Aktualności
Nowe zasady restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych
28 stycznia 2020 wtorek
grafika

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu od wejścia w życie uchwały. To znaczy, że wnioski o restrukturyzację zadłużenia można składać najpóźniej do 29 grudnia 2020 roku. W ramach programu mieszkańcy mogą liczyć na elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia. Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej.

Do kogo kierowany jest program?
Z nowego narzędzia obejmującego lata 2019-2030 mogą korzystać pełnoletni warszawiacy, którzy posiadają dług w opłatach za mieszkania komunalne i socjalne. Złożenie wniosku przysługuje osobom, które na dzień 31 grudnia 2018 roku miały zadłużenie w opłatach za mieszkanie (czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie zadłużenia.

Warianty restrukturyzacji
1. Jeśli najemca spłaci 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia, nastąpi umorzenie 60% długu po czterech latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz.
2. Przy spłacie 60% zadłużenia w ratach (do 5 lat przy długach do 10 tys. zł i w ciągu nawet 10 lat przy ponad 10 tys. zł zadłużenia) zostanie umorzone 40% długu.
3. Osoby, które w mieszkaniach komunalnych maja ogrzewanie elektryczne mogą mieć anulowane 60% długu przy spłacie 40% (do 5 lat przy zadłużeniu do 10 tys. zł i w ciągu 10 lat przy wyższej kwocie).
4. Nowym rozwiązaniem jest podział długu na osoby zajmujące jeden lokal. Chodzi o to żeby nie dziedziczyć długów czynszowych (po rodzicach, partnerach). W takich przypadkach mieszkaniec spłaca tylko swoją część zadłużenia w 60% (dzielenie długu na osoby, w zależności od tego, kiedy i ile osób mieszkało razem, gdy zaczęły narastać zaległości w opłatach). Ze spłaty pozostałej części, po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie zwolniony. Pozwoli to na stabilizację życiową, a w niektórych przypadkach ubieganie się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu (zajmowanego po wypowiedzeniu umowy najmu z tytułu zaległości czynszowych).

Informacje dotyczące zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy są dostępne również na stronie: http://www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowe-zasady-restrukturyzacji-zad-u-enia-w-mieszkaniach-komunalnych .

Koncert „Już czas na tango”
24 stycznia 2020 piątek
grafika

Budka Suflera śpiewała, że „do tanga trzeba dwojga, chętnych ciał i zgodnych serc”. Najbliższa okazja aby się o tym przekonać będzie 7 lutego o godzinie 19:00. Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza na koncert zatytułowany „Już czas na tango”. W programie najpiękniejsze tanga polskie i argentyńskie w wykonaniu Formacji Tango Para Todos.

Podczas koncertu odbędzie się pokaz tańca, a publiczność będzie miała okazję nauczyć się podstawowych kroków. Bilety do kupienia w kasach O.K. "Arsus".

Czy dadzą się Państwo zaprosić do tanga?

Dentyści wracają do szkół
23 stycznia 2020 czwartek
grafika

W Ursusie działają już dwa szkolne gabinety stomatologiczne. Niedawno otwarty gabinet w szkole podst. Nr 382 wizytował Burmistrz Bogdan Olesiński wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem.
Jak poinformowała dyrektor szkoły, Agnieszka Jasitczak-Wolska, gabinet prowadzony przez Warszawskie Centrum Zdrowia będzie służył uczniom siedmiu szkół z terenu dzielnicy, realizując świadczenia ogólnostomatologiczne (z wyłączeniem ortodoncji) dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Następny gabinet dedykowany uczniom znajduje się w Przychodni Lekarsko Stomatologicznej „AMODENT” przy ul. Dzieci Warszawy 29. Znajdą w nim opiekę uczniowie pozostałych szkół Ursusa.
Świadczenia z zakresu stomatologii udzielane są uczniom bezpłatnie zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy dyrektorami szkół a podmiotami prowadzącymi gabinety. Koszty leczenia ponosi Ministerstwo Zdrowia. W sprawach dotyczących opieki dentystycznej dziecka należy kontaktować się bezpośrednio z placówką szkolną, do której dziecko uczęszcza.

Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.: gabinet dentystyczny przy ul. Konińskiej 2 (w budynku SP 382) dla szkół:
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II;
- Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Władysława Broniewskiego;
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej;
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy;
- Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
- Szkoła Podstawowa nr 382;
- Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna „AMODENT”: gabinet dentystyczny przy ul. Dzieci Warszawy 29 dla szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 360;
- Zespół Szkół nr 42;
- LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Zapraszamy do galerii - Dentyści wracają do szkół

Utrudnienia w ruchu
31 stycznia 2020 piątek

Od soboty, 1 lutego od godz. 6.30 do wtorku, 4 lutego do ok. godz. 22.30 na ul. Lalki będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę ul. Cierlickiej. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ulicami K. Gierdziejewskiego i Balicką (na tej ostatnie również będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę ul. Władysława Jagiełły). Utrudnienia związane są z budowa kanalizacji.

Bal karnawałowy dla dzieci
21 stycznia 2020 wtorek
grafika

Przed nami trzy godziny beztroskiej dziecięcej zabawy. W sobotę 1 lutego br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci.

Zabawa rozpocznie się o godzinie 13:00. W programie imprezy przewidziano widowisko teatralno-muzyczne. Ponadto świetnej zabawie będą towarzyszyły śpiewy, tańce, konkursy i strefa dmuchańców. Mile widziane stroje karnawałowe. Zabierzcie ze sobą przyjaciół i koniecznie dobry humor.

Na bal zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Nowe komunalne „M” w Ursusie
24 stycznia 2020 piątek
grafika

Nowe komunalne „M” w UrsusiePierwsze trzy rodziny odebrały już klucze do mieszkań budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Zagłoby 17. W środę, 22 stycznia odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której prezydent Trzaskowski przekazał klucze pierwszym lokatorom.

W budynku przy ul. Zagłoby 17 powstały 84 mieszkania o wielkości od 29,7 m2 do ok. 67,5 m2 (30 lokali jednopokojowych, 42 dwupokojowych i 12 trzypokojowych), w tym 9 przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W bloku znajduje się podziemny parking, windy oraz wózkownia w każdej klatce schodowej. Parter przeznaczono na osiedlową filię ośrodka kultury. Dodatkowo budynek został wyposażony w instalację sygnalizacji przeciwpożarowej SSP. Koszt inwestycji to 22,5 mln zł.

Dziś, wspólnie rozwiążemy problemy wielu ursuskich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tak ważnej społecznie inwestycji. Mam nadzieję, że nowi lokatorzy, których delegacja jest dzisiaj z nami, znajdą tu spokój i bezpieczeństwo oraz szansę na lepsze jutro dla siebie i swoich dzieci, czego z całego serca Państwu życzę – powiedział Bogdan Olesiński, burmistrz dzielnicy Ursus.

Po przemówieniach nastąpiła ceremonia symbolicznego przekazania kluczy do mieszkań oraz do siedziby osiedlowego domu kultury „Miś”, który znajduje się w parterze budynku. Następnie wyznaczono czas na pytania dziennikarzy. Uroczystość zakończyła się odwiedzeniem wybranych mieszkań nowego budynku komunalnego.

W wydarzeniu udział wzięli: Rafał Trzaskowski – prezydent m.st. Warszawy, Bogdan Olesiński – burmistrz dzielnicy wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem, Magdalena Młochowska – dyrektor biura polityki lokalowej, Maria Łukaszewicz – przewodnicząca Komisji Budżetu w Radzie Warszawy , wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Maria Miszkiewicz, radni m.st. Warszawy, radni dzielnicy Ursus: Wanda Kopcińska, Aneta Wachnicka i Maciej Jakaczyński, Bogusław Łopuszyński - dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”, Paweł Wyrzykiewicz – kierownik Domu Kultury „Miś”, przedstawiciele Fundacji Habitat for Humanity, reprezentanci firmy projektowej Hejna Architekci oraz firmy wykonawczej ASKO, pracownicy urzędu dzielnicy Ursus, przedstawiciele mediów.

Zapraszamy do galerii - Nowe komunalne „M” w Ursusie

Zgłoś najlepszą polską książkę 2019 roku
21 stycznia 2020 wtorek
grafika

Do 31 stycznia 2020 r. można zgłaszać swoje propozycje tytułów do 13. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz sami czytelnicy. Książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2019 roku. Liczba zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję Jury – kryterium wyboru stanowi wartość literacka książki.

Książki można zgłaszać w następujących kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca i edycja warszawska za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie projektu lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Literacka m.st. Warszawy”. Szczegóły znajdują się w regulaminie nagrody na stronie www.um.warszawa.pl/nagrodaliteracka.

Więcej informacji: nagrodaliteracka@um.warszawa.pl lub pod numerem tel. 22 443 03 66.

Fundator i organizator: Miasto Stołeczne Warszawa Współpraca: Biblioteka Narodowa


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!