Aktualności
Festiwal Oświatowy 2016
24 września 2016 sobota
grafika

24 września odbyła się siódma edycja Festiwalu Oświatowego Przedszkoli i Szkół z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Ta cykliczna impreza plenerowa wpisała się na stałe w kalendarz dzielnicowych wydarzeń i co roku przyciąga wielu mieszkańców. Festiwal otworzył i przywitał gości Pan Wiesław Krzemień – zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus.

W tym roku bawiliśmy się pod hasłem „Lektury z klasą” – stoiska przedszkoli i szkół zapraszały do magicznego świata pisarzy i poetów. Dla gości przygotowano wiele atrakcji, zabaw i konkursów z nagrodami. Nie zabrakło słodkości takich jak niezwykłe ciasta w kawiarence literackiej czy gorąca czekolada jako ulubiony napój Ignacego Krasickiego. Gościem specjalnym zaproszonym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy był Grzegorz Kasdepke – najchętniej czytany polski autor książek dla dzieci, laureat wielu prestiżowych nagród. Dzieci chętnie zadawały pisarzowi pytania, a każdy kto zabrał ze sobą książkę autora miał niepowtarzalną okazję na autograf.

Równolegle z atrakcjami na stoiskach, scena rozbrzmiewała dźwiękami muzyki. Uczniowie od najmłodszych przedszkolaków do najstarszych artystów ze wszystkich szkół prezentowali różnorodne talenty. Festiwal to niepowtarzalna okazja, aby na jednej scenie wystąpiły przedszkolaki, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów, a także dorośli już uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie występy wzbudziły duże zainteresowanie skupiając pod sceną licznie zgromadzonych gości odwiedzających Festiwal.

Podczas Festiwalu, w ramach akcji „Ursus czyta Sienkiewicza” fragmenty trylogii czytali: burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik – zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus, radni dzielnicy: Anna Lewandowska, Aneta Wachnicka, Tomasz Dąbrowski oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół z Dzielnicy Ursus.

Wydział Oświaty i Wychowania zorganizował konkurs plastyczny „Ilustrujemy prozę Henryka Sienkiewicza”. Uczniowie mieli za zadanie zilustrować wybraną książkę pisarza. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, a komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Przyznano nagrody za najpiękniejsze ilustracje, dodatkowo wręczono nagrodę specjalną. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na scenę, każdy otrzymał upominek z rąk zastępców burmistrza: Wiesława Krzemienia i Pana Kazimierza Sternika. Nagrody w konkursie ufundowało Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie.

Festiwal Oświatowy jak co roku odbierany jest przez mieszkańców bardzo pozytywnie jako doskonała alternatywa dla rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Atrakcje przygotowane przez przedszkola i szkoły budziły zainteresowanie wśród całych rodzin licznie odwiedzających Festiwal. Nie zabrakło najważniejszego: dobrej zabawy i słonecznej pogody.

Zapraszmy do galerii Festiwal Oświatowy 2016

grafika

W najbliższą sobotę, 10 września zostanie uruchomiona nowa pętla autobusowa URSUS-NIEDŹWIADEK przy ul. Orląt Lwowskich. Od wczesnych godzin porannych autobusy 187, 197, 401 i 517 będą rozpoczynać i kończyć swoje kursy w nowej lokalizacji. Tym samym nieznacznej zmianie ulegną trasy autobusów (schemat linii w załączeniu). Obiekt przejmie funkcje dotychczasowej pętli zlokalizowanej przy ul. Keniga.

Nowo wybudowana pętla przy ul. Orląt Lwowskich posiada 7 stanowisk (wraz z dyspozytornią), instalacje pod system elektronicznego systemu informacji pasażerskiej oraz wygodne wiaty przystankowej. Nowe perony przystankowe, o łącznej długości krawędzi peronu 195 mb. Obiekt przystosowany jest do zwiększonej ilości autobusów obsługujących dzielnicę Ursus. Zastosowane rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo i komfort nie tylko pasażerów, ale i kierowców obsługujących poszczególne linie.

W ramach inwestycji dokonano także przebudowy ul. Orląt Lwowskich na wysokości pętli wraz z przebudową kolizyjnych urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu oraz przebudową odwodnienia ulicy. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 2,44 mln zł.

Informacja ZTM na temat zmian linii autobusowych - http://ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=8568&l=1

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Ursusie
1 września 2016 czwartek
grafika

W nowo wybudowanym skrzydle szkoły odbyła się oficjalna inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Obecna na uroczystości zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy Beata Murawska doceniła starania Zarządu Dzielnicy Ursus w sprawie poprawy infrastruktury oświatowej w Ursusie. Jej zdaniem, obecne władze potrafią zadbać o finansowanie oświaty w dzielnicy, czego przykładem jest rozbudowana placówka przy ul. Konińskiej.

W inauguracji uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Burmistrz Dzielnicy Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, stołeczna radna Maria Łukaszewicz, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski oraz radni Dzielnicy Ursus: Jolanta Dąbek, Waldemar Humięcki, Maria Miszkiewicz, Wanda Kopcińska i Ryszard Rogal.

Zapraszamy do galerii: Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Ursusie

Skwer pamięci – nowym miejscem wypoczynkowym
24 sierpnia 2016 środa
grafika

TREŚĆ Skwer upamiętniający Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, zlokalizowany pomiędzy trzema ulicami: Wojciechowskiego, Orląt Lwowskich i Zagłoby – zyskał w wyniku modernizacji - nową funkcjonalność. Dotychczasowy zieleniec memorialny stał się przyjaznym dla mieszkańców miejscem wypoczynkowym.

Realizacją zadania zajął się Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wykorzystując środki w wysokości 427 658,34 zł , pozyskane z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Celem modernizacji skweru było posadowienie pomnika na placu w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika tak, aby zbliżyć do przechodniów.

Dzięki zamontowaniu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) skwer zyskał funkcję wypoczynkową, a poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów poprawiły się walory estetyczne tego terenu. Zakres realizacji obejmował m.in.: „przesunięcie” elementu małej architektury – głazu na postumencie (ok. 15 m), wymianę dwóch latarni ulicznych na latarnie parkowe, formowanie i kształtowanie terenu, budowę murku oporowego, nawierzchni z kostki betonowej, montaż wygrodzeń, budowę alejek pieszych oraz placu wypoczynkowego, wyposażenie w ławki i kosze na śmieci, prace ogrodnicze (nasadzenie drzew, krzewów, pnączy, bylin, założenie trawników).

Skwer z pomnikiem - upamiętnia Stanisława Wojciechowskiego, prezydenta RP w latach 1922-1926, rodzinnie związanego z Ursusem, który mieszkał w Gołąbkach do śmierci w roku 1953.

Zapraszamy do galerii - Skwer pamięci – nowym miejscem wypoczynkowym

126 dzieci przyjętych do przedszkola w Parku Achera
19 sierpnia 2016 piątek
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje, że w związku z naborem do nowego Przedszkola Publicznego w Parku Achera, w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej.

W wyniku obrad komisji do Przedszkola przyjęto 126 dzieci.

informujemy, że lista dzieci przyjętych będzie wywieszona o godz. 13:00 na drzwiach wejściowych Przedszkola nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7.

Lataj z głową - kampania informacyjna ULC
20 lipca 2016 środa
grafika

W związku z coraz większą popularnością bezzałogowych statków powietrznych oraz ich dostępnością, Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) przygotował kampanię informacyjną, mającą na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi dronami.

Zasady wykonywania lotów w warunkach VLOS (Visual Line of Sight – operacje w zasięgu wzroku operatora) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Loty takie muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk, strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego, strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego oraz strefami R (Restricted Area – strefa ograniczeń), D (Danger Area – strefa niebezpieczna) oraz P (Prohibited Area – strefa zakazana).

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego.

Należy również pamiętać, że na puszczanie lampionów, balonów, fajerwerków, świateł lasera potrzebna jest zgoda instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego.

Więcej szczegółów na temat kampanii ULC na stronie: http://ulc.gov.pl/pl/uav/4002-lataj-z-glowa-kampania-informacyjna-ulc

Pliki do pobrania:
Ulotka kampanii informacyjnej ULC - Lataj z głową

Wizyty dzieci w JRG 16 w Ursusie w ramach programu Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy
7 czerwca 2016 wtorek
grafika

Uczniowie zerówek oraz klas pierwszych ze szkół podstawowych w Ursusie od 10 lat uczestniczą w czwartkowych spotkaniach ze służbami w JRG 16. Podczas spotkania strażacy, policjanci i strażnicy miejscy oraz przedstawiciele Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus w ramach realizacji programu "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy" uświadamiają pięcio-, sześcio- i siedmioletnim dzieciom najistotniejsze dotyczące ich zagrożenia. Zapoznają z zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej w bezpośrednim otoczeniu dziecka. Program jest realizowany w trakcie każdego roku szkolnego.

Zadaniem programu jest m.in.:

 • · zapoznanie dzieci z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w domu, szkole i na ulicy oraz zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej;
 • ·
 • nauka ważnych numerów alarmowych (112, 986, 997, 998, 999),
 • ·
 • przekazywanie wiedzy i kształtowanie nawyków związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i rowerzystów,
 • ·
 • wskazywanie dzieciom prawidłowych postaw w kontaktach z osobą nieznajomą,
 • ·
 • przygotowanie dzieci na wypadek ataku agresywnego psa,
 • ·
 • poznanie różnic w umundurowaniu służb.

Zapraszamy do galerii - Wizyty dzieci w JRG 16 w Ursusie w ramach programu Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!