Aktualności
Spektakl plenerowy „Kolaż Bożonarodzeniowy”
13 grudnia 2019 piątek
grafika

W ramach przygotowań do świąt w naszej dzielnicy odbędzie się niecodzienne wydarzenie artystyczne. Na terenie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 21 grudnia o godzinie 19:00 rozpocznie się spektakl zatytułowany „Kolaż Bożonarodzeniowy”.

Widowisko odwołuje się do tradycji inscenizowania faktów związanych z Bożym Narodzeniem czerpiąc inspiracje m.in. z ludowych jasełek. Niezwykły charakter spektaklu artyści uzyskują poprzez korzystanie z różnych form sztuki. Historia opowiadana jest językiem teatru lalek, tańcem, śpiewem i sztuką ognia.

Zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Parafia Matki Bożej Fatimskiej.

: Świąteczna iluminacja ozdobiła dzielnicę
9 grudnia 2019 poniedziałek
grafika

Zapaleniem symbolicznej pierwszej świeczki na choice przed budynkiem urzędu Zarząd Dzielnicy zainaugurował włączenie świątecznej iluminacji na terenie Ursusa. Wydarzeniu towarzyszył występ chóru „Vocale”. Zespół wykonał znane i lubiane piosenki świąteczne.

Tradycyjnie w naszej dzielnicy obchodziliśmy „Zapalenie pierwszej świeczki na choince”. Uroczystość rozpoczęła się koncertem zespołu wokalnego złożonego z pracowników urzędu. Zgromadzona publiczność nagradzała wykonawców gromkimi brawami i włączała się do wspólnego śpiewu. Po występie Burmistrz dzielnicy Bogdan Olesiński razem z zastępcami – Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem złożyli przybyłym gościom świąteczne życzenia. W imieniu Rady Dzielnicy na zbliżający się okres świąt życzenia przekazały wiceprzewodnicząca rady Maria Miszkiewicz oraz radna Wanda Kopcińska. Na koniec głos zabrała harcmistrzyni Hanna Murawska – kierownik Filii Muzeum Harcerstwa Ursus-Włochy. Po przemówieniach burmistrzowie zapalili, a następnie zawiesili świeczkę na jednej z choinek rosnących przed urzędem. W tym momencie w całej dzielnicy rozbłysły świąteczne dekoracje świetlne. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy placówek oświatowych i Biblioteki Publicznej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 z opiekunami oraz mieszkańcy. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy przeszli do Ośrodka Kultury „Arsus” gdzie otwarto wystawę prac plastycznych zatytułowaną „Ciepło i piękno Bożego Narodzenia w tym stroiku mieszka”. Organizatorem wystawy była Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO. Po obejrzeniu ekspozycji w sali widowiskowej przy ul. Traktorzystów 14 odbył się koncert z cyklu „Mali Maleńkiemu”. Repertuar kolędowy zaprezentowały zespoły muzyczne z Ursusa oraz zespół wokalny z Otrębus, któremu akompaniowała orkiestra „La Notte” z ZSM II stopnia w Suwałkach.

Zapraszamy do galerii - Świąteczna iluminacja ozdobiła dzielnicę

Grunt na własność – 98 % bonifikaty
19 czerwca 2019 środa
grafika

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe uległo przekształceniu z mocy ustawy w prawo własności tych gruntów. Przekształceniu podlegają: nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Przekształceniem zostały objęte nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi, garażami lub innymi obiektami czy urządzeniami budowlanymi, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku, zaś fakt przekształcenia jest potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu.
Ograniczenia: przekształceniu nie podlegają nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami.
OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE:
• Opłata za przekształcenie wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku.
• Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku. W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
JEDNORAZOWA OPŁATA I BONIFIKATA OD OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty. Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu na piśmie zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty i udzielenia bonifikaty. Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej warszawa19115.pl lub w Urzędzie Dzielnicy Ursus w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 3.

Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.

Wnioski o wydanie zaświadczeń/udzielenie bonifikaty rozpatrywane są sukcesywnie.

Pracownicy Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursus dokładają wszelkich starań, aby do końca 2019 r. wydać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie dla wszystkich nieruchomości, które spełniają warunki przekształcenia. Jednak gdyby okazało się, że Urząd nie zdąży wydać zaświadczeń to bonifikata nie przepada, ponieważ zgodnie z ustawą w przypadku zaświadczeń doręczonych po 30 listopada 2019 r. wniosek dotyczący zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej i udzielenia bonifikaty należy złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia. Wówczas przysługiwać będzie bonifikata od opłaty w takiej samej wysokości, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej, uwzględniającej tą bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisma informującego o udzieleniu bonifikaty.

W Urzędzie Dzielnicy Ursus sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, między innymi przyjmowanie wniosków o udzielanie bonifikaty realizowane są w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 Roku nr 1 w Wydziale Obsługi Mieszkańców
stanowisko nr 3 parter (po lewej stronie od wejścia głównego do budynku)
w poniedziałki w godz. 8.00–18.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00.
Przed podejściem do stanowiska, w automacie biletowym należy pobrać numerek „B”

VI Podwórkowa Gwiazdka w Ursusie
9 grudnia 2019 poniedziałek
grafika

Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Urzędem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, zaprasza na Warsztaty Świąteczne pn. Podwórkowa Gwiazdka.

W dniu 14 grudnia w godzinach 11:00 – 15:00 w „Acherówce” przy ul. Walerego Sławka 2 już po raz szósty odbędzie się Podwórkowa Gwiazdka. Celem tego świątecznego spotkania jest integracja i zaangażowanie społeczności lokalnej oraz rodzin we wspólne celebrowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku dzieci razem z rodzicami przygotują świąteczne ozdoby, polukrują pierniki, własnoręcznie wykonają kartki z życzeniami oraz zaśpiewają kolędy i pastorałki. W programie przewidujemy słodki, sąsiedzki poczęstunek oraz zabawy i atrakcje dla dzieci. Patronat nad akcją objął Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński.

Ursus oddaje do użytku pierwszy zadaszony „Orlik” w Warszawie!
29 listopada 2019 piątek
grafika

W ramach programu „Warszawa dla aktywnych” wspierającego sport w stolicy planowane jest zadaszenie jeszcze w tym roku trzech boisk typu „Orlik” na terenie miasta. Nasza dzielnica jako pierwsza uruchomiła taki obiekt, który znajduje się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gen. Sosnkowskiego 3. Zadaszone boisko wygląda imponująco, co z uznaniem potwierdziła wice-prezydent Warszawy, Renata Kaznowska wizytująca inwestycję wraz z burmistrzem dzielnicy Bogdanem Olesińskim i zastępcami Wiesławem Krzemieniem oraz Kazimierzem Sternikiem. Pani prezydent towarzyszył Dariusz Dziekanowski, Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy, Janusz Samel, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy oraz zastępcy dyrektora Dorota Ognicha i Marcin Kraszewski. Gości oprowadzał gospodarz obiektu i wykonawca inwestycji, dyrektor OSiR Sławomir Luliński.

Zapraszamy do galerii - Ursus oddaje do użytku pierwszy zadaszony „Orlik” w Warszawie!

Ostatni moment na czipowanie, sterylizację i kastrację czworonogów
4 listopada 2019 poniedziałek
grafika

Właściciele czworonogów wciąż mogą skorzystać z miejskiej akcji sterylizacji lub kastracji pupila oraz czipowania zwierząt. Tegoroczne zabiegi finansowane przez stołeczny ratusz będą prowadzone do 13 grudnia.

Warszawianki i warszawiacy mogą zapisać zwierzę na zabieg w wybranych lecznicach weterynaryjnych (lista dostepna tutaj: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/Zwierzeta/default.htm. Akcja sterylizacji i kastracji zapobiega rodzeniu się niechcianych szczeniąt czy kociąt, a czip ułatwia natychmiastowe powiadomienie właściciela o odnalezieniu czworonoga przez pracowników Schroniska Na Paluchu, Straży Miejskiej oraz lecznic weterynaryjnych.

Sam proces czipowania trwa tylko kilka sekund. Weterynarz wszczepia podskórnie mikroprocesor wielkości ziarenka ryżu. Czip nie przeszkadza w codziennym życiu zwierzęcia ani nie powoduje reakcji alergicznych. Właściciel pupila wypełnia na miejscu wniosek, okazuje dowód tożsamości i książeczkę zdrowia psa lub kota. Zwierzę musi mieć ukończone 12 tygodni życia i być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Dane adresowe wpisywane są do międzynarodowej bazy SAFE-ANIMAL. Tylko w zeszłym roku w ramach akcji bezpłatnego znakowania psów i kotów w stolicy zaczipowanych zostało ok. 4200 czworonogów, a w tym roku już blisko 3300.

Miasto pokrywa koszt wizyty kwalifikującej, narkozy, zabiegu sterylizacji bądź kastracji, opieki pooperacyjnej oraz kontroli i zdjęcia szwów. Podczas pierwszej wizyty właściciel zwierzaka okazuje dowód tożsamości, Kartę warszawiaka z ważnym e-hologramem, książeczkę zdrowia czworonoga z potwierdzonym szczepieniem przeciwko wściekliźnie oraz numerem czipa. Domowy pupil musi mieć ukończone 6 miesięcy życia.

Szczegóły dostępne są na platformie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 https://warszawa19115.pl/-/finansowanie-zabiegow-sterylizacji-kastracji-oraz-czipowania-zwierza.

Święto Pracownika Socjalnego
27 listopada 2019 środa
grafika

Po raz dwudziesty ósmy obchodziliśmy tego roku Święto Pracownika Socjalnego. Podczas spotkania w Ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Ursus burmistrz Olesiński oraz zastępcy Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik wręczyli kwiaty dyrektor Marzennie Szaniawskiej i jej zastępcy Marzennie Bednarczyk oraz złożyli podziękowanie dla całego zespołu OPS za trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej dzielnicy. Wysokie uznanie dla ich poświęcenia wykraczającego często ponad obowiązki służbowe wyraziła obecna na spotkaniu radna Marianna Jaguścik, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Zapraszamy do galerii - Święto Pracownika Socjalnego


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!