Aktualności
Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
21 lipca 2015 -
21 sierpnia 2015
grafika

Ze względu na brak zainteresowania właścicieli niepublicznych przedszkoli działających na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udziałem w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłoszonym w dniu 22 maja 2015r. na 150 miejsc dla przedszkolaków, Prezydent m.st. Warszawy w dniu 21 lipca 2015 r. wydał zarządzenie nr 1052/2015 unieważniające w/w konkurs.
Do pobrania: Zarządzenie Prezydenta

Konkurs ofert w OSIR Ursus
31 lipca 2015 piątek
grafika

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na: Wynajem powierzchni użytkowej wraz z zabudowanym barkiem gastronomicznym w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie. Powierzchnia wynajmu: 13 m2. Proponowany okres wynajmu: do 3 lat.
Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3, e-mail: osir@osirursus.pl
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 19 sierpnia 2015 r.
Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres firmy.
  2. Telefon kontaktowy.
  3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca / dzierżawca jest skłonny płacić wynajmującemu.
  4. Okres wynajmu.
  5. Zakres proponowanych usług.
  6. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.
Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Małgorzata Dubińska, tel.: 222501901.

Przetarg nieograniczony, na sprzedaż samochodu DAEWOO LANOS
10 lipca 2015 -
17 sierpnia 2015
grafika

Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd Dzielnicy Ursus pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony, na sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji marki DAEWOO LANOS 1.5 Kat. SE nr rejestracyjny WI 5622A, rok produkcji 2004 r. Cena wywoławcza 2900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), wadium 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie w Warszawie przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1pok. 102 w dniu 18.08.2015 r. o godzinie 10:00. Pojazd wystawiony do sprzedaży można oglądać w dniach 03.08 do 14.08.2015 r. w godzinach 10:00 do 14:00 na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursus w Warszawie przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 17.08.2015 r., przelewem na konto CITYBANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A. nr 32 1030 1508 0000 0005 5003 0136. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej po 5 dniach od rozstrzygnięcia przetargu, w przeciwnym wypadku wpłacone uprzednio wadium ulega utracie, zaś prawo nabycia pojazdu przechodzi na osobę, którą zaoferowała drugą najwyższą cenę. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwrócone zostanie przelewem na konto wskazane w ofercie lub w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus po 5 dniach od rozstrzygnięcia przetargu. Oferty, które powinny zawierać: oferowaną cenę (samochody nie podlegają opodatkowaniu VAT), nazwę oferenta, NIP, telefon kontaktowy oraz dowód wpłaty wadium należy składać w zamkniętych kopertach, w Urzędzie Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 14 (kancelaria) do godziny 18:00 w dniu 17.08.2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Safiańskim tel. (022) 478-62-68, 697102757. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus zastrzega sobie prawo do rozwiązania przetargu, bez podania przyczyn.

Odwołana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
15 sierpnia 2015 sobota
grafika

Informujemy mieszkańców Ursusa, że w dniu 15 sierpnia 2015 r. zostaje odwołana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Kolejna sobotnia zbiórka „elektrośmieci”, prowadzona przez organizację odzysku ElektroEko, odbędzie się w dniu 22 sierpnia br. w wyznaczonych punktach Miasta.
Więcej informacji na stronie www.czysta.um.warszawa.pl w zakładce „Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

Obchody 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej
15 sierpnia 2015 sobota
grafika

W sobotę, 15 sierpnia 2015 r. związku z przypadającą 95. rocznicą Bitwy Warszawskiej Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska zapraszają Państwa do udziału w uroczystości, która odbędzie się o godzinie 10:30 przy pomniku przy ul. Cierlickiej.
W programie:

  1. ok. godz. 10:15 - przybycie uczestników oraz pocztów sztandarowych pod pomnik przy ul. ul. Cierlickiej, następnie uczestnicy przemarsz pod pomnik,
  2. godz. 10:30 - złożenie kwiatów przez przedstawicieli organizacji kombatanckich oraz władze Dzielnicy Ursus;
  3. godz. 11:00 - msza św. w intencji Ojczyzny - Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP.
Bitwa warszawska 1920 roku - batalia stoczona na przedpolach Warszawy w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku, która zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany Rosji Radzieckiej rozprzestrzenienia się rewolucji na Europę Zachodnią.

14 sierpnia 2015 r. – dniem wolnym w Urzędzie Dzielnicy Ursus
14 sierpnia 2015 piątek
grafika

Informujemy, że piątek 14 sierpnia 2015 r. jest dniem wolnym dla pracowników Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w zamian za 15 sierpnia (dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela). Podstawa prawna – Zarządzenie nr 239/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 marca 2015 r. - bip.warszawa.pl

Wizyta w pensjonacie socjalnym „Św. Łazarz”
7 sierpnia 2015 piątek
grafika

Okres nie tylko wakacyjny to czas wytężonej pracy dla organizacji wspierającej osoby bezdomne. Jednym z takich podmiotów na terenie Warszawy jest Kamiliańska Misja Pomocy, która prowadzi pensjonat socjalny „Święty Łazarz” w naszej dzielnicy.
Tę placówkę odwiedziła Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, spotkała się z prowadzącymi ośrodek przy ul. Traktorzystów 26. „Takie działania prowadzone przez społeczników są potrzebne, każda potrzebująca osoba, uzyska pomoc na zakrętach swojego życia. Ciekawą inicjatywą, jest budowa pełnomorskiego jachtu klasy BM 57 „s/y Ojciec Bogusław” przez podopiecznych o środka – powiedziała Burmistrz
Dyrektor pensjonatu Adrianna Porowska podkreśliła, że dzięki pracy w stoczni przy ośrodku pensjonariusze zdobyli nowe doświadczenia, podnieśli swoje kwalifikacje oraz zdobyli międzynarodowe kwalifikacje. „Niektóre osoby mimo tego,, że nie są już podopiecznymi misji w dalszym ciągu są zaangażowane w budowę jachtu” – dodała.
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej działająca w ramach i strukturach Zakonu Ojców Kamilianów została powołana przez ojca Bogusława Palecznego wiosną 1991 r. W chwili obecnej organizacja prowadzi schronisko dla 100 bezdomnych mężczyzn powyżej 40 roku życia, mieszkania treningowe dla 30 osób oraz streetworking. Ośrodek oferuje pomoc psychologa, pracowników socjalnych, doradcy zawodowego, radcy prawnego, psychologa, oraz osoby duchownej. Nadal trwają prace remontowo-budowlane w drugim budynku przy ul. Traktorzystów 24, gdzie będzie organizowana opieka przed i poszpitalna.
Link do galerii - www.ursus.warszawa.pl/galerie


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!