Aktualności
Finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów
13 kwietnia 2015 poniedziałek
grafika

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 15 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 r.

Właściciele psów i kotów, którzy mieszkają na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu w jednym z 28 wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania). Szczegóły akcji na: bip.warszawa.pl

Nowy kompleks rekreacyjny w OSiR Ursus
20 listopada 2015 piątek
grafika

Ośrodek Sportu i Rekreacji Ursus, przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 3, poszerzył ofertę rekreacyjną. Od ostatniego piątku mieszkańcy dzielnicy mogą korzystać z nowoczesnego kompleksu saun.
Dzięki modernizacji pomieszczeń odnowy biologicznej, OSiR Ursus rozbudował kompleks o kolejne trzy sauny. W tej chwili dostępne są: sauna sucha (mała i duża), infrared, łaźnia parowa oraz dwa nowe rodzaje saun: łaźnia ziołowo – parowa oraz sauna solna. Ponadto ośrodek wzbogacił się o strefę relaksu, lodospad, cebrzyk z lodowatą wodą, trzy nowe natryski do schładzania ciała oraz system nagłaśniający.
- To kolejna inwestycja na terenie dzielnicy, dzięki której mieszkańcy zyskują dostęp do nowoczesnej infrastruktury. Mam nadzieję, że zmodernizowane sauny w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ursusie staną się miejscem relaksu i odpoczynku dla naszych mieszkańców.– podkreśliła zwiedzając obiekt Burmistrz Urszula Kierzkowska.
Nowy kompleks saun Zarządowi dzielnicy prezentował dyrektor OSIR Ursus Sławomir Luliński

Zapraszamy do galerii - www.ursus.warszawa.pl/galeria/Nowykompleks

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2015-2020.
20 października 2015 wtorek
grafika

Zapraszamy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2015-2020.
Warszawski Program Młoda Warszawa na lata 2015–2020 wyznacza kierunki polityki młodzieżowej Warszawy. Jej głównymi celami są poprawa jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta.
Hasło programu – Warszawa miastem z klimatem dla młodych – wyraża chęć stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla wszystkich młodych ludzi mieszkających, uczących się i pracujących w stolicy. Program artykułuje potrzeby młodzieży i proponuje rozwiązania dostosowane do jej oczekiwań. Więcej informacji na: www.facebook.com/MlodaWarszawa

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego juz za nami!
8 października 2015 czwartek
grafika

Szanowni Państwo,
Pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017 już za nami!.
W środę, 7 października członkowie zespołu określili szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu oraz harmonogram przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus na rok 2017.
W tym roku kwota, która została przeznaczona na realizację BP wynosi 1 527 000 zł, co stanowi 1,12% planowanego na przyszły rok budżetu Dzielnicy Ursus. W związku z przekroczeniem miliona zł Zespół musiał podjąć decyzję o podziale dzielnicy na obszary terytorialne. Obligatoryjnie dzielnica została podzielona na dwa obszary: Ursus Północny i Ursus Południowy. Kwota przypisana każdemu z obszarów wynosi odpowiednio 763 500, 00 zł. Podjęto również decyzje o nie wprowadzaniu limitu kwoty na projekt.
W trakcie spotkania odbyło się głosowanie, podczas którego zdecydowaną przewagą głosów stanowisko przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego objęła Joanna Wiecińska (mieszkanka Dzielnicy Ursus). Wiceprzewodniczącym zespołu został wybrany Stanisław Wardziński (mieszkaniec Dzielnicy Ursus), a sekretarzem zespołu został wybrany Przemysław Omen (pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus).
Członkowie zespołu wspólnie wypracowali projekt Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2017. W najbliższych dniach zostanie ogłoszone Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, którego załącznikiem będzie Regulamin przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Mieście Stołecznym Warszawie. Po ogłoszeniu tego Zarządzenia przedstawimy Państwu Regulamin pracy zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Ursus na rok 2017. Wkrótce poinformujemy Państwa o wydanym w związku z tym regulaminem Zarządzeniu Prezydenta.
Informujemy, iż w tym roku nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego:

 • projekt zgłaszany do budżetu partycypacyjnego może mieć do 3 autorów;
 • podczas publicznych dyskusji mieszkańców obowiązkowa będzie obecność autorów projektów;
 • w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji szczegółowej, projektodawca uprawniony jest do złożenia wniosku o ponowną weryfikację tego projektu. Wynik ponownej weryfikacji ma charakter ostateczny.
 • na etapie głosowania nie ma możliwości oddania karty do głosowania w czyimś imieniu.
Aby zagłosować trzeba będzie zgłosić się osobiście w Urzędzie Dzielnicy bądź zagłosować przez Internet.
Przyszłoroczny proces BP 2017 rozpoczynamy już w połowie listopada.

Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017 w Warszawie:
 • Określenie szczegółowych zasad przeprowadzania BP w dzielnicach - do końca 10.2015 r.;
 • Zgłaszanie projektów- od połowy 11.2015 r. do połowy 01.2016 r.;
 • Publiczne dyskusje mieszkańców- od 15.02.2016 r. do 06.03.2015 r. ;
 • Weryfikacja projektów- od połowy 03.2016 r. do końca 05.2016 r.;
 • Spotkania promocyjne- do 24.06.2016 r.;
 • Głosowanie- od 06.2016 r.;
 • Ogłoszenie wyników do 15.07.2016 r.
Zapraszamy do udziału w tak ważnym dla nas wszystkich procesie.!

Nowe zasady odbioru odpadów zielonych na terenie m.st. Warszawy
27 sierpnia 2015 czwartek
grafika

Informujemy mieszkańców Ursusa, że od 1 września 2015 roku nastąpi zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych.
Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy stanowi, że odbiór odpadów zielonych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie prowadzony od kwietnia do listopada.
W okresie od kwietnia do października odpady zielone odbierane będą raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w listopadzie odpady zielone zostaną odebrane raz na cztery tygodnie.
Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej następuje bezpośrednio sprzed posesji, a z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej sprzed altan śmietnikowych.
Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej powinny być umieszczane w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. Zapewnienie worków należy do właściciela nieruchomości.
Zaktualizowane harmonogramy dla dzielnicy Ursus zamieszczone zostaną na stronie internetowej MPO
Ulotka

Zasady odbioru odpadów zielonych w okresie od maja do listopada
10 maja 2015 niedziela
grafika

Informujemy mieszkańców Ursusa, że od maja do listopada zbiórka odpadów zielonych (trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi) z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odbywa się bezpośrednio sprzed posesji lub sprzed altan śmietnikowych.
Właściciele nieruchomości zapewniają worki o pojemności maksymalnie 120 litrów.
Szczegółowe informacje znajdują się na witrynie http://www.mpo.com.pl/
Zbiórka odpadów zielonych z terenów zarządzanych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Certyfikuj swoje kompetencje
1 grudnia 2014 -
30 listopada 2015
grafika

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Fundacja Aktywizacja rozpoczęły realizację projektu „Certyfikuj swoje kompetencje”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Okres realizacji projektu to 01.12.2014 – 30.11.2015.
W ramach projektu przewidziane są następujące szkolenia:

 • KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – od 120 do 240 godzin szkolenia (2-4 semestry), zakończonego egzaminem TELC (wyłącznie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) LUB
 • KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE lub CORE – 80/120 godzin szkolenia, składającego się z 4/7 modułów zakończonych egzaminem ECDL
Projekt skierowany jest do osób:
 • z niepełnosprawnością (z normą intelektualną) w wieku 25-64 lata,
 • posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • mieszkających w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny:
 • zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestnictwa w projekcie, który dostępny jest na poniższych stronach internetowych
 • wypełnić dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy i ankietę motywacyjną;
 • złożyć dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń lub przesłać je w formie skanu na adres e-mailowy: certyfikuj@idn.org.pl.
REKRUTACJA TRWA OD 19.01 DO 06.02.2015 r.
Punkt Przyjmowania Zgłoszeń:
FUNDACJA AKTYWIZACJA
ul. Narbutta 49/51 (parter), 02-529 Warszawa
tel. (22) 565 48 62, e-mail: certyfikuj@idn.org.pl
czynny pon.-pt. w godzinach 9:00-16:00
Szczegółowe informacje znajdują się na poniższych stronach internetowych: www.um.warszawa.pl/certyfikuj www.aktywizacja.org.pl


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!