Aktualności
Noc muzeów
20 maja 2017 sobota
grafika

W najbliższą sobotę,20 maja 2017r. odbędzie się największa i jednocześnie najlepiej rozpoznawalna impreza kulturalna w stolicy. Placówki biorące udział w wydarzeniu to miejsca związane m.in. ze sztuką, kulturą, historią, i jako organizatorzy imprezy zapewniają ciekawą i bogatą rozrywkę, a także pokazują swoje często na co dzień zamknięte korytarze. W wydarzeniu biorą udział także placówki z dzielnicy Ursus. Poniżej lista udostępnianychatrakcji:

Zabytkowa Kolekcja po Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”
Hala przy ul. Posag 7 Panien nr 8
Godziny zwiedzania: 18.00-24.00.

Podczas zwiedzania będzie można obejrzeć wiele historycznych przedmiotów w tym m.in. zabytkowe traktory rolnicze, pierwsze polskie ciągniki sprzed 90 lat, silniki wysokoprężne i urządzenia mechaniczne produkowane w Ursuskiej fabryce, przedwojenny motocykl „ Sokół 1000”, dokumenty, medale pamiątkowe oraz zdjęcia i pojazdy prototypowe, których powstanie datuje się na początki XX wieku. Wycieczkę poprowadzi Kazimierz Okraszewski były pracownik Zakładów Ursus.
Godziny zwiedzania: 18.00-24.00.

Zapraszają: Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska
Wystawę można oglądać dzięki uprzejmości właściciela eksponatów Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

Izba Tożsamości Ursusa
Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. traktorzystów 14
Godziny zwiedzania: 18:00-00:00

Podczas Nocy Muzeów zostanie udostępniona wystawa czasowa Prasa zakładowa NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1989 – przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa. Pojawi się również wystawa czasowa Stan Wojenny w Ursusie – 13-14 grudnia 1981 - we współpracy z Fundacją dla Ursusa. Ponadto, można będzie obejrzeć elementy ekspozycji stałej, na którą składają się: Ocalić pamięć Zakładów Mechanicznych "Ursus" - wystawa fotogramów Ireneusza Barskiego – jak również Czerwiec '76 w Ursusie, Radomiu i Płocku - dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej. Wśród ekspozycji stałej znajdziemy Kolekcje Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koła nr 6 „HELENÓW” ŚZŻ AK w Ursusie, Harcerskiego Kręgu Seniorów w Ursusie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie, RKS „URSUS” 1965-1999 / UTS AKRO-BAD od 2000 roku, Ośrodka Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus i innych darczyńców indywidualnych. Wśród wydarzeń towarzyszących zaplanowano punkt przyjmowania eksponatów do Izby Tożsamości Ursusa, prezentację muzealiów i archiwaliów pozyskanych do Izby Tożsamości Ursusa w 2017 roku. Dodatkiem będą pokazy filmów archiwalnych na temat Ursusa, OK. „ARSUS” oraz działania sita jako jednej z technik druku w historii niezależnego ruchu wydawniczego. Na gości czekają upominki i unikalne wydawnictwa Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego i OK „ARSUS”.

Galeria AD-HOC
Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14
Godziny zwiedzania: 18:00-00:00
Galeria AD-HOC zaprezentuje „EPOS KOŚCIUSZKOWSKI” - wystawę malarstwa batalistycznego Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego w ramach światowych obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Na ekspozycję składają się: malarstwo Grażyny Kostawskiej (cykle: "Ochotnicy Insurekcji", "Wiara Nadzieja Ojczyzna", "Insurekcja 1794" oraz "Kościuszkowskie czasy"), malarstwo Piotra Szałkowskiego (cykle: „Wiara Nadzieja Ojczyzna”, „Insurekcja 1794” oraz „Kościuszkowskie czasy”) oraz grafiki Piotra Szałkowskiego ilustrujące poezję Marii Konopnickiej ze zbioru „Śpiewnik historyczny”.

Kolekcja pamiątek harcerskich pod patronatem Muzeum Harcerstwa
Domu Kultury „Kolorowa”
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16
Godziny otwarcia: 16:00-0:30

Na wystawie przygotowanej pod patronatem Muzeum Harcerstwa zostanie zaprezentowana ekspozycja składająca się z trzech części. W pierwszej, pn. „Ocalić od zapomnienia”, na 15 tablicach zobaczymy biogramy i zdjęcia patronów związanych z harcerstwem Ursusa. Część druga dotyczyć będzie aktualnie działających instruktorów harcerskich Harcerskiego Kręgu Seniorów im. hm. Jana Kucharskiego. W trzeciej części „Za nami pójdą inni” zawarte zostaną na tablicach informacje o instruktorach Hufca ZHP Ursus im. hm. Mieczysława Bema. Obejrzeć będzie można kroniki, gabloty z materiałami dotyczącymi poszczególnych osób. W DK „KOLOROWA” będzie również okazja do obejrzenia rzeźb nieżyjącego Jana Graczyka, filmu o Warszawie i filmów o tematyce harcerskiej. Dla najmłodszych otwarty będzie punkt Harcerskiej Służby Ratowniczej, z praktyczną nauką pierwszej pomocy.

Szczegółowe informacje dot. atrakcji udostępnianych podczas Nocy Muzeów na terenie m.st. Warszawy pod adresem: www.um.warszawa.pl/nocmuzeow

Czasowe zamknięcie skrzyżowania ul. Zaczarowanej Dorożki z ul. Królów Polskich
16 maja 2017 wtorek
grafika

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi planowane jest czasowe zamknięcie dla ruchu skrzyżowania ul. Zaczarowanej Dorożki z ul. Królów Polskich od dnia 17.05.2017r. godz. 10:00 do dnia 19.05.2017r.

Wyniki weryfikacji szczegółowej projektów budżetu partycypacyjnego 2018
9 maja 2017 wtorek

Zakończyliśmy weryfikację szczegółową projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na 2018 rok w Dzielnicy Ursus. Do głosowania dopuszczonych zostało 50 projektów, w tym 32 projekty w obszarze Ursus Południowy i 18 projektów w obszarze Ursus Północny.
Negatywnie w dzielnicy Ursus zweryfikowano 12 projektów. Ich autorzy mogą odwołać się od decyzji. Wniosek z prośbą o ponowną weryfikację należy złożyć, zgodnie z Regulaminem, do burmistrza Dzielnicy do 11 maja 2017 r. Będzie on rozpatrywany na posiedzeniu dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w obecności Burmistrza Dzielnicy i pracownika Wydziału, który dokonał weryfikacji.
Lista wszystkich 62 projektów do pobrania: plik PDF.
Ostateczna lista wszystkich projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, zostanie opublikowana do dnia 1 czerwca 2017 r.
Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach od 14 do 30 czerwca 2017 r.
To będzie bardzo ważny czas, w którym mieszkańcy zdecydują jakie pomysły zostaną zrealizowane, jak zmieni się najbliższe otoczenie oraz jak zostaną rozdysponowane środki z budżetu Dzielnicy. Przypominamy, że udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Warszawy – nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim.
Pełne info na stronie:
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Ursus pamiętał o Konstytucji 3 Maja
3 maja 2017 środa
grafika

W środę, 3 Maja przy pomniku przy ul. Cierlickiej w Ursusie odbyły się uroczystości upamiętniające uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja, która znosząc m.in. wolną elekcję i liberum veto, stała się wkładem Rzeczypospolitej Polskiej w rozwój podstaw demokracji, będąc wzorem dla innych państw. Ten dokument wprowadził znany nam do dzisiaj trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Pamiętajmy, że tylko dwa kraje jako pierwsze na świecie za pomocą ustaw zasadniczych stworzyły podwaliny nowoczesnych systemów politycznych. Jednym z nich była Polska, która stała w awangardzie prawnej ówczesnej Europy i świata – przypomniał zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik.

W obchodach uczestniczyli m. in. zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, radni Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wanda Kopcińska, Anna Lewandowska, Dariusz Pastor, Aneta Wachnicka, Rafał Włodarczyk, delegacje organizacji społecznych i kombatanckich oraz przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Ursus.

Po uroczystości pod pomnikiem, w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, a następnie zebrani wysłuchali koncertu patriotycznego w wykonaniu klasycznego Kwintetu Dętego pt. "Witaj Majowa Jutrzenko".
Fot. E. Kowalewska

Zapraszamy do galerii - http://ursus.warszawa.pl/index.php?dzial=galeria&rok=2017&gal=Ursus%20pamietal%20o%20Konstytucji%203%20Maja

Ruszyły konsultacje społeczne: Cele strategiczne i operacyjne Projektu strategii #Warszawa2030
12 kwietnia 2017 środa
grafika

Pierwsze z 18 dzielnicowych spotkań odbyło się w Ursusie w środę 12 kwietnia w Ursusie w Domu Kultury "Kolorowa" przy ul. Sosnkowskiego. Konsultacje potrwają od 11 kwietnia do 15 maja 2017 r. Poniżej relacja fotograficzna z wydarzenia.

Analiza i dyskusja w celu sformułowania celów strategicznych i operacyjnych, których realizacja pozwoli osiągnąć stan opisany w wizji #Warszawa2030 - to kluczowe zadanie tej fazy budowy Programu. Oprócz spotkań w dzielnicach, przed nami jeszcze: Warszawskie Burze Mózgów, Warsztaty, zogniskowane wywiady grupowe, spotkania z gremiami doradczymi, elektroniczne wnoszenie uwag oraz prace grup roboczych.

Szczegółowe informacje:
http://2030.um.warszawa.pl/…/konsultacje-spoleczne-projekt…

Konsultacje społeczne projektu strategii #Warszawa2030
11 kwietnia 2017 wtorek
grafika

Zapraszamy mieszkańców na ponad 20 spotkań dyskusyjnych oraz do plenerowych punktów konsultacyjnych w czasie których będą analizowane i dyskutowane pomysły i postulaty dotyczące wizji strategii rozwoju Warszawy do roku 2030. Konsultacje potrwają od 11 kwietnia do 15 maja 2017 roku.

Jedno ze spotkań odbędzie się w Ursusie w dniu 12 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 17.30 w Domu Kultury "Kolorowa", ul. Sosnkowskiego 16.

Poniżej terminy spotkań ogólnomiejskich:

• 11 kwietnia 2017 (wtorek) – Inauguracja konsultacji społecznych (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa);
• 18 kwietnia 2017 (wtorek) – Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa);
• 20 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 2. Wygodna lokalność (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa);
• 27 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa);
• 15 maja 2017 (poniedziałek) – Cel 4. Innowacyjne środowisko (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa).

Zgłoszone w toku prac pomysły i postulaty oraz praca Grup Roboczych złożyły się na wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, których realizacja pozwoli ją osiągnąć.

Szczegółowe informacje:
http://2030.um.warszawa.pl/bez-kategorii/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-warszawa2030/

Niedźwiadkowy Piknik w ramach Inicjatywy Lokalnej
10 maja 2017 środa
grafika

Wszystkich mieszkańców dzielnicy URSUS zapraszamy na NIEDZWIADKOWY PIKNIK organizowany w dniu 14.05.2017 w ramach inicjatywy lokalnej. Jest to kolejny projekt zainicjowany przez grupę mieszkańców i realizowany przez Urząd Dzielnicy URSUS we współpracy z Urzędem Miasta. Piknik integracyjny będzie zwieńczeniem działań podejmowanych przez organizatorów „Kawiarenki dla rodzin” oraz „Męskich spotkań” w celu utrwalenia dobrych relacji mieszkańców oraz rodzin osiedla NIEDZWIADEK. Dla uczestników przewidziane są ciekawe konkursy, gry i zabawy, jak również występy artystyczne oraz sportowe. Gwiazdą pikniku będzie Antonina Krzysztoń, piosenkarka i bard poezji śpiewanej.
„Piknik może zapoczątkować realizację kolejnych projektów integracyjnych skierowanych do mieszkańców dzielnicy. Cieszymy się z kolejnej inicjatywy lokalnej w dzielnicy URSUS świadczącej o rosnącym zaangażowaniu mieszkańców w życie społeczne osiedla.” – Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!