Aktualności
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
25 marca 2020 środa
grafika

Ze względu na epidemię koronawirusa rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące do 11 kwietnia 2020.

Ograniczenie swobodnego przemieszczania się z wyjątkiem:

-dojazdu do pracy,

-wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem, potrzebujących itp.,

-załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (zakupy, opieka nad bliskimi, wyprowadzenie psa itp.),

- przemieszczanie się w grupie maksimum dwóch osób.

Całkowity zakaz zgromadzeń (nie dotyczy osób najbliższych).

Ograniczone korzystanie z komunikacji miejskiej (tyle osób, ile wynosi połowa miejsc w autobusie, tramwaju itp.).

Ograniczenie liczby osób uczestniczących w obrzędach religijnych do pięciu.

Ograniczenia nie dotyczą zakładów pracy, jednakże należy stosować się w nich do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują, w tym 14-dniowa kwarantanna dla powracających z zagranicy.

Szczegóły i odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziecie na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Zamknięte place zabaw i rekreacji
25 marca 2020 środa
grafika

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją epidemiczną związaną z zagrożeniem zakażeń koronawirusem i ograniczeniem zgromadzeń w miejscach publicznych nieczynne do odwołania pozostają miejskie place zabaw i rekreacji. Wszystkie urządzenia znajdujące się w tych miejscach zostały zabezpieczone widoczną z daleka czarną folią, co pozwoli ocenić spacerującym, że plac zabaw/rekreacji jest nieczynny.
W trosce o zminimalizowanie ryzyka zakażeń wśród dzieci i młodzieży APELUJEMY do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o odpowiednie zabezpieczenie placów zabaw, którymi zarządzają.

Złóż nową deklarację o wysokości opłat za odpady komunalne
25 marca 2020 środa
grafika

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r.

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej jedynie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2, zgodnie z instrukcją:
- pobierz wzór deklaracji elektronicznej
- zapisz go na komputerze
- otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader
- wypełnij aktywny dokument deklaracji
- zapisz plik na komputerze w formacie pdf -> należy to uczynić zgodnie z komunikatem Adobe Acrobat Reader, czyli wybrać opcję 'Drukuj formularz', w polu 'Drukarka' wybrać 'Microsoft Print to PDF' i zapisać na dysku.
- prześlij jako formularz ogólny na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
- wpisz jako temat „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami DM (lub DJ, DZW, DN, DH, DL)”.
- deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego

W przypadku gdy do właściwego Urzędu Dzielnicy przesłany zostanie tylko skan deklaracji mailem, konieczne będzie przesłanie podpisanej deklaracji, albo osobiste podpisanie deklaracji na przesłanym skanie. Brak złożenia deklaracji nie wyłącza konieczności wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z deklaracji.

Termin wniesienia opłaty za marzec br. nie może zostać wydłużony i upływa 28.03.

Opłatę należy wnieść na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy co do numeru rachunku bankowego istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy, co pozwoli zachować termin do wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.
Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/deklaracje">https://warszawa19115.pl/-/deklaracje">https://warszawa19115.pl/-/deklaracje

Oddaj głos na Eko Park
25 marca 2020 środa
grafika

Drodzy Mieszkańcy,

można już oddawać głosy na inwestycje zgłoszone w konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Zachęcamy do wspierania naszego dzielnicowego, a zarazem pierwszego warszawskiego Eko Parku. Głosować można po kliknięciu w następujący link: http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1779/budowa-eko-parku-w-ursusie-warszawa

Fot. Andrzej Grabski

OGRANICZENIA OBSŁUGI KLIENTÓW URZĘDU M.ST. WARSZAWY (W TYM URZĘDÓW DZIELNIC) W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2
20 marca 2020 piątek

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 23.03.2020 r. wprowadzone zostaje następujące ograniczenie w obsłudze klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym Urzędów Dzielnic).

Bezpośrednia obsługa klientów w poniedziałki będzie realizowana w godzinach 8:00-16:00, a nie jak dotychczas 8:00-18:00

Powyższa organizacja pracy Urzędu obowiązuje do odwołania.

Niniejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie do ogłoszenia dot. ograniczeń w obsłudze klientów wprowadzonych ogłoszeniem z dn. 15.03.2020 r.

W przypadku zmiany okoliczności organizacja pracy będzie do nich dostosowywana.
Możliwe będzie m.in. zwiększenie, lub dalsze ograniczenie zakresu usług.

Po pobrania -Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy

Zawieszona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
20 marca 2020 piątek
grafika

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie m.st. Warszawy stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail) należy przesłać skan podpisanego oświadczenia (format: .pdf lub.jpg) na adres mailowy wybranego punktu:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez adwokata i radcę prawnego:


W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych brakiem dostępu do Internetu należy wystąpić z wnioskiem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz złożyć oświadczenie telefonicznie pod nr: 19115

Uwaga: zarówno w przypadku składania wniosku telefonicznie jak i drogą mailową wymagane jest podanie pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy danych osobowych wskazanych na wniosku, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

Do pobrania:
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowy
- Wniosek o potzrebę uzyskania porady prawnej

Ważne decyzje dla mieszkańców stolicy
20 marca 2020 piątek
grafika

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, poinformował o kolejnych ważnych decyzjach dla warszawiaków.

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców

W mieście mamy 8 600 lokali użytkowych, które są wynajmowane przez przedsiębiorców. Są to sklepy, lokale gastronomiczne i usługowe oraz żłobki i przedszkola. Miasto proponuje ich najemcom wsparcie, poprzez:

- czasowe obniżenie czynszu;
- odroczenie płatności czynszu;
- rozłożenie należności w czasie.

Odroczone zostaną również spłaty zadłużenia, które przedsiębiorcy będą mogli spłacać w ratach. Najemcy lokali użytkowych, którzy będą chcieli skorzystać z pakietu wsparcia zgodnie z obowiązującą uchwałą rady miasta, muszą złożyć wniosek.
Podkreślamy, że każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie i na wniosek najemcy. Wśród najemców miejskich lokali użytkowych znajduje się również 870 organizacji pozarządowych, które również będą mogły ubiegać się o wsparcie analogicznie, jak przedsiębiorcy.
Zarząd Metra Warszawskiego podjął decyzję o czasowym zawieszeniu płatności 80% czynszu za wynajmowanie lokali handlowych w okresie od 1 marca do 31 maja br.
Po 31 maja będą podejmowane dalsze decyzje.

Zakaz spożywania alkoholu na bulwarach wiślanych

Podczas sesji Rady Miasta, 19 marca, radni, z powodu zagrożenia epidemicznego, uchwalili tymczasowy zakaz spożywania alkoholu na bulwarach i plaży Poniatówka. Obostrzenia będą obowiązywały do odwołania.
– Apeluję do mieszkańców o rozważne spędzanie czasu poza domem – wspólne spotkania nad Wisłą, ogniska czy grupowe treningi nie są teraz wskazane. Podczas spacerów prosimy mieszkańców o zachowanie odstępów, niewitanie się, nietworzenie zbędnego tłoku, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa. To czas wspólnej odpowiedzialności w trosce o zdrowie nas wszystkich. – mówi Rafał Trzaskowski.
Przypominamy, że od 13 marca obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym w całym kraju wprowadzone zostało – do odwołania – ograniczenie prowadzenia działalności rozrywkowej, rekreacyjnej i związanej ze sportem. Przy plenerowych siłowniach i placach zabaw w stolicy pojawiają się apele o niekorzystanie z obiektów.

Wprowadzamy sobotnie rozkłady jazdy

Od poniedziałku, 23 marca, pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kursowały według sobotnich rozkładów jazdy.
– Cały czas prowadzimy obserwację ruchu na ulicach miasta i liczby pasażerów transportu publicznego. Komunikacja miejska obłożona jest w tej chwili w około 30 proc., podjąłem decyzję, że od poniedziałku przechodzimy na sobotni rozkład jazdy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – W dalszym ciągu będziemy prowadzić analizy. Zależy nam przede wszystkim na tym by w pojazdach komunikacji miejskiej pasażerowie mogli zachować odpowiednio odstępy – zaznacza.

Od poniedziałku, 23 marca, Warszawski Transport Publiczny będzie kursował według sobotnich rozkładów jazdy, zasilone o dodatkowe pojazdy. W godzinach komunikacyjnego szczytu, na trasy najważniejszych linii autobusowych i tramwajowych wyjadą dodatkowe autobusy. Te linie to: 2, 24, 26, 31, 122, 132, 138, 145, 150, 155, 162, 167, 182, 189, 190, 504, 507, 517, 520, 523, 527, 709, 710, 719, 723, 739. Dodatkowo uruchomione zostaną linie: 317, 326, 340, 345, 401, 402, 412, 414.

Metro będzie kursowało z częstotliwością sobotnią, z dodatkowymi pociągami w godzinach szczytu.

Informacje o działaniach Warszawy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na: www.um.warszawa.pl/koronawirus.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!