Aktualności
Nowa pracownia informatyczna
12 sierpnia 2019 -
19 sierpnia 2019
grafika

Dnia 12 sierpnia br. w siedzibie Samorządu Województwa Mazowieckiego została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Wicemarszałka Wiesława Raboszuka a Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy reprezentowaną przez Zastępców Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika. Porozumienie dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie zatytułowane: „Nowa pracownia informatyczna w Zespole Szkół nr 42”. Całkowita wartość projektu wynosi 70 000 zł, a termin jego realizacji został ustalony od dnia 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Mamy nadzieję, że dzięki pozyskanym środkom uda się stworzyć miejsce, które nie tylko stworzy warunki do efektywnej edukacji, ale przede wszystkim będzie sprzyjało rozwojowi uczniów w zakresie tak ważnych w dzisiejszym świecie działań informatycznych.

Obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
2 sierpnia 2019 piątek
grafika

1 sierpnia uczciliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość główną poprzedziło złożenie wieńców i zapalenie zniczy przez burmistrza Bogdana Olesińskiego oraz zastępców burmistrza Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika na mogiłach powstańczych na cmentarzu przy ul. Rakuszanki. O godzinie 17.00 zebraliśmy się przy pomniku na ulicy Cierlickiej, gdzie odbyła się uroczystość główna. Przy dźwięku syren oddaliśmy hołd Powstańcom. Swoje przemówienie wygłosił burmistrz Bogdan Olesiński, a modlitwę poprowadził ks. Prałat Zbigniew Sajnóg. Następnie wieńce pod pomnikiem złożyły delegacje Zarządu i Rady Dzielnicy Ursus, organizacji kombatanckich, placówek oświatowych, biblioteki publicznej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, partii politycznych i kibice Legii Warszawa. Na koniec zabrał głos Pan Konrad Kazimierz, uczestnik Powstania Warszawskiego. Wzruszającą przemową, wspomnieniami z tamtego okresu, zakończył część główną obchodów. W uroczystościach uczestniczyli członkowie prezydium Rady Dzielnicy - Dariusz Pastor i Anna Lewandowska, jak również radni dzielnicy Wanda Kopcińska, Dawid Kacprzyk, Maciej Jakaczyński, Marek Mucha, Łukasz Nejman. O godzinie 18.00 odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP, zaś po mszy rozpoczął się koncert „Ursus śpiewa (nie) zakazane piosenki” w Parku Czechowickim. Mieliśmy zaszczyt gościć jeszcze żyjących uczestników Powstania, którzy zostali przywitani owacjami na stojąco. Zespół Young Ursus Voices przy akompaniamencie profesjonalnych muzyków przybliżył publiczności atmosferę powstańczej Warszawy. Każdy z mieszkańców otrzymał śpiewnik z tekstami wykonywanych utworów i razem z zespołem stworzyliśmy w tym dniu chór mieszkańców dzielnicy. zapraszamy do galerii

Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej
15 sierpnia 2019 -
15 sierpnia 2019
grafika

Dnia 15 sierpnia br. przy pomniku na ul. Cierlickiej o godz. 10:30 rozpocznie się uroczystość upamiętnienia 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Po przywitaniu gości uroczyste przemówienie wygłosi Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Bogdan Olesiński. Następnie uczestnicy obchodów wezmą udział we wspólnej modlitwie, po której nastąpi złożenie wieńców i zapalenie zniczy. Obchody zakończą się mszą świętą w intencji Ojczyzny o godz. 11:00 w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP.
Zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Fot. Reprodukcja obrazu „Bitwa Warszawska” Jerzego Kossaka.

Czujność ochrony ratuje zdrowie kobiety
5 sierpnia 2019 poniedziałek
grafika

Dużo szczęścia miała mieszkanka, która zasłabła na parkingu przed Urzędem Dzielnicy. Wszystko dzięki pracownikom ochrony budynku, którzy zauważyli całe zajście i bez wahania udzielili pomocy. Kobieta została przeniesiona do holu Urzędu, gdzie udzielono jej pomocy przy użyciu zainstalowanego w holu defibrylatora. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, na miejscu była lekarz, która w tym czasie załatwiała sprawę w Urzędzie. Błyskawiczna reakcja zapobiegła dalszym, groźnym dla zdrowia kobiety konsekwencjom, a „urzędowy” defibrylator znakomicie spełnił swoje zadanie. Na zdjęciach burmistrz Bogdan Olesiński oraz zastępcy burmistrza, Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, gratulują naszym „ochroniarzom” godnej naśladowania postawy.
Serdeczne pozdrowienia dla Pani doktor, której nazwiska nie zdążyliśmy poznać. zapraszamy do galerii

Lato w Mieście 2019
31 lipca 2019 środa
grafika

Podczas wakacji placówki oświatowe zamieniają się w strefy zabawy i atrakcyjnego wypoczynku. Na młodzież z Ursusa czekają ciekawe wycieczki, a także zajęcia rekreacyjne i animacje realizowane na terenie szkół. Chętnych na taką formę spędzania wolnego czasu nie brakuje.

Program „Lato w Mieście” jest realizowany m.in. w dzielnicowym ośrodku kultury, bibliotece, Ośrodku Sportu i Rekreacji, a także w siedmiu szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Ursusa. Z roku na rok cieszy się on coraz większą popularnością. Dotychczas w zajęciach udział wzięło 4448 uczniów, z czego 323 uczestników w sposób stały, a 4125 dzieci w ramach jednorazowych wejść na wybrane atrakcje.

Podczas pobytu w szkołach, dzieci codziennie brały udział w zajęciach sportowych, poruszających różne obszary sztuki, komputerowych i integracyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także wyjścia o charakterze warsztatowym. Podopieczni odwiedzili m.in. Muzeum Żydów Polskich POLIN, Punkt Unii Europejskiej, Centrum Nauki Kopernik czy Park Trampolin Airo.

W tym tygodniu zajęcia odbywają się jeszcze w Szkole Podstawowej nr 4, a do końca sierpnia dzieci skorzystają z atrakcji przygotowanych przez Szkoły Podstawowe nr 360, nr 2 i nr 14.

Powiedzmy „NIE” powstańczej samotności
6 sierpnia 2019 wtorek
grafika

W zeszłym roku w Warszawie przy ul. Nowolipie 22 powstał Dom Dziennego Pobytu dla Weteranów – Żołnierzy Powstania Warszawskiego. Placówka została powołana w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez Powstańców. Zainteresowanych przybywa, ale to nie znaczy, że nie może być ich jeszcze więcej.

Zadaniem Domu Dziennego Pobytu dla Weteranów jest zapewnienie wsparcia Powstańcom Warszawskim w postaci ciepłego posiłku oraz ułatwionego dostępu do rehabilitacji, zajęć gimnastycznych, terapii psychologicznej czy możliwości wspólnej rozrywki – uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, gry w brydża czy różnego rodzaju warsztatach integracyjnych. Dom proponuje dwa rodzaje imprez kulturalnych – wydarzenia tylko dla Powstańców oraz wydarzenia dostępne dla wszystkich. Dzięki temu Dom Dziennego Pobytu staje się strefą międzypokoleniowej integracji, a dla młodzieży stanowi okazję do spotkań z żywą historią.

Zainteresowanych spotkaniami zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 443 60 43

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich jest finansowany z budżetu m.st. Warszawy. Jego operatorem jest Stowarzyszenie Monopol Warszawski przy współudziale wolontariuszy z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Prace na sieci wodociągowej
2 sierpnia 2019 piątek
grafika

Szanowni Państwo,

w dniach 6 – 7 sierpnia 2019 r. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. przystąpi do prac związanych z montażem punktów opomiarowania sieci wodociągowej, które będą zlokalizowane na magistrali o średnicy 1200 mm ułożonej w Al. Jerozolimskich i zasilającej obszar Pasma Pruszkowskiego. O swoich planach Spółka informowała już Państwa w minionych miesiącach, a same roboty kilkakrotnie przekładano z uwagi m.in. na niesprzyjające warunki pogodowe.

W związku z pracami eksploatacyjnymi, od wtorku, 6 sierpnia 2019 r., od godz. 9:00 do środy, 7 sierpnia 2019 r., do godz. 22:00, nastąpi spadek ciśnienia wody lub jej całkowity brak na terenie Włoch i Ursusa, Michałowic, Reguł oraz miast: Pruszków i Piastów.

MPWiK przeprasza za utrudnienia oraz prosi o wyrozumiałość. Jednocześnie spółka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby prace zostały zakończone w możliwie najkrótszym czasie, o czym będzie na bieżąco informować za pośrednictwem strony www.mpwik.com.pl oraz profilu społecznościowego Spółki (Facebook.com/WodadlaWarszawy).

Beczkowozy i zasilanie zastępcze Ze względu na utrudnienia w zaopatrywaniu w wodę, które wystąpią w czasie wykonywanych robót, MPWiK prosi o wcześniejsze zabezpieczenie w domach jej niezbędnych zapasów.
W momencie wyłączenia magistrali, zostaną uruchomione awaryjne ujęcia wody na terenie Pruszkowa i Ursusa. Ponadto w następujących lokalizacjach zostaną podstawione beczkowozy:
Pruszków
· - ul. Emancypantek róg Lalki
· - ul. Platynowa róg Zgody
· - ul. Antka róg Placówki
· - ul. Sienkiewicza 1D
· - ul. Bolesława Prusa 35
Piastów
· - ul. Łukasińskiego (przy AWAKU os. Ogińskiego)
· - ul. Piłsudskiego 56
Gmina Michałowice
· – ul. Szkolna 15 (przy szkole)
· - ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Spacerową a 11-go Listopada
Reguły
· - ul. Wiejska róg ul. Krótkiej
Opacz Kolonia
· - ul. Centralna przy WKD
Ursus
· - ul. Skoroszewska przy ul. Chełmońskiego
· - ul. Wojciechowskiego 37
· - ul. Magnacka 3
· - ul. Ryżowa 48
· - ul. Warszawska 59
W trosce o Państwa komfort, Spółka zapewni wodę w woreczkach, która będzie dystrybuowana przez Straż Miejską na terenie Pruszkowa. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z takiej formy zaopatrzenia w wodę, są proszone o kontakt z Urzędem Miasta Pruszków.

Poprawa niezawodności pracy sieci wodociągowej
Prace na sieci wodociągowej są prowadzone, aby zapewnić Państwu niezakłócone dostawy wysokiej jakości wody pod odpowiednim ciśnieniem. Montaż i uruchomienie dodatkowych punktów opomiarowania pozwoli kontrolować zużycie wody oraz, szybciej niż dotychczas, lokalizować wycieki i awarie. Dane z systemu monitoringu posłużą także do sterowania pracą sieci wodociągowej, m.in. w czasie awarii czy prowadzonych przez MPWiK prac modernizacyjnych. MPWiK przeprasza za niedogodności związane z brakiem wody i zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć czas wyłączenia do niezbędnego minimum.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!