Aktualności
Utrudnienia na ul. Zaczarowanej Dorożki, Siłaczki i Górna Droga
2 listopada 2016 środa
grafika

W związku modernizacją ul. Zaczarowanej Dorożki zostało zamknięte skrzyżowanie ul. Królów Polskich z ul. Zaczarowanej Dorożki. Czasowa organizacja ruchu została zatwierdzona przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy. Utrudnienia potrwają do 24 grudnia br. (sobota).

Natomiast od piątku, 4 listopada br. (od godz. 22.00) do 7 listopada br. (do godz. 5.00) zostaną wyłączone z ruchu – ul. Siłaczki i i ul. Górna Droga. Utrudnienia spowodowane będą pracami związanymi z wykonaniem nakładek bitumicznych na ww. ulicach. Wykonawca robót ma zapewnić dojazd do posesji.

Inauguracja Izby Tożsamości Ursusa
14 grudnia 2016 środa
grafika

Następnego dnia po 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 14 grudnia br. w Ośrodku Kultury „Arsus” uroczyście otwarto Izbę Tożsamości Ursusa. W uroczystości udział wzięli m.in. burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, zastępca burmistrza Kazimierz Sternik, radne Dzielnicy Ursus Maria Miszkiewicz oraz Wanda Kopcińska, red. Jerzy Domżalski oraz przewodnicząca Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego wieku w Ursusie Lucyna Wasilewska.

Celem powstania Izby Tożsamości Ursusa jest ocalenie od zapomnienia wszelkich form aktywności mieszkańców obecnej dzielnicy poczynając od rozwoju przemysłu traktorowego ZPC „Ursus”, budownictwa mieszkalnego, sportu, kultury oraz historii (związki kombatanckie) do najnowszych znaczących wydarzeń historycznych „Czerwca ‘76” i powstania NSZZ „Solidarność” (ze stanem wojennym włącznie). Pokazanie korzeni regionu bogatego w znaczące osobowości. Izbę prowadzi Ośrodek Kultury „Arsus”. Znajduje się ona w siedzibie tej instytucji przy ul. Traktorzystów 14.

Pamiątki udostępnili: Ochotnicza Straż Pożarna w Ursusie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło nr 6 „Helenów” Światowego Związku Żołnierzy AK w Ursusie. Harcerski Krąg Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, KS Ursus, UTS „AKRO-BAD”, Ośrodek Kultury „Arsus” i darczyńcy indywidualni.

Zapraszamy do galerii - www.ursus.warszawa.pl//galeria/2016/InauguracjaIzbyTozsamosciUrsusa

Zamknięcie placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy 42
15 grudnia 2016 czwartek
grafika

W terminie od 16 do 23 grudnia br. plac zabaw przy ul. Dzieci Warszawy 42 będzie zamknięty z powodu prowadzenia prac budowlanych związanych z przebudowa sieci ciepłowniczej.

Historia Sejmu i spotkanie z Marszałkiem
6 grudnia 2016 wtorek
grafika

6 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej przy ulicy Konińskiej 2 odbyła się nietypowa lekcja historii dotycząca genezy Sejmu RP, a która przygotowana została przez uczniów klas czwartych pod kierunkiem nauczycieli historii. Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania wszystkich zaproszonych gości przywitała Pani Dyrektor Ewa Gerełło wraz z Panią Wicedyrektor Bogumiłą Wodyńską i Panią Wicedyrektor Agnieszką Jasitczak-Wolską. Następnie Pani Marszałek Kidawa Błońska opowiedziała uczniom o trudnej i odpowiedzialnej pracy Marszałka Sejmu, a także razem z Burmistrzem Dzielnicy Ursus Panią Urszula Kierzkowską, oraz Zastępcami Burmistrza Panem Wiesławem Krzemieniem i Panem Kazimierzem Sternikiem i radnymi dzielnicy Panią Wandą Kopcińską i Panem Robertem Faliszewskim obejrzała widowisko teatralno-muzyczne o początkach sejmu polskiego, tradycji polskiej myśli politycznej i rodzącej się XIX w. polskiej państwowości. Po przedstawieniu zebrani na hali sportowej uczniowie przygotowali specjalny Quiz dla Pani Marszałek z pytaniami dotyczącymi pracy, ulubionych zajęć i życia prywatnego. Na zakończenie spotkania mały uczniowski Mikołaj wraz z pomocnikami wręczył zaproszonym gościom piernikowe choinki i złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do galerii - Historia Sejmu i spotkanie z Marszałkiem

Budżet partycypacyjny 2017. Spotkanie Dyskusyjne: Ursus Północny
3 marca 2016 czwartek
grafika

W środę 2 marca w Domu Kultury „Miś” ul. Zagłoby 17 autorzy projektów zaprezentowali swoje pomysły. W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy, a także: burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska, radni dzielnicy: Maria Miszkiewicz, Jolanta Dąbek oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Burmistrz Urszula Kierzkowska podkreśliła, że wiele z zaprezentowanych projektów jest innowacyjnych. Postaramy się zrobić wszystko, by zgłoszone projekty zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych Urzędu dzielnicy Ursus – dodała.

W trakcie spotkania zaprezentowano 10 projektów:

  • Warsztaty dla młodzieży z zakresu finansów i prawa;
  • Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Orłów Piastowskich, Bony, Rakuszanki, Listopadowej;
  • Ciepło pod kontrolą;
  • Park dla zwierząt ”Reksio”;
  • Pikniki rodzinne;
  • Szafki na podręczniki szkolne w Ursusie/sp11/Ursus Północny;
  • Warsztaty śpiewu dla każdego-bezpłatne;
  • Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej na terenie Gimnazjum nr 133;
  • Przystań dla Kultury;
  • Renowacja fortepianu w Ośrodku Kultury Arsus w Ursusie.

Było to już ostatnie spotkanie dyskusyjne o projektach dot. Dzielnicy Ursus. W dniach 14-16 marca projekty przejdą przez etap weryfikacji ogólnej, w trakcie której pracownicy urzędu dzielnicy Ursus sprawdzą dokumenty pod względem formalnym (m.in. czy projekt został złożony w terminie, czy do projektu zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty takie jak np. lista poparcia). Na wprowadzenie poprawek autor projektu ma 3 dni robocze od dnia przekazania informacji o nieścisłościach.

Kolejny krokiem budżetu partycypacyjnego jest weryfikacja szczegółowa. Trwać będzie ona od 14 marca do 31 maja. Jest to czas, w trakcie którego pracownicy urzędu lub właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne określą braki oraz niejasności, jakimi projekt jest obciążony oraz udzielą wskazówki w zakresie zmian niezbędnych do wprowadzenia. Od dnia przekazania informacji projektodawca ma 4 dni robocze na modyfikacje projektu. Brak zgody autora projektu na wprowadzenie poprawek przy jednoczesnym braku rozwiązań zamiennych oznacza brak dalszego procedowania projektu. Ogłoszenie wyników weryfikacji szczegółowej nastąpi do 12 maja br.

W dniach 12-17 maja wnioskodawcy będą mogli wnieść odwołanie od wyników weryfikacji szczegółowej. Projekt, który zostanie zweryfikowany negatywnie, na wniosek autora projektu skierowanego do Zarządu danej dzielnicy, może zostać skierowany do ponownej weryfikacji. Do 30 maja zostanie przeprowadzona ponowna weryfikacja na podstawie pozytywnej opinii zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy. Ostateczne wyniki weryfikacji projektów zostaną ogłoszone 31 maja 2016 r.

Następnie projektodawcy będą mieli czas na promocję swoich wniosków, aby zachęcić mieszkańców do głosowania. W trakcie tego etapu będą odbywały się wydarzenia promujące. O terminach poinformujemy w późniejszym czasie. Natomiast od 14 do 24 czerwca 2016 r. każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać jeden głos na projekt, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne.

Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

„Godzina kodowania” w SP nr 4
9 grudnia 2016 piątek
grafika

W Szkole Podstawowej nr 4 w dniach 7 - 9 grudnia br. odbywała się akcja " Godzina kodowania" w ramach międzynarodowego programu „Tygodnia Edukacji Informatycznej”. Piątkowym zajęciom młodzieży, 9 grudnia przyglądał się zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik, który w Urzędzie Dzielnicy bezpośrednio nadzoruje Wydział Informatyki.

Uczniowie szkoły brali udział w zajęciach dotyczących programowania, które były prowadzone przez ekspertów Accenture - największej na świecie firmy outsourcingowej i konsultingowej w dziedzinie zarządzania i wysokich technologii, w tym technologii informatycznych. Inicjatywa ta miała na celu promocję nauki programowania wśród dzieci i młodzieży.

Akcja jest wspierana przez największe światowe przedsiębiorstwa z branży IT.

Zapraszamy do galerii - „Godzina kodowania” w SP nr 4

XIV Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety poświęcony pamięci i twórczości Rafała Wojaczka.
2 grudnia 2016 piątek
grafika

W Sali koncertowej Domu Kultury „Kolorowa” w dniu 29 listopada 2016 roku w odbył się uroczysty Wieczór Laureatów XIV Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety poświęcony pamięci i twórczości Rafała Wojaczka. Jury w składzie: Antoni Baniukiewicz, Elżbieta Gruca, Justyna Ścibor oceniło i wyróżniło uczestników w dwóch kategoriach: Pierwsza to uczniowie gimnazjów (nagrody zdobyli : Dominika Adamczyk -I., Gustaw August Klyszcz i Julia Niedziałek -II., Wiktoria Moch i Alicja Tomaszewska -III.) i druga to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli (nagrody zdobyli : Agata Szmurło -I., Jan Domański -II., Robert Głowacki i Magdalena Mróz -III.). Nagrodę specjalną Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zdobyła Karolina Król z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1. Tegoroczny przegląd odbył się pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pana Henryka Linowskiego i Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pani Urszuli Kierkowskiej i wzięło w nim udział 125 uczestników.

Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury „Arsus” i Dom Kultury „Kolorowa” a nagrody wręczyli: Wiesław Krzemień – z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Henryk Linowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Wanda Kopcińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Anna Lewandowska – Radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Maria Miszkiewicz - Radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!