Aktualności
II Olimpiada Sportowa dla przedszkolaków w Ursusie
26 marca 2015 -
2 kwietnia 2015
grafika

Już po raz drugi w Dzielnicy Ursus odbyła się Olimpiada Sportowa dla dzieci 5-letnich z przedszkoli publicznych. W zmaganiach wystartowały reprezentacje wszystkich dziewięciu przedszkoli publicznych z Ursusa. Młodym olimpijczykom towarzyszyły grupy kibiców, które dzielnie dopingowały sportowców w osiąganiu, jak najlepszych wyników. Olimpiadę zainaugurowała burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska. Jury przewodniczył Jacek Kurowski – dziennikarz sportowy TVP.
Reprezentacje przedszkoli miały do pokonania siedem konkurencji sprawnościowych między innymi: podnoszenie piłeczki na łyżce, tor przeszkód, wyścigi w workach, skoki dodawane i inne. Najwięcej punktów oraz I miejsce zdobyła reprezentacja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 418. Aby wyłonić dalszych medalistów organizatorzy musieli przeprowadzić dodatkową konkurencję, aż trzy przedszkola zdobyły taką samą ilość punktów. W dogrywce wystartowały reprezentacje przedszkoli nr 168, nr 112 i nr 219, do wykonania było zadanie z przekazywaniem piłki nad głową w jak najkrótszym czasie. To zadanie najszybciej wykonało Przedszkole nr 168 „Misiowa Gromadka” zapewniając sobie tym zwycięstwem II miejsce, przed Przedszkolem nr 112 „Leśne Skrzaty” - III miejsce. Po dogrywce Przedszkole nr 219 „Niezapominajka” zajęło IV miejsce.
Imprezę po raz drugi zorganizowali: Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Warszawie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Wydmuszki na gaik zielony
26 marca 2015 -
1 kwietnia 2015
grafika

Ponad 48 przedszkoli zgłosiło się do udziału w konkursie z cyklu Wielkanocne tradycje. Tegoroczna już XI edycja nosiła nazwę „Wydmuszki na gaik zielony. 26 marca odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wernisażem, na które zaproszono delegacje dzieci z przedszkoli biorących udział w w/w konkursie.
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody: I nagroda – Przedszkole nr 184 Warszawa, ul. Ratuszowa 21, II nagroda – Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” Warszawa ul. Rynkowa 6, III nagroda – Przedszkole nr 200 „Gąski Balbinki” Warszawa ul. Balbinki 1. Pozostałym przedszkolom, doceniając wkład pracy za wykonanie wydmuszek, przyznano dyplomy wyróżnienia.
Nagrody i dyplomy wręczali: zastępca burmistrza Wiesław Krzemień, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus, rzecznik praw dziecka TPD Robert Faliszewski, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus Wanda Kopcińska, dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński oraz kierownik Domu Kultury „Kolorowa” Elżbieta Zdanowska-Cozac.

Realizacja budżetu partycypacyjnego 2015
26 marca 2015 -
1 kwietnia 2015
grafika

Trwa realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego. W Dzielnicy Ursus mieszkańcy w czasie głosowania na 36 różnych projektów, na łączna kwotę 640 tys. zł., oddali prawie 6 tysięcy głosów. Wyłoniono 5 zwycięskich pomysłów. Zgodnie z regulaminem, wszystkie wybrane projekty zostaną zrealizowane w bieżącym roku budżetowym - 2015. Poniżej prezentujemy Państwu etap realizacji poszczególnych projektów:

 1. Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury "Arsus", kwota: 210000,00 zł – w trakcie przygotowania do przetargu.
 2. Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus, kwota: 418600,00 zł – wyłoniony wykonawca, trwają prace projektowe, które mają zakończyć się w lipcu b.r.
 3. Zagospodarowanie zieleni Parku Hassów, kwota: 4600,00 zł – w trakcie przygotowania do przetargu.
 4. Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół, kwota: 2520,00 zł, – wyłoniony wykonawca, trwa realizacja projektu przez firmę BESSONS Sp. z o.o.
 5. Mapa/ Plan Ursusa, kwota: 3200,00 zł – trwają prace graficzne. DATA wydarzenia oraz data ekspozycji: 26.03.2015 – 01.04.2015

Odpady zielone
26 marca 2015 czwartek
grafika

Przypominamy, że w okresie od grudnia do kwietnia odpady zielone nie są odbierane w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W przypadku wytworzenia na terenie nieruchomości odpadów zielonych w okresie od grudnia do kwietnia mogą Państwo zawrzeć indywidualną umowę na ich odbiór z dowolnie wybraną firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wykaz dostępny w linku).

Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
23 września 2014 wtorek
grafika

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września br. Biuro Ochrony Środowiska rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2015 r. inwestycji:

 1. polegających na likwidacji zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości,
 2. z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest,
 3. związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania dotacji i potrzebnych dokumentów uzyskać można w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7 pok. 404) lub na stronie internetowej Biura w zakładce ”Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej”- link: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/default.htm. Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2015 r. Stosowne formularze wniosku można uzyskać w Wydziale Obsługi Mieszkańców, Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus (pl. Czerwca 1976 r. nr 1) oraz Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7 pok. 404).

Spotkanie świąteczne w Klubie Seniora ,,Ursus”
20 marca 2015 piątek
grafika

Klub Seniora ,,Ursus” założony w 1979 r. działa w środowisku „starego” Ursusa. Do tradycji klubu należy organizowanie imprez okolicznościowych. W placówce działa 150 uczestników skupionych w 6 klubach, zespołach i sekcjach.

20 marca 2015 roku w DK „Kolorowa” odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. Seniorzy przygotowali część artystyczną oraz poczęstunek. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczne. W spotkaniu wzięli udział: przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus H. Linowski, burmistrz Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, radna Marianna Jaguścik, dyrektor O.K. „Arsus” Bogusław Łopuszyński oraz ks. prałat Zbigniew Sajnóg.

Nowe dowody osobiste
1 marca 2015 niedziela
grafika

Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: ustawa o dowodach osobistych oraz o ewidencji ludności.
Wprowadzają one nowe rozwiązania w zakresie:

 • wydawania dowodów osobistych,
 • meldunków (zameldowanie na pobyt stały/czasowy, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę lub powrotu (…),
 • wydawania zaświadczeń i udostępniania danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i Rejestru Dowodów Osobistych.
Jedną z nowości jest możliwość załatwiania niektórych spraw drogą elektroniczną, czy też złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnie wybranym urzędzie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Zmiana dotyczy też osób, które na podstawie przepisów odrębnych podlegają obowiązkowi posiadania numeru PESEL. Teraz wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy. Dotychczas wnioski składane były bezpośrednio Departamencie Ewidencji Państwowych MSW.
Wszelkie procedury odnośnie nowych ustaw zamieszczone będą w odpowiednich kartach informacyjnych na stronie Urzędu m.st. Warszawy, w zakładce „Jak załatwić sprawę w Urzędzie”. Warto też skorzystać w miejskiej infolinii 19115.
Nowe ustawy i rozwiązania, które ze sobą niosą, mają być docelowo dla mieszkańców korzystne. Jednak, w pierwszym okresie ich funkcjonowania czas załatwiania sprawy może się wydłużyć.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w pierwszych dniach funkcjonowania wszystkich nowości ustawowych i systemowych. Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, by pracownicy zajmujący się bezpośrednią obsługą w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych byli przygotowani na wszelkie ewentualne problemy z tym związane.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz pod tym adresem:
www.facebook.com/video.php?v=799981760076187&fref=nf


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!