Aktualności
Uwaga przedsiębiorcy!
21 listopada 2011 -
31 grudnia 2011
grafika

W związku z rozpoczęciem migracji danych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawa do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki, do końca roku przewidywane są utrudnienia w realizacji spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
Pierwsza tura migracji wpisów właściwych dla dzielnicy Ursus rozpocznie się w poniedziałek, 21 listopada.
Utrudnienia mogą występować przejściowo i będą polegały na wydłużeniu czasu realizacji wniosków złożonych w sprawach związanych z ewidencją działalności gospodarczej. Przewiduje się, że wydłużenie realizacji tych spraw nie powinno przekraczać więcej niż 2 – 3 dni.
Dodatkowe informacje o utrudnieniach będą na bieżąco udzielane na miejscu przez pracowników Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.

Powitanie Nowego Roku na pl. Konstytucji
29 grudnia 2011 -
31 grudnia 2011
grafika

Informujemy Mieszkańców, że w tym roku w Dzielnicy Ursus nie odbędzie się impreza powitania Nowego Roku w parku Czechowickim. Związane jest to z niedoborem środków finansowych i oszczędnościami, jakie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy musiał poczynić. Wszystkich Mieszkańców Ursusa zapraszamy na plac Konstytucji oraz ul. Marszałkowską, gdzie odbędzie się koncert „Sylwestrowa moc przebojów – Zakochaj się w Warszawie”. Organizatorami koncertu jest Miasto stołeczne Warszawa i Telewizja Polsat.

WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości
28 listopada 2011 -
30 grudnia 2011
grafika

W październiku 2011 firma INVESTIN Sp. z o.o. podpisała umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa o przystąpieniu do wojewódzkiego projektu „WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA- Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem jest inicjowanie i promocja przedsiębiorczości na obszarze województwa mazowieckiego, z zakresu innowacyjnych technologii poprzez system szkoleń i doradztwo indywidualne. Dla 22 zakwalifikowanych uczestników zostanie przyznane jednorazowe dofinansowanie w wysokości 40000 zł na otworzenie innowacyjnej działalności gospodarczej. W projekcie mogą wziąć udział studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki mazowieckich uczelni wyższych. Skierowany jest do twórców, wynalazców, pomysłodawców nowych, unikalnych rozwiązań, które są na etapie badań, koncepcji, prototypu bądź opracowanej technologii. Kandydaci powinni zamieszkiwać województwo mazowieckie, bez względu na zameldowanie. Przed przystąpieniem do projektu osoba chętna nie powinna posiadać zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy. W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu zakładania firmy i tworzenia biznesplanu oraz planowania strategii biznesowej w kontekście zaawansowanych rozwiązań technicznych (HI-TECH). Ponadto możliwe będzie uzyskanie wiedzy dotyczącej praktycznych metod ochrony własności intelektualnej i transferu technologii. Przedstawione zostaną sposoby jak przystosować przedsiębiorstwo do warunków gospodarki rynkowej oraz tworzenia strategii marketingowych firmy. Każda z 22 osób, która w ramach projektu otworzy działalność gospodarczą zostanie objęta specjalistycznym wsparciem doradczym z zakresu efektywnego wykorzystania otrzymanej dotacji, prowadzenia i promocji firmy oraz przeprowadzenia ścieżki patentowej. Ograniczone zostanie ryzyko socjalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez wsparcie pomostowe i opiekę nad dziećmi w czasie szkoleń. Będziemy eliminować stereotypy związane z domniemaną większa predyspozycją mężczyzn do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.syrenka.kombinatorium.pl w zakładce „dołącz do projektu”. Możliwość pobrania formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się z dniem 02.12.2011. Formularze przyjmowane będą jedynie przez dwa tygodnie od daty rozpoczęcia. Rekrutacja i informacje: Paulina Wojewoda 728 801 072, e-mail: p.wojewoda@investin.pl www.warszawa.kombinatorium.pl www.facebook.com/Kombinatorium Technologiczne

Komunikacja na święta
16 grudnia 2011 -
27 grudnia 2011
grafika

Komunikacja na święta Zarząd Transportu Miejskiego, jak co roku w okresie świątecznym, wprowadza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. 23 grudnia będzie natomiast obowiązywał rozkład jazdy dnia powszedniego, a kilka linii autobusowych zostanie zawieszonych. Nie będzie również tzw. kursów szkolnych (specjalnie oznakowane kursy w rozkładach jazdy, które realizowane są tylko w dni nauki szkolnej) oraz kursów oznaczonych w rozkładach jazdy literką „f”. 24 grudnia część autobusów zjedzie do zajezdni ok. godz. 17.00, a niektóre linie będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy. 25 i 26 grudnia będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy. Wiele linii autobusowych i tramwajowych nie będzie kursowało. Kilka linii będzie jeździło według zmienionych rozkładów jazdy. Część linii nie wyjedzie na ulice także w poświąteczny wtorek 27 grudnia. Szczegółowe informacje dotyczące kursowania linii komunikacyjnych w okresie od 19 do 27 grudnia znajdą się na ulotkach w pojazdach. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed wyruszeniem w podróż. Szczegółowe zmiany: 17 – 18 grudnia (sobota - niedziela) Autobusy i SKM będą kursowały według rozkładu dnia świątecznego, linie L18 i 177 według rozkładu sobotniego. Linie 158, 180, 181, 190, 409 i 517 zostaną zasilone dodatkowym taborem. Tramwaje 17 grudnia pojadą według normalnego, sobotniego rozkładu jazdy a 18 grudnia – według świątecznego. Metro będzie kursowało jak w soboty (w niedzielę bez kursów nocnych). 19 – 22 grudnia (poniedziałek – czwartek) Autobusy, tramwaje, metro i SKM pojadą według rozkładu jazdy dnia powszedniego. 23 grudnia (piątek) Autobusy, tramwaje, metro oraz SKM – będzie obowiązywał rozkład z dnia powszedniego. Zawieszone zostanie kursowanie linii: 302, 304, 315, 319, 394, 415, E-2 i E-4 a także kursów szkolnych i kursów oznaczone symbolem „f” linii dla linii 114, 211, 305, 411, 521 oraz „wtyczek” (kursów dodatkowych, nieujętych w rozkładach jazdy). Linie tramwajowe 1, 9, 17, 23, 24, 26 i 33 będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy. 24 grudnia (Wigilia, sobota) Autobusy i pociągi SKM będą jeździły wg rozkładu dnia świątecznego, natomiast metro (bez kursów nocnych) i tramwaje według rozkładu sobotniego. Zostanie wprowadzony specjalny rozkład jazdy dla linii: 9, 23, 33 i 190. Linie autobusowe: 180, 181 i 409 zostaną zasilone dodatkowym taborem. Zawieszone zostanie kursowanie linii autobusowych 426, 575 i L18. Około godziny 17 zakończą kursowanie linie 4, 5, 7, 8, 14, 16, 24, 25, 27, 28, 31, 102, 107, 110, 117, 119, 121, 126, 127, 130, 132, 139, 140, 151, 165, 168, 178, 182, 187, 192, 193, 195, 196, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 220, 226 228, 510, 511 i 514. Pozostałe linie autobusowe i tramwajowe oraz metro będą utrzymane do końca kursowania  (z ograniczeniem liczby kursów linii  112, 128, 160, 163, 164, 171, 509 i 520). Od godz.17.00 autobusy linii typu 5xx zatrzymywać się będą na żądanie pasażera na wszystkich przystankach na trasie. 25 - 26 grudnia (Boże Narodzenie, niedziela-poniedziałek) Autobusy, tramwaje, metro (bez kursów nocnych) oraz pociągi SKM będą jeździły wg rozkładu świątecznego. Zawieszone zostanie kursowanie linii: 8, 14, 16, 25, 31, 119 121, 126, 130, 140, 151, 168, 178, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 220, 228, 426 i 575. Tramwaje linii 17 i 23 oraz autobusy linii 157, 190 i 216 będą jeździły według specjalnego rozkładu jazdy. Linia 157 będzie kursowała na trasie: GWIAŹDZISTA ... Klaudyny - Rudzka - Hłaski - Gdańska - Słowackiego - pl. Wilsona ...SZCZĘŚLIWICE ... pl. Wilsona - Słowackiego - Potocka - Gdańska - Hłaski - Rudzka - Klaudyny ... GWIAŹDZISTA 27 grudnia (wtorek) Autobusy, tramwaje, metro (z kursami nocnymi), SKM będą jeździły według rozkładu jazdy dnia powszedniego. Specjalne rozkłady będą obowiązywały w tramwajach linii 1, 9, 17, 23, 24, 26 i 33. Zostanie zawieszone kursowanie linii autobusowych 302, 304, 315, 319, 394, 415, E-2 i E-4, kursów szkolnych i kursów oznaczonych litera f linii 114, 211, 305, 411 i 521 oraz „wtyczek”.

Zmiana trasy autobusu nr 194
28 listopada 2011 poniedziałek
grafika

W związku z budową ul. Nowo-Lazurowej i związanym z tym zamknięciem ul. Świerszcza na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. ks. J. Chrościckiego od 28 listopada od godz. 10:00 do odwołania linia 194 w kierunku pętli WAŁOWICKA zostanie skierowana na trasę objazdową: PKP GOŁĄBKI – … – Posag 7 Panien – Szamoty – Świerszcza – Obywatelska – w lewo Chrościckiego – NOWE WŁOCHY 01 (podjazd na pętle) – Chrościckiego – Świerszcza – Globusowa – WAŁOWICKA. W kierunku pętli PKP GOŁĄBKI trasa nie ulega zmianie. Zawiesza się funkcjonowanie przystanków: OBYWATELSKA 01; KS. CHROŚCICKIEGO 01; NOWE WŁOCHY 03. Uruchamia się przystanek OBYWATELSKA 51 zlokalizowany przy ul. Świerszcza za skrzyżowaniem z ul. Traktorzystów w kierunku ul. Obywatelskiej obowiązujący jako „warunkowy” dla linii 194.

Otwarty konkurs.
5 grudnia 2011 poniedziałek
grafika

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2012r. Termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2012r. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert do dnia 22 grudnia 2012 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976r nr 1, 02-495 Warszawa lub przesłania ofert pod adres urzędu pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii).
Uchwała

Konkursie ustny na najem lokali użytkowych
21 listopada 2011 poniedziałek
grafika

Ogłoszenie z dnia 21.11.2011r. o konkursie ustnym na najem lokali użytkowych - na okres 3 lat - 4/2011
więcej


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!