Aktualności
Nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
13 czerwca 2014 -
30 listopada 2014
grafika

W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.1446) od 1 lipca 2014 r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.
Dotychczas wydane (wszystkie) karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30 listopada 2014 r.
Uprawnienia do karty parkingowej na nowych zasadach (bez konieczności ponownego stawania na komisji ds. orzekania o niepełnosprawności) zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N oraz zawierające wskazania o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej (pkt. 9 orzeczenia - dotyczy).
Osoby te muszą zgłosić się nie wcześniej niż po 1 lipca 2014 r. do siedziby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie przy ul. Andersa 5, aby wymienić dokument.
Pozostałe osoby (nie wymienione powyżej), które chcą ubiegać się o uprawnienia wynikające z posiadania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, będą mogły po 1 lipca 2014 r. rozpocząć procedurę ponownego orzekania o stopniu niepełnosprawności, w celu konieczności ustalenia znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.
Jednocześnie informujemy, że nie tracą ważności dotychczas wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie których zostały wydane karty parkingowe.

Więcej informacji:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. Gen. Andersa 5
Tel: +48226206625 w godz. 8:00-16:00
www.scon.waw.pl
miejski system kontaktu Warszawa 19115
całodobowy nr tel. 19115, mail, czat, portal samoobsługowy www.warszawa19115.pl

II Kiermasz Za Jeden Uśmiech
4 listopada 2014 -
28 listopada 2014
grafika

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z siedzibą przy Placu Czerwca 1976 roku NR 1 za pomoc i zaangażowanie w zorganizowaniu II Kiermaszu Za Jeden Uśmiech dziękuje Wszystkim Indywidualnym Darczyńcom oraz Placówkom Oświatowym: Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Keniga 20; Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori ul.Henryka Pobożnego 1; Zespołowi Szkół nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie ul. Orłów Piastowskich 47; LVI Liceum Ogólnokształcącemu im. Leona Kruczkowskiego ul. Dzieci Warszawy 42; Przedszkolu nr 112 Leśne Skrzaty ul. B. Wapowskiego 3, Przedszkolu nr 200 im. Gąski Balbinki ul. Balbinki 1, Przedszkolu nr 219 Niezapominajka ul. Keniga 16, Przedszkolu nr 413 ul. Górna Droga 10, Niepublicznemu Przedszkolu "ISKIERKA" ul. Regulska 71, Żłobkowi nr 26 ul. Wapowskiego 1, Żłobkowi 27 ul. Keniga 9.
Akcję wspiera Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

„Jak modernizować modernizm”
6 listopada 2014 -
21 listopada 2014
grafika

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało publikację pt. „Jak modernizować modernizm? Zabytki architektury mieszkaniowej modernizu. Dobre praktyki konserwatorskie dla mieszkańców i użytkowników” Poradnik został przygotowany w oparciu o wnioski lokalnych stowarzyszeń i organizacji.
Broszura jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Stołecznego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie, bądź w wersji PDF, na stronach internetowych BSKZ: www.zabytki.um.warszawa.pl. Do wglądu również w Wydziale Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Ursus.

Mąż i Żona w Ursusie
21 listopada 2014 piątek
grafika

Już w ten piątek w sali widowiskowej Ośrodka Kultury "Arsus" o godzinie 19:00 odbędzie się spektakl teatralny pt. "Mąż i Żona", na podstawie Aleksandra Fredry. Wstęp Wolny.

25 lat STO
19 listopada 2014 środa
grafika

25 lat Wolności to także 25 lat oświaty niepublicznej. Zmiany zapoczątkowane obradami okrągłego stołu pozwoliły na realizację awangardowych działań w różnych przestrzeniach naszego państwa. Możliwość powstawania organizacji pozarządowych dała pole do aktywność również w zakresie działań edukacyjnych. Rodzice potrzebowali dobrych szkół dla swoich dzieci a dzieci dobrej edukacji. Z takiej idei powstała Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 od 16 lat mająca siedzibę w dzielnicy Ursus. Dzisiaj placówka kształci 310 uczniów w dwóch typach szkół: szkoła podstawowa i dwujęzyczne gimnazjum, prowadzone są także odziały rocznego przygotowania szkolnego. W centrum uwagi Zespołu Szkół STO jest uczeń, Jego potrzeby, rozwój i zainteresowania.
Społeczny charakter placówki umożliwia nam także dobrą współpracę z rodzicami.
19 listopada 2014 r., podczas uroczystości w OK Arsus, będziemy się cieszyć naszym osiągnięciami oraz podzielić radością bycia razem.
25 lat to ćwierć wieku fantastycznych doświadczeń kształtowania nowego pokolenia młodych ludzi.

Wybory samorządowe 2014 - informacje dla mieszkańców
16 listopada 2014 niedziela
158 dojedzie do Ursusa
27 października 2014 poniedziałek
grafika

Od dziś w dni robocze w godzinach szczytu porannego ZTM uruchamia kursy wariantowe linii 158. Wszystko w związku z ograniczeniem oferty przewozowej na linii kolejowej Skierniewice – Warszawa w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu południowego Ursusa.
Linia 158 realizować będzie kursy wariantowe na trasie: WITOLIN – ... – Al. Jerozolimskie – al. 4 czerwca 1989 r. (powrót: Ryżowa – Kleszczowa – Łopuszańska) – Ryżowa – Dzieci Warszawy – Sławka – Pużaka – Kompanii AK „Kordian” – Spisaka – Sosnkowskiego (powrót: Sosnkowskiego – Kościuszki) – MALINOWA


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!