Aktualności
Ogłoszenie
2 grudnia 2011 -
16 grudnia 2011

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza konkurs na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w budynku „Acherówki”:

  • pomieszczenia nr 104 o powierzchni 34,29 m2
  • pomieszczenia nr 105 o powierzchni 28,47 m2
  • pomieszczenia nr 106 o powierzchni 9,70 m2
Użytkownik pokrywa koszty eksploatacji.
Rozbudowa budynku i założenie szaty roślinnej w Parku Achera jest elementem projektu pn. Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno – kulturowym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgodnie z regulaminem projektu konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych działających w sferze kulturalno-społecznej.
Organizacje ubiegające się o udostępnienie pomieszczeń są zobowiązane do złożenia następujących dokumentów:
  • program działań kulturalno-społecznych, opiekuńczo-wychowawczych lub edukacyjno-rekreacyjnych,
  • oświadczenie, że zajęcia prowadzone w ramach programu będą bezpłatne dla uczestników,
  • harmonogram wykorzystania pomieszczeń (dni i godziny),
  • statut organizacji,
  • wypis z rejestru KRS
do dnia 16 grudnia 2011 r. na adres: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku Nr 1; 02-495 Warszawa. Szczegółowych informacji dotyczących zasad korzystania z pomieszczeń udzieli p. Aleksandra Magierecka tel. (22) 4786043.
Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 21.12.2011 r.

Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie
5 grudnia 2011 -
13 grudnia 2011
grafika

Konferencja Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie W poniedziałek, 12 grudnia, w godz. 9:00–16:00 (Pałac Kultury i Nauki Sala Koncertowa, 6 piętro) odbędzie się konferencja na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka „Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie – w poszukiwaniu zintegrowanego modelu”
W spotkaniu wezmą udział: Włodzimierz Paszyński - zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciele miejskich biur partnerskich realizujących wspólnie projekt Serwis Pomoc Dziecku, pracownicy zespołów wczesnego wspomagania, dyrektorzy szkół i placówek, w których te zespoły funkcjonują, przedstawiciele samorządu warszawskiego reprezentujący dzielnicowe placówki lecznictwa otwartego oraz ośrodki pomocy społecznej, inni zaproszeni goście oraz zarejestrowani uczestnicy konferencji. Konferencję organizuje Dyrektor Biura Edukacji we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.
Warszawski system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka funkcjonuje od 2006 roku. Jego głównym celem jest wsparcie poznawcze i psychomotoryczne dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi – od ich urodzenia do osiągnięcia przez nie dojrzałości szkolnej. Ta bezpłatna, kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc świadczona jest również rodzinie dziecka. Od 2010 roku działa też Serwis Pomoc Dziecku, który pozwala rodzicom i wszystkim innym zainteresowanym tą problematyką osobom na szybkie znalezienie informacji o bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością oraz możliwościach edukowania go w warszawskich przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych i specjalnych. Baza ofert Serwisu Pomoc Dziecku obejmuje informację z trzech dziedzin: edukacji, pomocy społecznej, zdrowia.
Konferencja „Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie – w poszukiwaniu zintegrowanego modelu” jest ważną okazją do przybliżenia dotychczasowego dorobku zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dyskusji o sposobach integrowania działań pomocowych podejmowanych wobec małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
Do udziału w konferencji zapraszamy również przedstawicieli warszawskiego środowiska oświatowego współtworzącego miejski system wczesnego wspomagania od jego samych początków oraz zainteresowanych tą problematyką rodziców, działaczy fundacji i stowarzyszeń.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego pod adresem: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERvaEZfekJUTTJRMElxN2ZlWUhyWmc6MQ Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza automatyczne przyjęcie zgłoszenia. Zgłoszenia będę rejestrowane do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby biorące udział w konferencji otrzymają potwierdzenie uczestnictwa, traktowane jako jedna z form doskonalenia zawodowego. Materiały z konferencji zostaną również opublikowane na stronie Biura Edukacji i w Serwisie Pomoc Dziecku. W załączniku: - Program konferencji

Pożegnanie Mistrza
4 grudnia 2011 niedziela
grafika

W niedzielę 4 grudnia 2011 roku w jednym z warszawskich szpitali zmarł Adam Hanuszkiewicz, wybitny aktor, reżyser i pedagog. Miał 87 lat. Artysta w trakcie pracy zawodowej był m. in. dyrektorem trzech warszawskich teatrów: Powszechnego, Narodowego i Nowego, jak również współtworzył Teatr Telewizji. Artysta był wieloletnim mieszkańcem Dzielnicy Ursus. Określał ją jako kameralną, spokojną okolicę, którą umacniają silne i serdeczne więzi międzyludzkie. Pogrzeb Hanuszkiewicza odbędzie się w czwartek, 8 grudnia, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 14:00 mszą świętą w kaplicy Domu Pogrzebowego, którą odprawi ksiądz Bronisław Paweł Rosik - przyjaciel zmarłego aktora. Życzeniem zmarłego było, aby w czasie pogrzebu zamiast kwiatów ofiarować cegiełki na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Skolimowie, dlatego przed Domem Pogrzebowym będą kwestować studenci uczelni teatralnych.

Przerwa w dostawie wody
9 grudnia 2011 -
10 grudnia 2011
grafika

W piątek tj. 9 grudnia 2011 od godz. 9:00 do 10 grudnia 2011 do godz. 9:00 zostanie wyłączona magistrala wodociągowa w Al. Jerozolimskich na odc. Spisaka – Jesionowa. W rejonie zasilania tego odcinka magistrali (Ursus, Piastów, Pruszków, Reguły, Opacz Kolonia) nastąpi bardzo duży spadek ciśnienia wody oraz jej brak w porze największego rozbioru. Z uwagi na 24-godzinne utrudnienia w zaopatrywaniu w wodę, prosimy Mieszkańców o wcześniejsze zabezpieczenie w domach niezbędnych jej zapasów. Konieczność przebudowy tego odcinka magistrali jest niezbędna ze względu na budowę węzła komunikacyjnego trasy S-2. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział Warszawa), nadzór nad pracami w zakresie przełączania magistrali wodociągowej sprawuje MPWiK w m.st. Warszawie SA. W celu zminimalizowania niedogodności Mieszkańców, MPWiK podstawi beczkowozy z woda pitną w Dzielnicy Ursus na ul. Wojciechowskiego 37 oraz ul. Skoroszewskiej róg ul. Chełmońskiego. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Działem Obsługi Klienta MPWiK pod numerem tel.: 224455000 (czynne: Wt.–Pt. w godz. 7:00–16:00).

Koncert Mali Maleńkiemu
9 grudnia 2011 piątek
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszają na Zapalenie Pierwszej świeczki na choince przed Urzędem Dzielnicy Ursus Plac Czerwca 1976 r. nr 1 9 grudnia 2011 r. godz 16:00
oraz
Koncert "Mali Maleńkiemu" - Kolędy Zjednoczonej Europy w wykonaniu dzieci i młodzieży śpiewającej w zespole Young Ursus Voices oraz podopieczni Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD pod kierownictwem Krzysztofa Matuszaka oraz zespół New Young Band Ośrodek Kultury "Arsus" ul. Traktorzystów 14

Zamknięcie ul. Świerszcza i Zapustnej
24 listopada 2011 -
9 grudnia 2011
grafika

W związku z inwestycją, którą na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy prowadzi ZMID – budowa ul. Nowolazurowej, generalny wykonawca robót - firma Strabag w najbliższym czasie planuje zamknąć dla ruchu ulice Zapustną i fragment ul. Świerszcza. Planowane zamknięcia nastąpią w terminach: ul. Zapustna - dn. 28.11.2011 – do zakończenia inwestycji. Fragment ul. Świerszcza - dn. 25.11.2011 – do marzec/kwiecień.
W załącznikach projekty tymczasowej organizacji ruchu: załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3
Jednocześnie informujemy, że Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy prowadzi rozmowy w celu wyegzekwowania od inwestora i generalnego wykonawcy robót czasowego przejazdu technicznego przez ul. Tynkarską.

Autobusy 177 i 178 wracają na swoje strasy
28 listopada 2011 poniedziałek
grafika

W związku z przywróceniem ruchu na skrzyżowaniu ulic Al. Jerozolimskie / Spisaka od 26 listopada od godz. 14:00 przywrócono podstawowe trasy linii 177 i 178 w kierunku pętli P + R AL. KRAKOWSKA / KONWIKTORSKA. Wznowiono funkcjonowanie przystanków SPISAKA 03; SUCHY LAS 01; MELCERA 01.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!