Aktualności
50 lat minęło jak jeden dzień
10 kwietnia 2015 piątek
grafika

Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia wspólnego życia trzech par, mieszkańców Ursusa, w Ratuszu Urzędu Dzielnicy miała miejsce wzruszająca uroczystość. Z okazji tej wspaniałej rocznicy dostojni jubilaci otrzymali Listy gratulacyjne i kwiaty.
Wyróżnieni zostali:

 • Barbara i Adam Śliwak;
 • Wanda i Władysław Stępińscy;
 • Krystyna i Władysław Bogdańscy.
Naszym wspaniałym gościom gratulujemy tak okazałej rocznicy. Pozostaje nam życzyć by razem w szczęściu i zdrowiu obchodzili w przyszłości diamentową (na 60-lecie wspólnego pożycia), brylantową (na 75-lecie), a nawet dębową (80-lecie) rocznicę ślubu – podkreśliła podczas spotkania Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy.

Konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2015 roku.
22 kwietnia 2015 środa
grafika

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015 roku.
W załączeniu do pobrania uchwała i ogłoszenie.

Weryfikacja szczegółowa złożonych projektów do budżetu partycypacyjnego na 2016 rok.
2 kwietnia 2015 -
22 maja 2015
grafika

Przedstawiamy Państwu listę 50 projektów, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu budżetu partycypacyjnego na rok 2016 w Dzielnicy Ursus, czyli etapu weryfikacji szczegółowej. Weryfikacja szczegółowa zgłoszonych projektów jest dokonywana przez urzędy dzielnic lub przez właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta), trwa do 22 maja i obejmie:

 1. ocenę czy projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym,
 2. sprawdzenie, czy projekt jest możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego 2016,
 3. sprawdzenie czy projektodawca wskazał zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez wszystkich mieszkańców (ogólnodostepność),
 4. sprawdzenie, czy projekt został zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich,
 5. ocenę czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
 6. analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu,
 7. urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym,
 8. sprawdzenie, czy urealniony kosztorys mieści się w puli dostępnej dla danego obszaru,
 9. sprawdzenie, czy urealniony koszt realizacji projektu mieści się w dopuszczalnym limicie (jeżeli limit ten został wyznaczony dla danej dzielnicy),
 10. analizę kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w latach kolejnych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia kryteriów, pracownik urzędu dzielnicy lub właściwej jednostki skontaktuje się z autorem projektu w celu wspólnego wypracowania niezbędnych zmian projektu.

Następnie zweryfikowane projekty zostaną przekazane do dzielnicowych Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, a jeśli ich członkowie będą mieli wątpliwości co do zasadności wyniku weryfikacji projektu, będą mogli zwrócić się z prośbą o ponowną weryfikację. Więcej informacji dotyczących projektów dostępne jest na stronie:
app.twojbudzet.um.warszawa.pl
Załącznik do pobrania – lista projektów.

Uroczysta gala „Czytelnicy 2014”
20 kwietnia 2015 poniedziałek
grafika

Biblioteka Publiczna imienia J. W Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaprasza na uroczyste ogłoszenie wyników rankingu najaktywniejszych czytelników Biblioteki Publicznej w Ursusie w 2014 roku - "Czytelnicy 2014", która odbędzie się w Ośrodku Kultury „Arsus (ul. Traktorzystów 14) we wtorek, 21 kwietnia, godz. 18:00.
W programie m.in. ogłoszenie wyników rankingu, wręczenie nagrody Grand Prix, statuetek i dyplomów dla najaktywniejszych czytelników Biblioteki.
Po wręczeniu nagród inscenizacja Teatrzyku "Iskierka" pt. "Bajka o dwóch królestwach", nagodzona na XIV. Mazowieckim Festiwalu Twórczości Artystycznej "Asteriada".

informacja o sesji MRDU
10 kwietnia 2015 piątek
grafika

W dniu 10 kwietnia br. odbyła się siódma w tym roku szkolnym sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus. Radni wybrali delegatki do Młodzieżowej Rady Warszawy – Angelikę Winiarską oraz Wiktorię Szynkiewicz. Omówili postępy w rekrutowaniu wolontariuszy z ursuskich szkół, chętnych do włączenia się w organizację imprezy sportowej URSUS BIEGA 2015. Radny Dzielnicy Ursus Robert Faliszewski zaproponował młodzieży, że TV Ursus zrealizuje filmy promujące ich szkoły wg pomysłów i scenariusza przygotowanego przez uczniów. Ponadto szczególnym gościem na sesji była Agnieszka Słowikowska studentka oraz mieszkanka Ursusa, która opowiedziała o swojej przygodzie i doświadczeniach z samorządem uczniowskim w Stanach Zjednoczonych. Agnieszka zainspirowała młodzieżowych radnych do zbierania pomysłów na inicjatywy dzielnicowe w swoich szkołach.

Termin kolejnej sesji ustalono na 29 kwietnia godz. 14.00.

Skorzystaj z pomocy rozlicz swój PIT
17 kwietnia 2015 piątek
grafika

Zbliża się okres rozliczenia podatkowego za 2014 rok. Przyjdź do Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy pl. Czerwca 1976 nr 1 i skorzystaj z pomocy dyżurujących tam pracowników urzędu skarbowego.
Dyżur odbędzie się w piątek 17 kwietnia, w godzinach 12:00 - 16:00.
W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Szybki PIT", pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo będą pomagać wypełnić deklaracje PIT i wysłać przez Internet. Udzielą też szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok oraz wyjaśnią wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego, skorzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń. Osoby, które wyślą PIT przez system e-Deklaracje na miejscu otrzymają urzędowe poświadczenie odbioru zeznania (UPO).
Chcąc skorzystać z pomocy, należy przynieść ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty, które są potrzebne do prawidłowego wypełnienia zeznania rocznego: rozliczenie PIT-11 otrzymane od pracodawcy i inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach (PIT-40A, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R). Bardzo ważne jest aby mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2013 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2013 roku.

Uroczystość upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej
3 kwietnia 2015 piątek
grafika

W piątek, 3 kwietnia przy pomniku położonym przy ul. Cierlickiej odbyła się uroczystość, podczas której upamiętniono polskich oficerów zamordowanych w 1940 r. m.in. w Katyniu, w Miednoje koło Tweru i w pobliżu Charkowa.
- Dokładnie 75 lat temu, z rozkazu Stalina, zostało zgładzonych 22 tysiące bezbronnych polskich jeńców. Znaleźli się oni w radzieckich łagrach i więzieniach po tym, jak 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła nagle na terytorium Polski. Nasz kraj znalazł się wówczas w kleszczach dwóch totalitaryzmów: hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji. Pamięć o zbrodni katyńskiej zajmuje szczególne miejsce w naszej pamięci – podkreślił w przemówieniu Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik.
Podczas uroczystości władze dzielnicy reprezentowali także Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz młodzież szkolna.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!