Aktualności
Odprawa roczna KRP Warszawa III
31 stycznia 2020 piątek
grafika

W Komendzie Rejonowej Warszawa III odbyła się roczna odprawa, podczas której podsumowano pracę policjantów naszej jednostki w roku 2019. W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie dzielnic Ochota, Ursus, Włochy, przedstawiciele prokuratury oraz służby współpracujące z Policją. Gospodarzem spotkania był mł. insp. Albin Bartosiak, Komendant Rejonowy Policji Warszawa III.

Tradycją stała się organizacja narady rocznej, podczas której kierownictwo Komendy Rejonowej Policji Warszawa III wraz z zaproszonymi gośćmi podsumowuje rok pracy policjantów, którzy pełnią służbę na terenie dzielnic Ochota, Ursus, Włochy. W spotkaniu wzięli udział Zastępca Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota Aleksandra Kowalak, Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz, Burmistrz Dzielnicy Włochy Jarosław Karcz, zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień, przedstawiciele Delegatur Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy dla dzielnic Ochota, Ursus, Włochy oraz przedstawiciele III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej.
Komendant Rejonowy Policji Warszawa III mł. insp. Albin Bartosiak powitał gości i jednocześnie podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za pracę podjętą na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom dzielnic Ochota, Ursus oraz Włochy. Słowa wdzięczności skierował również wobec przedstawicieli prokuratury, samorządu i Straży Miejskiej. Następnie, całoroczną pracę pionu prewencji podsumował I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III mł. insp. Jacek Piątkowski, natomiast pionu kryminalnego Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III mł. insp. Renata Skotnicka. Podczas narady wskazano cele, zamierzenia i wyzwania, jakie stoją przed policjantami KRP Warszawa III w roku 2020.

>Zapraszamy do galerii - Odprawa roczna KRP Warszawa III

Czyszczone kominy to mniejszy smog
23 stycznia 2020 czwartek
grafika

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy organizuje akcje społeczną "Czyszczone kominy to mniejszy smog", której celem jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, czy gazowe.

W związku z powyższym pragniemy przypomnieć podstawowe zasady użytkowania kominów.
Czyszczenie przewodów kominowych wykonujemy:
- przewody dymowe - co najmniej raz na trzy miesiące;
- przewody spalinowe - co najmniej raz na pół roku;
- przewody wentylacyjne - co najmniej raz w roku.
Właściciel budynku ma obowiązek przynajmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje a w przypadku stwierdzenia zagrożenia mogącego mieć wpływ na życie lub zdrowie ludzi usunąć stwierdzone nieprawidłowości lub uszkodzenia. Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t.)

Do pobrania: Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy - plik .pdf

Konkurs plastyczny „112 – ten numer ratuje życie”
18 listopada 2019 poniedziałek
grafika

M.st. Warszawa ogłasza konkurs plastyczny pn. „112 – ten numer ratuje życie”, skierowany do uczniów klas I-VI warszawskich szkół podstawowych.

Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji promujemy wśród najmłodszych mieszkańców Warszawy wiedzę o tym, że numer 112 wybieramy tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, zagrożenia dla mienia lub środowiska.

W codziennych sytuacjach numer alarmowy 112, to nie tylko zgłaszanie zagrożeń i rozmowa z operatorem, ale również zwiększenie świadomości społecznej wśród dzieci na skutki blokowania linii alarmowej oraz związanych z tym zagrożeń dla życia i zdrowia innych osób potrzebujących pomocy. Zapraszając dzieci z warszawskich szkół do konkursu plastycznego chcemy z jednej strony rozwijać aktywność twórczą dzieci, a z drugiej – propagować wiedzę na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112, co bezpośrednio przyczyni się do kształtowania prawidłowych postaw i właściwych zachowań podczas udzielania pomocy.

Liczymy na kreatywność i pomysłowość młodych warszawiaków! Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wręczeniem nagród i dyplomów oraz prezentacją wyróżnionych prac, odbędzie się 11 lutego 2020 roku, podczas obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45.

Pliki do pobrania:
- Plakat konkursu plastycznego pn. „112 – ten numer ratuje życie"
- Regulamin konkursu plastycznego pn. „112 – ten numer ratuje życie"

Praktyki w PIEED – Warszawa
20 lutego 2020 czwartek
grafika

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa zaprasza na płatne, 3-miesięczne praktyki absolwenckie. Chęć udziału mogą zgłaszać absolwenci, którzy nic ukończyli 3️0. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego br. pod adresem mailowym: ljanicka@um.warszawa.pl. Praktyki trwają od 1️ kwietnia do końca czerwca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Rekrutacja na praktyki

OGŁOSZENIE w sprawie NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023
3 lutego 2020 poniedziałek

OGŁOSZENIE w sprawie NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Do pobrania:
- ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na ławników - plik do pobrania
- informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników - plik do pobrania
- informacja na temat wymaganych zdjęć - plik do pobrania
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - - plik do pobrania
- karta zgłoszenia kandydata na ławanika - plik do pobrania
- lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika - plik do pobrania
- oświadczenia kandydata na ławnika - postępowanie o przestępstwo - plik do pobrania
- oświadczenia kandydata na ławnika - władza rodzicielska - plik do pobrania
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika - plik do pobrania

Linki do stron:
- www.radawarszawy.um.warszawa.pl
- www.um.warszawa.pl
- www.bip.warszawa.pl

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”
15 stycznia 2020 środa
grafika

Zbliża się kolejna edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs ma wieloletnią tradycję i co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W tym roku to już XXVII stołeczna edycja. Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań i postaw u dzieci i młodzieży, upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.

W konkursie dopuszczone są dwie formy zgłoszeń.
Zgłoszenia indywidualne :
Kategoria I „Ósemeczka” - uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej.
Kategoria II „Ósemka”:
„Ósemka Junior”- uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej;
„Ósemka Senior” - uczniowie klas 1 - 5 szkoły ponadpodstawowej.

Zgłoszenia grupowe dzielą się na kategorie wiekowe:
klasa 4 – 8 szkoły podstawowej w kategorii „Ósemeczki - Grupy”;
klasa 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej w kategorii „Ósemki – Grupy”.

Wszystkie zgłoszenia kandydatów należy składać bezpośrednio w siedzibie Fundacji „Świat na Tak” przy Al. J. Ch. Szucha 27 w Warszawie w terminie do 25 lutego 2020 r. /w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”/.

Zapraszamy do udziału.
Szczegółowy harmonogram konkursu, regulamin oraz dokumenty do pobrania są zamieszczone na stronie fundacji www.swiatnatak.pl.

Informacja o zmianie zasad funkcjonowania parkingu P+R Ursus Niedźwiadek od dnia 1 kwietnia 2020 roku
10 lutego 2020 poniedziałek
grafika

Obecnie na poziomach 0 oraz +1 parkingu obowiązuje przerwa techniczna w godz. 2:31-4:29, natomiast pozostałe poziomy parkingu +2, +3, +4, funkcjonują przez całą dobę bez przerwy technicznej, umożliwiając całodobowe korzystanie z parkingu. Decyzją Zarządcy od dnia 1 kwietnia 2020 roku poziomy parkingu 0, +1, +2 czynne będą z przerwą techniczną w godz. 2:31-4:29.
Prosimy o nie pozostawianie pojazdów w trakcie przerwy technicznej pod rygorem nałożenia opłaty umownej zgodnie z cennikiem opłat Regulaminu parkingów Parkuj i Jedź.
Pozostałe poziomy parkingu (+3 oraz +4) funkcjonować będą bez przerwy technicznej.
Zmiana godzin funkcjonowania parkingu wprowadzona jest przy jednoczesnym zachowaniu przepisów Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź w m.st. Warszawie.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!