Aktualności
Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w P439
13 grudnia 2019 piątek
grafika

Sieć Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus odbyła 11 grudnia spotkanie w Przedszkolu nr 439. Po otwarciu zebrania Dyrektor Agnieszka Jackowska podziękowała zgromadzonym za podejmowane na rzecz środowiska lokalnego działania.
W części merytorycznej uczestnicy opracowywali pierwszą część plakatów mających propagować wiedzę na temat diagnozy i terapii logopedycznej w związku z realizowanym projektem „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej
9 grudnia 2019 poniedziałek
grafika

W dniu 5 grudnia w RSM Ursus przy ul. Gen. Sosnkowskiego 11 o godz. 17:30 odbyła się debata społeczna dot. bezpieczeństwa w Ursusie.

Debatę zorganizowała Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus – Pan Wiesław Krzemień oraz Pan Kazimierz Sternik, Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Pan Jacek Mąka, Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III mł. insp. Renata Skotnicka, Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej - Pan Arkadiusz Fatyga, Zastępca Naczelnika III Oddziału Trenowego Straży Miejskiej – Pan Jerzy Andruchów, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus – Pan nadkom. Waldemar Przydatek, dzielnicowi z Komisariatu Policji Warszawa Ursus oraz przedstawiciele Grup Osiedlowych uczestniczący w programie Bezpieczne Osiedle. Debata stanowiła okazję do podsumowania efektów współpracy służb i mieszkańców Ursusa dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Na podstawie zgłoszeń członków grup osiedlowych oraz informacji pochodzących od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, dyslokowane są patrole ponadnormatywne Policji.

Kierownik Delegatury BBiZK Ursus podsumował roczną działalność grup osiedlowych oraz przedstawił statystyki dotyczące różnych rodzajów przestępstw i wykroczeń w odniesieniu do poszczególnych osiedli Dzielnicy Ursus wraz z analizą zdarzeń w stosunku do lat ubiegłych. Przedstawił też działania Delegatury w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa. W dalszej części spotkania przedstawiciele służb przedstawili statystki dotyczące przestępstw oraz wykroczeń, z których wynika, że Ursus w porównaniu do pozostałych dzielnic (Ochota i Włochy) będących w obszarze działań Komendy Rejonowej Policji Warszawa III oraz III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, wypada bardzo pozytywnie.

W kolejnej części debaty przedstawiciele grup osiedlowych mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania wniosków oraz opisywania problemów związanych z kwestiami bezpieczeństwa, z którymi mają do czynienia na swoich osiedlach. Wśród podnoszonych tematów znalazły się m.in.: brak miejsc parkingowych, problemy natury technicznej dotyczące odbioru odpadów komunalnych, zwiększenie zapotrzebowania na patrole służb ponadnormatywnych Policji w piątki i soboty ze względu na nasilające się w te dni negatywne zjawiska i aspołeczne zachowania.

Zastępca Burmistrza - Pan Wiesław Krzemień zachęcił do dalszego zgłaszania tematów wymagających uporządkowania. Zasugerował również, aby część problemów starać się rozwiązać poprzez zgłaszanie pomysłów/projektów do Budżetu Obywatelskiego oraz żeby głosować w celu realizacji wybranego projektu.

Oprócz zgłaszanych uwag oraz problemów padły również słowa podziękowania za dotychczasowe działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa (wybudowanie ronda, doświetlenie ulic oraz przystanków autobusowych).

Obecny na spotkaniu Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Pan Jacek Mąka w ramach podsumowania debaty potwierdził dobry dialog pomiędzy mieszkańcami, służbami oraz władzami dzielnicy. Pokreślił również rolę wsparcia finansowego Miasta mającego na celu utrzymanie dodatkowych patroli ponadnormatywnych.

Zapraszamy do galerii - Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej

Koncert noworoczny w Domu Kultury „Portiernia”
22 stycznia 2020 środa
grafika

Dom Kultury „Portiernia” po raz drugi w swojej działalności zorganizował koncert, podczas którego muzycy-instruktorzy, wspólnie z artystami działającej w "Portierni" Grupy Musicalowej "Phantasia" oraz uzdolnionymi Uczniami Szkoły Podstawowej nr 381 wystąpili na jednej scenie. W ten sposób przedłużyli trwającą tylko raz w roku magię świąt. Gwiazdkowych utworów wysłuchała licznie zgormadzona publiczność. Wśród rodziców, nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 381, sympatyków „Portierni” byli również Kazimierz Sternik - zastępca burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Anna Lewandowska – wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursus, radna Wanda Kopcińska, Bogusław Łopuszyński - dyrektor Ośrodka Kultury "Arsus" oraz Agnieszka Proszowska – dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus wraz ze swoją zastępczynią Lidią Romanowską.

Przy świątecznie udekorowanym kominku, przyprószonych śniegiem ręcznie wykonanych przez instruktor Renatę Przybysz hanzeatyckich kamieniczkach, migoczących światełkach, nastrojowych lampionach ze świecami usłyszeliśmy wykonania uczniów z akompaniamentem pianina (przygrywał instruktor Aleksander Brych) na instrumentach: flażolecie (Jan Klocek), waltorni (Aleksandra Koc).

Duże wrażenie zrobiły wielogłosowe wykonania wokalistów z Grupy Musicalowej „Phantasia” z towarzyszeniem uzdolnionych chórzystów i chórzystek Szkoły ze Podstawowej Nr 381: „Uciekali”, „Pierwsza gwiazda”, „Kolęda Gwiazdeczka” (z męskimi głosami Łukasza Hejznera, Piotra Dudy i Tomasza Szczygielskiego). Solowo zaśpiewali: Urszula Turkiewicz „Swingująca zima”, Piotr Duda „All I want for Christmas”, Urszula Pasik „Have yourself a little”, Tomasz Szczygielski „Happy Xmas”, Joanna Pawłowska „Nie było miejsca…” oraz Alicja Kraśniewicz „Lulejże mi lulej”. W duecie natomiast usłyszeliśmy Patrycję Furmanik i Joannę Pawłowską „Kiedy mamy siebie”.

Tradycyjnie, wystąpili również instruktorzy związani z „Portiernią”: Aleksander Brych ze swoją kompozycją „Symfonietta kolędowa”, Radosław Krysiński z bogato zaaranżowanymi na gitarę klasyczną kolędami „Jezus malusieńki” i „Bóg się rodzi” oraz po raz pierwszy Magdalena Dydo – nowa instruktorka śpiewu – która wykonała mezzosopranem „Któżby dał Ci Jezusiczku”.

Na koniec Koncertu głos zabrała Bożena Kuśmierek – kierownik Domu Kultury „Portiernia” – opracowała bogaty repertuar i przygotowała uczniów do występu. A Ola Janowska – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 381 – życzyła wszystkim: „Szukajmy światła z ubogiej stajenki w każdym z nas, wypatrujmy go każdego dnia. Niech wskazuje nam drogę do mądrego i szczęśliwego życia. Niech miłość, szczęście i wzajemne zrozumienie towarzyszą nam każdego dnia”

Zapraszamy do galerii - Koncert noworoczny w Domu Kultury „Portiernia”

Wielkie granie i ślizganie w Ursusie
17 stycznia 2020 piątek
grafika

Za nami kolejna edycja imprezy sportowo-rekreacyjnej „Wielkie Granie i Ślizganie”. W niedzielę 12 stycznia br. przy ul. Sosnkowskiego 10 odbyło się coroczne wydarzenie dostarczające mieszkańcom wiele zabawy i radości. W tym roku muzyczną gwiazdą wieczoru był wokalista Mateusz Ziółko. W programie znalazły się także pokazy sportowe. Ponadto na wszystkich uczestników wydarzenia czekał poczęstunek w formie grochówki i ciepłej herbaty.

Imprezę otworzyli zastępcy burmistrza – Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Ze względu na plenerowy charakter wydarzenia konieczna była rozgrzewka, którą poprowadziły trenerki z Klubu Fitness 5. W ramach aktywności sportowej wszyscy mogli skorzystać z lodowiska i doskonalić umiejętności jazdy na łyżwach pod okiem instruktorek AZS-u Warszawa. Wydarzeniem towarzyszącym „Wielkiemu graniu i ślizganiu” była zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród kwestujących znaleźli się: burmistrz dzielnicy Bogdan Olesiński, zastępcy burmistrza oraz radni Maria Miszkiewicz i Dawid Kacprzyk. W zbiórce udało się zebrać rekordową kwotę 155 135,24 tys. złotych. Na specjalnie przygotowanej scenie pojawiały się kolejno zespoły muzyczne. Jako pierwsi zaprezentowali się: Młodzieżowa Grupa Musicalowa z Ośrodka Kultury „Arsus” oraz zespół „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej nr 11. Następnie wystąpił zespół IMEO. Publiczność tłumnie zgromadzona pod sceną czekała na występ gwiazdy jaką był Mateusz Ziółko. Wokalista nie zawiódł oczekiwań fanów i swoim śpiewem rozgrzał całą ursuską widownię. Wydarzenie poprowadziła para konferansjerów: Paweł Doncbach z radia VOX FM i Andrzej Kołodziej.

Zapraszamy do galerii - Wielkie granie i ślizganie w Ursusie

Zima w mieście 2020
14 stycznia 2020 wtorek
grafika

Od dzisiaj rusza rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2020 i prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń – strona www.warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl,

Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
a) posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
b) złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,
c) uiszczenie opłat za opiekę oraz posiłki – zasady postępowania rekrutacyjnego w załączeniu

W ramach Akcji szkoły i placówki edukacyjne, funkcjonujące przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewnią opiekę nad najmłodszymi oraz przygotują ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjno-plastycznych z elementami muzycznymi oraz zorganizują aktywności edukacyjne odbywających się poza placówką.

Ponadto w m.st. Warszawa w ramach Akcji zostanie przygotowana różnorodna oferta bezpłatnych zajęć specjalistycznych realizowanych przez szkoły, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, biblioteki, domy kultury. Również w dzielnicowych i miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji odbywać się będą bezpłatne zajęcia sportowe. Nie zabraknie imprez, zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych.

W tym roku rodzice lub opiekunowie prawni uczestników Akcji wnoszą opłaty za opiekę oraz posiłki zgodnie z regulaminem szkoły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za opiekę i posiłki podczas Akcji na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

W Ursusie Akcja prowadzona będzie przez dwa tygodnie od 10 do 14 lutego br. w Szkołach Podstawowych nr 11, 14 i 382 i od 17 do 21 lutego br. w Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 360 i 383.

Zapraszamy do udziału.

W załączeniu: Zasady postępowania rekrutacyjnego placówki ogólnodostępne i Harmonogram realizacji Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście" 2020

Koncert Noworoczny „Jak w Betlejem”
14 stycznia 2020 wtorek
grafika

Początek nowego roku to czas postanowień, wyznaczania celów, nadziei i radości. Pozytywne emocje wypełniły Ośrodek Kultury „Arsus”, w którym 10 stycznia odbył się Noworoczny Koncert Kolęd zatytułowany „Jak w Betlejem”. Na scenie zaprezentowali się uczniowie, nauczyciele, absolwenci i przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 11, Młodzieżowa Grupa Musicalowa z O.K. „Arsus” oraz zespoły „Wesołe Nutki” i „Swing” z Domu Kultury „Miś”. Gościem specjalnym była grupa „Choose Me”.

Podczas koncertu zabrzmiały najpiękniejsze kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. Sala widowiskowa wypełniła się aniołami i mikołajami, a licznie zgromadzona widownia włączyła się do wspólnego kolędowania. W wydarzeniu wzięli udział: zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Anna Lewandowska, przewodnicząca Komisji Oświaty Wanda Kopcińska oraz ksiądz prałat Ryszard Laskowski.
Za scenariusz i przygotowanie koncertu odpowiadała radna dzielnicy i instruktorka Ośrodka Kultury „Arsus” Anna Kałużna, za scenografię - Magdalena Marczyk, nagłośnienie - Krzysztof Brych, a za oświetlenie – Paweł Pruszkowski.

Zapraszamy do galerii - Koncert Noworoczny „Jak w Betlejem”

Zniszczenia w EKOparku
13 stycznia 2020 poniedziałek
grafika

W ostatnim czasie w Ursusie wzrosła liczba aktów wandalizmu. Dewastowane są obiekty miejskie i tereny zieleni. Najczęściej niszczone są kosze na śmieci, wygrodzenia, ławki i tablice z regulaminami. Przed świętami z Parku Czechowickiego nielegalnie wycięto choinkę, a w czasie świąt ofiarą wandali padł EKOpark.

Na terenie I etapu EKOparku - wejście od ul. Wolności – zniszczono toaletę oraz kosze na śmieci. Wewnątrz budynku toalety skopano drzwi o czym świadczą ślady obuwia, opluto lustro i częściowo poodkręcano śruby w uchwycie dla osób niepełnosprawnych. Na podłodze leżało rozbite szkło, puszki po piwie i opakowania po jedzeniu. Szkoda, że nie wszyscy potrafią odpowiednio korzystać z terenów zieleni na terenie naszej dzielnicy. Tym większa szkoda, że pieniądze, które można by wydać na inwestycje lub ciekawe przedsięwzięcia, trzeba przeznaczyć na naprawę zniszczeń. Firma sprzątająca doprowadziła już toaletę do stanu używalności. Budynek wyczyszczono, a śruby w uchwycie zostały przykręcone.

Zapraszamy do galerii - Zniszczenia w EKOparku


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!