Aktualności
Ogłoszenie z dnia 21.08.2012r. o konkursie ustnym na najem lokali użytkowych.
29 września 2012 sobota
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie § 4 ust. 1 i § 5 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat z późniejszymi zmianami, ogłasza konkurs ustny na najem lokali użytkowych.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej zgnursus.pl

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
28 sierpnia 2012 wtorek
grafika

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczonaw odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki

Obchody Patriotyczne z okazji 73. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka
17 września 2012 poniedziałek
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na obchody 73. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka, które odbędą się w dniu 17 września 2012 r. o godzinie 11:00 przy Obelisku ul. Cierlicka. W tym dniu uczcimy pamięć poległych składając wieńce i zapalając znicze. 17 września powinien być dla nas dniem refleksji nad bolesną historią naszego kraju. Bohaterska postawa obrońców Ojczyzny przed najeźdźcami może stanowić wspaniały przykład patriotyzmu dla nas wszystkich i być jednym z filarów wychowania w duchu patriotyzmu i poszanowania narodowych wartości.

Zapraszamy na weekend z zabytkami
16 września 2012 niedziela
grafika

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków po raz pierwszy dołączyło do grona organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach obchodów warszawiacy będą mogli przejść szlakiem Kulturalnych Piwnic Staromiejskich oraz zobaczyć Elizeum.
Elizeum dla pięknych pań
Obiekt znajdujący się na terenie parku Rydza-Śmigłego przy ul. Książęcej to podziemna rotunda wykonana z cegły, stanowiąca pozostałość pawilonów ogrodowych założonych w XVIII w. przez podkomorzego Kazimierza Poniatowskiego a zaprojektowana przez Szymona B.Zuga. Nie jest znane do końca jego przeznaczenie. Dopisek architekta na projekcie „Elizeum dla przyjaciół i pięknych pań” spowodował, iż wokół podziemnej budowli zaczęła się tworzyć legenda.

Takiej drugiej rotundy ukrytej pod ziemią w Polsce nie ma. „W pomieszczeniu jest niezwykła akustyka. Mówiąc szeptem jesteśmy słyszani w całym obiekcie” - wyjaśnia Andrzej Wolański z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Obecnie obiekt na co dzień nie jest udostępniany dla zwiedzających. Jego konstrukcja jest stabilna, ale nie zachował się wystrój. Elizeum będzie można obejrzeć w sobotę, 15 września. Wejście o każdej pełnej godzinie od 12:00 do 17:00. - W ramach relaksu, po zwiedzaniu zabytkowej budowli, zapraszamy do odpoczynku na leżakach rozstawionych wokół wodozbioru i stawu - zachęcają organizatorzy. Mile widziane są także grupy szkolne, dla których obiekt po umówieniu będzie dostępny w dniach 10-14 września 2012 r. Zgłoszenia szkół przyjmowane są na adres mailowy elizeum@um.warszawa.pl

Zejdź do piwnic
W skrytych pod ziemią murach tkwią relikty dawnej zabudowy Warszawy, które są bezcennym źródłem informacji o najwcześniejszym układzie miasta. Piwnice były remontowane kilka lat a zwiedzający po raz pierwszy do podziemi pod kamienicami strony Dekerta weszli w maju tego roku podczas Nocy Muzeów.
Piwnice wykorzystywane głównie na pomieszczenia magazynowe, wtórnie podzielone i ukryte pod grubą warstwą tynków były niedostępne i nie używane przez wiele dziesięcioleci. - Dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych, udało się je odrestaurować, zaadaptować i udostępnić na funkcje kulturalne. Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia podczas Europejskich Dni Dziedzictwa - zachwala Katarzyna Zawiła ze Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Zwiedzanie odbędzie się w niedzielę, 16 września, w godz. od 12:00 – 17:00, w trzech grupach tematycznych. Trasa zwiedzania rozpocznie się w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, a zakończy w siedzibie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 4. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowy: kzawila@um.warszawa.pl do czwartku, 13 września.

Konkursie na nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia
6 września 2012 -
13 września 2012
grafika

W oparciu o Ustalenie z dnia 1 sierpnia 2012r. nr 386/79/12 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza się konkurs na nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w budynku przy ul. Walerego Sławka 2 w Warszawie do wspólnego korzystania z inną organizacją:
• pomieszczenie nr 2 o powierzchni 15,73 m2
Użytkownik pokrywa koszty eksploatacji.
Rozbudowa budynku w Parku Achera jest elementem projektu pn. Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno – kulturowym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgodnie z regulaminem projektu konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych działających w sferze kulturalno-społecznej.

Organizacje ubiegające się o udostępnienie pomieszczenia są zobowiązane do złożenia do zarządcy obiektu – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy następujących dokumentów:

  • programu działań kulturalno-społecznych, opiekuńczo-wychowawczych lub edukacyjno-rekreacyjnych,
  • oświadczenia, że zajęcia prowadzone w ramach programu będą bezpłatne dla uczestników,
  • statutu organizacji,
  • wypisu z rejestru KRS
do dnia 13 września 2012r. na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Szancera 5, 02-495 Warszawa.
Szczegółowych informacji dotyczących zasad korzystania z pomieszczenia udziela: p. Łukasz Witkowski tel. (22) 662 60 32

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 20 września 2012r.

„Szkoła w centrum uwagi”
5 września 2012 -
12 września 2012
grafika
 
Impreza plenerowa w Parku Czechowickim z okazji zakończenia lata „Babie Lato”
8 września 2012 sobota
grafika

Serdecznie zapraszamy mieszkańców dzielnicy i nie tylko na coroczną imprezę plenerową, która odbędzie się w Parku Czechowickim w dniu 8 września 2012r. Od godziny 15:00 na terenie Parku odbędzie się Święto Latawca z okazji jubileuszu 20-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Główną gwiazdą wieczoru będzie zespół Elektryczne Gitary. Zapraszamy również do ogródków gastronomicznych, najmłodszych do zabawy na zamkach dmuchanych oraz do nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!