycznia do dnia 31 maja – odnośnie inwestycji przewidzianych do realizacji w roku następnym, (dotyczących szczegółowych zasad udzielania dotacji na realizację inwestycji: z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz polegających na likwidacji zbiorników bezodpływowych).
Wnioski na realizację inwestycji w roku 2012 należy składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2011 r (dotyczących szczegółowych zasad udzielania dotacji na realizację inwestycji: z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz polegających na likwidacji zbiorników bezodpływowych).Za datę złożenia wniosku o dotację uznaje się datę wpływu do BOŚ.

Rocznica Powstania Warszawskiego
31 lipca 2011 -
1 sierpnia 2011
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski zapraszają na obchody 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
31 lipca 2011r. – Park Czechowicki
 • godz.20:00 - „Warszawiacy śpiewają (nie)Zakazane Piosenki” – wspólne śpiewanie z zespołem Cup of time
 • Muzeum Powstania Warszawskiego już od czterech lat zaprasza mieszkańców stolicy na akcję muzyczną "Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI". W tym roku, do wspólnego śpiewania piosenek z czasów Powstania Warszawskiego, Muzeum postanowiło zaprosić do współpracy także dzielnice Warszawy oraz podwarszawskie miejscowości. Mieszkańcy Ursusa otrzymają na koncercie śpiewniki przygotowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
 • godz.21:00 – Kino Pod Gwiazdami – Projekcja filmu „Generał Nil”, reż. Ryszard Bugajski
1 sierpnia 2011 r. – uroczystości patriotyczne
 • godz.16:30 – złożenie kwiatów na grobach poległych w Powstaniu Warszawskim na cmentarzu przy ul. E. Rakuszanki
 • godz.17:00 – Apel Poległych przy Obelisku na ul. Cierlickiej
 • godz.18:00 – Msza św. w Kościele p.w. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34

„Skorosze osiedle talentów”
29 lipca 2011 -
1 sierpnia 2011
grafika

Za nami drugi tydzień projektu „Skorosze – osiedle talentów”. Od czwartku do niedzieli w parku Achera, miejskim zieleńcu oraz Bibliotece Skorosze trwały warsztaty. Pierwszego dnia dzieci oraz ich rodzice mieli okazję wziąć udział w zajęciach plastycznych, na których ujawnił się nie jeden artystyczny talent. Malowano farbami olejnymi i akwarelami. Powstał także kolorowy banner, który wisi przy zieleńcu na ul. Dzieci Warszawy. W piątek natomiast, wszyscy chętni mieli okazję stworzyć kolorową biżuterię z filcu. Powstały oryginalne broszki, opaski, naszyjniki i bransoletki, których z pewnością nie da się kupić w sklepie. Co najważniejsze - warsztaty te cieszyły się zainteresowaniem zarówno dziewczynek, jak i chłopców. Duże powodzenie zyskały także warsztaty origami. Ta niełatwa sztuka składania papieru zafascynowała wszystkich uczestników zajęć. Pod czujnym okiem prowadzącej – Uli – powstały wiatraki, samoloty i różne zwierzątka. Sobota poświęcona była zabawom muzycznym i plastycznym. Dzieci miały okazję zostać małym architektem i za pomocą różnych kartoników i plasteliny stworzyć projekt wymarzonego pokoju. Młodzi konstruktorzy wykonali również instrumenty muzyczne z przedmiotów codziennego użytku, na których później zagrali. Tubalne dźwięki dało się słyszeć niemal w całym Parku Achera. W sobotę miały miejsce także zajęcia teatralne, podczas których wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Czwartego dnia dominowały zabawy ruchowe. Przy znanych i lubianych utworach powstawały wymyślne układy choreograficzne i tańce. Dzieci mogły także dowiedzieć się na czym polega zawód dziennikarza i reportera, jak również sprawdzić swoją wiedzę w „bajkowym quizie”. Okazało się, że takie kreskówki jak „Muminki”, „Smerfy”, „Kubuś Puchatek” czy „Gumisie” znane są doskonale. W sobotę i niedzielę, odbyły się także zajęcia przygotowane specjalnie dla rodziców. Specjalista-psycholog - Iwona Chądrzyńska, przeprowadziła ciekawe warsztaty umiejętności rodzicielskich, podczas których doradzała rodzicom jak udoskonalić metody wychowawcze, radzić sobie z problemami, a także mądrze i ciekawie spędzać czas z własną pociechą. Przez dwa tygodnie warsztatów ogromnym zainteresowaniem cieszyły się bańki mydlane w rozmiarze XXL oraz malowanie buziek. Niemal każde dziecko chciało chociaż na chwilę zamienić się w kotka, tygrysa, motyla czy pirata. Największą atrakcją dla najmłodszych dzieci okazała się kolorowa chusta i tunel Klanzy. Niezwykle ciekawie zapowiada się także ostatni tydzień projektu. Oprócz zajęć muzycznych, plastycznych i ruchowych, wyświetlony zostanie francuski film „Mia i Migusie”. W niedzielę natomiast, odbędzie się festyn, który oficjalnie zakończy trzytygodniowy cykl warsztatów. Podczas tej rodzinnej imprezy, pokazane zostaną prace plastyczne stworzone przez dzieci, zdjęcia relacjonujące wszystkie działania, a także wyświetlony zostanie film „Sekret księgi z Kells”. Organizatorzy przewidzieli także gry, zabawy i konkursy na scenie oraz poczęstunek. Uczestnicy będą mogli zobaczyć także pokaz fire show, a na zakończenie symbolicznie wypuścić w niebo chińskie lampiony. Festyn odbędzie się na zieleńcu przy ul. Dzieci Warszawy 42 w godzinach 16:00-21:30.
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tych ciekawych i kolorowych zajęciach. Projekt „Skorosze – osiedle talentów” powstał dzięki wsparciu finansowemu Programu Młodzież w Działaniu oraz pomocy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Biblioteki Publicznej im Wł. Grabskiego w Ursusie.
Kamila Żukowska
Współorganizatorka projektu

Projekt „Integracja dla samodzielności”
5 lipca 2011 -
31 lipca 2011
grafika

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie realizują wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Integracja dla samodzielności”. Celem projektu jest przybliżenie do osiągnięcia samodzielności w zaspokajaniu życiowych potrzeb grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - klientów pomocy społecznej
Każdy, kto spełnia poniższe kryteria może przystąpić do projektu:

 • wiek od 15 do 64 lat
 • zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy
 • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • zatrudnienie poniżej swoich kwalifikacji, posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
Jeżeli chcą Państwo uzyskać informację dotyczące możliwości wsparcia dla osób niepełnosprawnych lub skorzystać z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej prosimy o zgłaszanie się do Punktu Konsultacyjnego:
ul. Walerego Sławka 2 (budynek Acherówka)
pok.1 tel. 781 797 915
e-mail: pik-niepelnosprawni@ops-ursus.pl
poniedziałek-piątek w godz. 10:00-18:00
Punkt przystosowany jest dla osób niesprawnych ruchowo.
Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!