Aktualności
Nocne prace przy budowie stacji PKP Niedźwiadek
17 kwietnia 2013 -
1 września 2013
grafika

W związku z realizacja budowy przystanku osobowego PKP „Ursus Niedźwiadek” przy ul. Orląt Lwowskich 41, Wykonawca robót Mostostal Warszawa S.A. informuje o konieczności prowadzenia robót w porze nocnej w godzinach 22:00 – 6:00 w terminach od 14.04.2013r. do 01.09.2013r.
W/w roboty związane będą z budową przejścia podziemnego pod torami kolejowymi oraz nowego przystanku kolejowego. Roboty prowadzone będą zgodnie z Regulaminem tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów Nr IZESf-703-77/2012 z dnia 23 października 2012 r. wraz z jego późniejszymi aneksami.
Z uwagi na duże obciążenie komunikacyjne linii kolejowej nr 1 i nr 447 oraz krótkie terminy całkowitych zamknięć poszczególnych torów zmuszeni jesteśmy do prowadzenia pracy w systemie całodobowym.
Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne utrudnienia.
MOSTOSTAL

Przeniesienie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy do nowej siedziby
5 lipca 2013 piątek
grafika

Z końcem czerwca 2013 Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przeprowadza się do nowej siedziby przy ul. Sandomierskiej 12. Prace związane z przenosinami potrwają miesiąc.
W trakcie przeprowadzki działalność Biura Geodezji i Katastru będzie przebiegała w następujący sposób:

 1. Do 5 lipca obsługa interesantów wszystkich wydziałów Biura Geodezji i Katastru odbywa się bez zmian, w dotychczasowych lokalizacjach, przy czym interesanci Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości będą obsługiwani w siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12 już od 4 lipca,
 2. Obsługa interesantów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (siedziba przy Al. Jerozolimskich 28) od 8 lipca odbywa się wyłącznie w siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12,
 3. Obsługa interesantów Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (siedziba przy Al. Jerozolimskich 28) od 9 lipca odbywa się wyłącznie w siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12,
 4. Obsługa interesantów z dotychczasowej siedziby Biura przy ul. Marszałkowskiej 77/79 od 8 lipca również zostaje przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Sandomierskiej 12,
 5. Bez zmian odbywa się obsługa w zakresie składania wniosków o udostępnienie danych ewidencyjnych w Urzędach Dzielnic w Wydziałach Obsługi Mieszkańców (WOM). Odbiór dokumentów, w zależności od wskazania, następuje w siedzibie Biura bądź w WOM-ie w Dzielnicy.
Dodatkowe informacje o funkcjonowaniu poszczególnych komórek Biura Geodezji i Katastru w okresie przeprowadzki można uzyskać w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:
 1. Dla komórek Biura dotychczas zlokalizowanych przy ul. Marszałkowskiej 77/79, w tym dla których obsługa odbywała się w Sali Obsługi Interesanta na parterze, telefon 22 4431601; 22 4431600,
 2. Dla wydziałów dotychczas zlokalizowanych przy Al. Jerozolimskich 28 – telefon 22 4431800, oraz dla Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – telefon 22 4431875, dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej telefon 22 4431756; 22 4431764,
a także pisząc na adres email Biura Geodezji i Katastru: sekretariat–bgik@um.warszawa.pl.
Za wszelkie utrudnienia i niedogodności mogące pojawić się w trakcie przeprowadzki Biura, przepraszamy.

74. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
1 września 2013 niedziela
grafika

„II Wojna Światowa była najstraszliwszą tragedią w nowożytnych dziejach ludzkości. Był to czas pogardy dla człowieka, jego życia i godności, czas zbrodni, przestępstw, zniszczeń, śmierci i masowych przesiedleń ludzi. Po tym, jak poznaliśmy prawdę o obozach zagłady, o krematoriach Auschwitz czy Katyniu, nie jest możliwa jakakolwiek interpretacja wojny w duchu triumfalizmu. Niektóre państwa wyszły z tej wojny zwycięzcami, inne poniosły klęskę. Ale żaden naród nie wyniósł z niej jakichkolwiek korzyści. Siedemdziesiąt milionów zabitych, setki zniszczonych miast i ponad 5 lat życia w ciągłym strachu mówią same za siebie. Rozchwiane zasady moralne i podzielony kontynent – to cena, którą przez długie lata płaciły wszystkie narody – zarówno te na wschodzie, jak i zachodzie Europy.
Należy nam głęboko wierzyć w to, że rzeczywistość, którą razem tworzymy w Polsce i w zjednoczonej Europie nigdy więcej nie postawi naszego narodu i kontynentu przed tak dramatycznym wyzwaniem. Patriotyzm, który 74 lata temu skłonił Polaków do walki z najeźdźcą jest niezbędny również i dziś, lecz jego przejawem w obecnych realiach powinno być tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, wychowanie najmłodszego pokolenia oraz praca na rzecz innych obywateli”.
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszają na wrześniowe obchody patriotyczne
1 września 74. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

 • godz. 10:30 Obelisk ul. Cierlicka
 • godz. 11:00 Msza Św. w Intencji Ojczyzny
 • Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Sosnkowskiego 34

w programie:
 • przemówienie Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • krótka modlitwa
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014
7 marca 2013 -
31 marca 2013
grafika

Zapisy dzieci na rok szkolny 2013/2014 do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych (dla dzieci 6 i 7 letnich) rozpoczną się 7 marca 2013r. i będą prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji. Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz terminów prowadzenia zapisów zostaną opublikowane do końca lutego w serwisie internetowym Biura Edukacji oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Organizacja komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym 2013
1 lipca 2013 -
28 lipca 2013
grafika

W związku z okresem wakacyjnym od dnia 29.06.2013r wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji komunikacji:

TRAMWAJE:

 • wprowadzenie wakacyjnych rozkładów jazdy linii: 1, 2, 9, 23, 24, 26, 33, T
AUTOBUSY:
 • zawieszenie kursowania linii: 201, 304, 319, 394, 460, E-4, E-8
 • zawieszenie wytypowanych kursów linii 120, 162, 163, 164, 211, 411
 • wprowadzenie wakacyjnych rozkładów jazdy linii: 105, 109, 114, 115, 126, 131, 132, 136, 139, 141, 142, 146, 147, 149, 152, 160, 161, 171, 172, 174, 181, 185, 186, 189, 190, 191, 193, 205, 212, 219, 314, 315, 326, 422, 500, 501, 504, 507, 509, 511, 517, 518, 519, 523, 527, E-2, E-6, 700, 701, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 719, 724, 727, 729, 735, 739, 742
 • w związku z zawieszeniem kursowania linii E-4 i E-8, od dnia 1 lipca br. uruchamia się w szczycie porannym kursowanie linii E-6 na trasie Nowodwory > Metro Młociny, w szczycie popołudniowym kursowanie linii E-6 zostaje utrzymane bez zmian (trasa Metro Młociny > Nowodwory)
SKM i METRO
 • wprowadzenie specjalnych rozkładów jazdy
Jednocześnie informujemy, że w związku z zamknięciem podmiejskiej linii średnicowej, w celu ograniczenia utrudnień, zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 517 na odcinku URSUS-CENTRUM. Ponadto zmianie ulegnie trasa autobusowej linii zastępczej ZS1, która wydłużona zostanie do pętli URSUS-RATUSZ.

Ponadto informujemy, że inne tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym będą podawane w osobnych komunikatach na stronie internetowej ZTM.

Lato w Mieście 2013 w placówkach Biblioteki Publicznej w Ursusie
4 lipca 2013 -
31 sierpnia 2013
grafika

W tegorocznej akcji „Lato w Mieście 2013” wezmą udział 3 placówki Biblioteki Publicznej w Ursusie: Biblioteka dla Dzieci Nr 64, Biblioteka Niedźwiadek Biblioteka Skorosze. Zajęcia we wszystkich placówkach będą prowadzone od 1 do 27 lipca 2013 w godz. 10.00-13.00. Zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez bibliotekarzy-edukatorów, bibliotekarzy-plastyków, bibliotekarzy-informatyków.
Każda z placówek przygotował autorski program edukacyjny aktywizujący dzieci i młodzież poprzez literaturę, plastykę, muzykę oraz poprzez wycieczki i zajęcia ruchowe.
W Bibliotece dla Dzieci Nr 64 program nosi tytuł „Wakacyjna księga przygód Tytusa" i obejmuje m.in.: zajęcia literackie i plastyczne przygotowane w oparciu o serie komiksów o przygodach Tytusa, Romka i A`Tomka. Lato w BD 64 zakończy „Bal u Tytusa”.
W Bibliotece Niedźwiadek program zatytułowano „Podróże w czasie” i oparty został na książce „Wyprawa do Kryształowej Groty” Beaty Kołodziej z serii Solilandia. Urozmaicą go zajęcia plastyczne i gry planszowe.
Biblioteka Skorosze przygotowała program „W zaczarowanej krainie bajek i baśni Hansa Christiana Andersena, braci Grimm i Charlesa Perraulta” w ramach którego uczestnicy poznają najpiękniej wydane książki słynnych bajkopisarzy i będą mogli porównać je z najnowszymi audioksiążkami zawierającymi bajki tych samych autorów. Program wzbogacony zostanie o zajęcia komputerowe, plastyczne i animacyjne.
Wszystkie placówki przewidują wycieczki do innych ośrodków np.: na basen Skalar i na Moczydle, do Parku Agrykola i do Parku w Powsinie, do ZOO, do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, do fabryki krówek w Milanówku a nawet do Sejmu.
Tym co szczególnie wyróżnia program „Lato 2013 w Bibliotece” są zajęcia literacko-plastyczne w ramach wystawy prac laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka 2013”, którego tematem była „Moja najpiękniejsza podróż”. W czasie zajęć każdy z uczestników będzie musiał wybrać 3 prace z różnych krajów, których tematyka podróży najbardziej mu się spodobała i napisać dlaczego wybrał tę podróż i co wie o miejscu, które chciałby zobaczyć a także podać informacje o kraju lub miejscowości z której pochodzi autor pracy. W nagrodę uczestnicy dostaną zakładki do książek laureatów konkursu.
Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy: Anna Najdienow, Biblioteka dla Dzieci Nr 64, ul. Plutonu Torpedy 47, tel. 22 6627001, e-mail: bd64@bpursus.waw.pl; Joanna Dalkowska, Biblioteka Niedźwiadek, ul. Keniga 14, tel. 22 6670956, e-mail: niedzwiadek@bpursus.waw.pl; Barbara Haponiuk, Biblioteka Skorosze, ul. Dzieci Warszawy 27 A, tel: 22 8234600, email: skorosze@bpursus.waw.pl.

Serdecznie zapraszamy !!!

Gimnazjalisto zadbaj o swoją przyszłość!
5 lipca 2013 -
31 sierpnia 2013
grafika

Zespół Szkół Nr 42, Warszawa Ursus
ul. Konińska 2, tel. 22 6626281
W roku szkolnym 2013/2014 prowadzi nabór:
W Technikum Nr 8 (w systemie elektronicznym Tnr8) proponujemy naukę w klasach o profilu:

 • Technik informatyk
 • Technik obsługi turystycznej
W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 37 proponujemy naukę w oddziałach wielozawodowych m.in. w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, kucharz i wielu innych.
W związku z rosnącymi potrzebami naszej szkoły, nowy rok szkolny przywitamy w nowej siedzibie przy ulicy Dzieci Warszawy 42.
Nasze atuty
 • Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
 • Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych (w zawodzie technik obsługi turystycznej – pierwsze miejsce w Warszawie)
 • Nowoczesne pracownie komputerowe
 • Specjalistyczna pracownia turystyczna
 • Nauka z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych
 • Laboratorium językowe
 • Profesjonalna siłownia
 • Bezprzewodowe Wi-fi
 • Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne m.in. kółko teatralne, sportowe (sekcja boksu), dziennikarskie, z grafiki komputerowej
 • Wykwalifikowana kadra
 • Monitoring
 • Przyjazna atmosfera
 • Realizacja atrakcyjnych projektów w ramach EFS
 • W pobliżu szkoły znajduje się stacja KM-SKM Warszawa Ursus
 • Atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach m.in. hotel Jan III Sobieski, CPU Service, Wojskowa Akademia Techniczna; Orka Ravel, Mazurkas Travel

Z nami osiągniesz sukces!


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!