Aktualności
Załóż bezpłatne konto na portalu Emp@tia
18 czerwca 2020 czwartek
grafika

Szanowni Państwo

Z uwagi na sytuację pandemiczną w Polsce, bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st Warszawy może być ograniczona, dlatego już dziś zachęcamy Państwa do założenia bezpłatnego konta na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2020 r. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia rozpocznie przyjmowanie (tylko elektronicznie) wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowego świadczenia „Dobry Start” (300+) na okres zasiłkowy 2020/2021. W tym roku nie składamy wniosków na świadczenie 500+. Wydane informacje ważne są do maja 2021r. Wyjątek stanowią sytuacje, w których rodzice z powodów ustawowych otrzymali świadczenie na okres krótszy.

Wszystkie rodzaje wniosków będzie można złożyć za pośrednictwem dedykowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej platformy Emp@tia ( wnioski.mpips.gov.pl ), a w przypadku wniosków 300+ będzie można je także złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ponieważ sytuacja epidemiczna w Polsce jest dynamiczna, zachęcamy Państwa do utworzenia konta na platformie Emp@tia.

Portal ten umożliwia bezpośrednią elektroniczną komunikacje z Urzędem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (w tym składanie wyżej wspomnianych wniosków, dołączanie brakujących dokumentów etc.) bez konieczności wychodzenia z domu. Złożenie wniosku i wybranie preferowanego sposobu komunikacji za pośrednictwem ww. portalu ułatwi szybsze rozpatrywanie spraw.Wszystko o odpadach
30 lipca 2020 czwartek
grafika

Wszystko o odpadach komunalnych w jednym miejscu! Sprawdź prawidłowe zasady segregacji, złóż deklarację, dowiedz się, gdzie i jak oddać elektrośmieci, przeterminowane leki czy baterie, pobierz dokumenty oraz materiały graficzne.
https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach

Czy ta księgarnia jest najfajniejsza?
20 lipca 2020 poniedziałek
grafika

Trwa konkurs na ulubioną warszawską księgarnię. Do 24 sierpnia mieszkańcy i mieszkanki w głosowaniu online wskażą dziesięć miejsc, które otrzymają nagrody pieniężne oraz tytuł „Ulubionej Księgarni Warszawy”. Plebiscytowi towarzyszy akcja zachęcająca do kupowania książek w lokalnych księgarniach.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy „Ulubiona Księgarnia Warszawy” jest wspólną inicjatywą miasta oraz Biblioteki Analiz, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich Okręg w Warszawie i Polskiej Izby Książki. Została powołana z myślą o stołecznych księgarniach niezależnych, które dotkliwie odczuły skutki kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

Głosowanie w formie online potrwa do 24 sierpnia na stronie ulubionaksiegarnia.waw.pl. Każdy mieszkaniec i mieszkanka może oddać jeden głos oraz, dodatkowo, uzasadnienie swego wyboru. Autorom i autorkom najciekawszych opinii zostaną przyznane nagrody książkowe. Oddając głos w plebiscycie należy wziąć pod uwagę m.in. sposób prezentacji oferty księgarni, organizację wydarzeń promujących książki i pasje czytelnicze (dla dorosłych i dzieci), poziom obsługi klienta czy aktywność online i formy kontaktu z klientem w czasie pandemii. Dziesięć księgarni, które zdobędą najwyższą liczbę głosów w plebiscycie, otrzyma nagrody pieniężne o łącznej wartości 78 tys. zł:
I nagroda – 20 tys. zł,
II nagroda - 10 tys. zł
oraz osiem wyróżnień po 6 tys. zł.
Każda z nich będzie mogła również używać tytułu „Ulubiona Księgarnia Warszawy” przez 12 miesięcy od daty przyznania nagrody.

Konkursowi towarzyszy kampania społeczna z hasłem przewodnim „Czy ta księgarnia jest najfajniejsza?”, w której zachęcamy mieszkańców i mieszkanki do odwiedzania lokalnych księgarń i do kupowania w nich książek. Wspieramy w ten sposób placówki niezależne, a promocja czytelnictwa jest jednym z priorytetów polityki kulturalnej Warszawy. Księgarnie niezależne są ważnymi miejscami na kulturalnej mapie stolicy - budują jej niepowtarzalny klimat i współtworzą lokalną przestrzeń. W Warszawie jest ich około stu. To małe podmioty, często prowadzone rodzinnie lub w grupie przyjaciół, które organizują spotkania autorskie, debaty, koncerty, pokazy filmów oraz są aktywne w mediach społecznościowych.

Wyłączamy nieruchomości niezamieszkane z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
13 lipca 2020 poniedziałek
grafika

Od 1 sierpnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkane nie będą objęte warszawskim systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że zarządcy nieruchomości, takich jak sklepy, hotele, galerie handlowe, biurowce, uczelnie czy szpitale mają obowiązek podpisać umowę z operatorem na odbiór odpadów komunalnych.

Zmiana nie dotyczy:

 • nieruchomości zamieszkałych, np. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne,
 • nieruchomości mieszanych, np. fryzjer w kamienicy czy piekarnia w bloku wielorodzinnym,
 • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • nieruchomości zarządzanych przez Urząd m.st. Warszawy i inne jednostki m.st. Warszawy np.: publiczne szkoły, przedszkola, miejskie domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji
 • instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa, np. miejskie teatry, biblioteki, muzea, kina.

Odpady z powyższych nieruchomości będą nadal odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości niezamieszkanej lub jej zarządca?

 1. Do 1 sierpnia 2020 r. zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (operatorem).
 2. Wyposażyć nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i zbierać odpady w sposób selektywny, w podziale na frakcje:
 • papier
 • metale i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • bio
 • bio – gastronomia/targowisko
 • zmieszane

Odpady zielone zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres nie dłuższy niż 7 dni.

Odpady wielkogabarytowe zbiera się w kontenerach o pojemności od 1100 litrów, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny.

 1. Utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wysokość nowych stawek

Maksymalne stawki, jakie mogą być zastosowane przez operatora na odbiór odpadów to:

 • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane); 
 • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);
 • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Więcej informacji o odpadach komunalnych dostępne jest na stronie warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach.

Wprowadzone zmiany są związane z decyzją Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. podjętej w uchwale nr XXXII/976/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  Treść uchwały dostępna jest pod adresem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6F2F8743-A244-487F-A2D8-174D46D90378,frameless.htm.

Rodzinne Pikniki Artystyczne w Parku Hassów
1 lipca 2020 środa
grafika

W najbliższy weekend w Parku Hassów rusza II edycja Rodzinnych Pikników Artystycznych. W sobotę 4 lipca o godzinie 17:00 podczas pikniku inaugurującego sopranistka Aleksandra Borkiewicz wykona dla zgromadzonej publiczności przeboje muzyki klasycznej. Wydarzenie potrwa do 29 sierpnia.

„Rodzinne Pikniki Artystyczne“ to cykl wydarzeń kulturalnych. Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców naszej dzielnicy jak i całej Warszawy (dorosłych i dzieci) oraz do rodzin odpoczywających w miesiącu lipcu i sierpniu w stolicy. W trakcie imprez, które odbywać się będą w zaaranżowanym amfiteatrze (trawnik w pobliżu kawiarni w centralnej części parku) będziemy mogli przenieść się dzięki zaproszonym artystom do Grecji, na Bałkany i Kubę. Poznamy bliżej kulturę Półwyspu Iberyjskiego i muzykę latynoamerykańską. Posłuchamy muzyki cygańskiej, a także bałkańskiej i arabskiej. Wysłuchamy również przebojów muzyki klasycznej i gitarowej. Jeden z koncertów, ze względu na przypadającą w dniu 1 sierpnia 76. rocznicę Powstania Warszawskiego, poświęcimy muzyce powstańczej i patriotycznej.

Cykl w swoim założeniu posiada walory edukacyjne oraz integrujące społeczność lokalną. Zamierzamy zachęcić do wspólnego muzykowania, nauki tańców regionalnych, wykonania prac plastycznych nawiązujących do tematyki poszczególnych spotkań artystycznych. Atutem projektu, oprócz atrakcyjnych scenicznych prezentacji muzycznych, są bez wątpienia zajęcia warsztatowe prowadzone przez animatorów - specjalistów z poszczególnych dziedzin sztuki. Pod ich kierunkiem zostaną zrealizowane zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym dla najmłodszych uczestników. Realizowany program będzie odpowiadał ich możliwościom percepcyjnym (zajęcia manualne, sensoryczne, ruch). Taka forma zajęć zyskuje coraz większą grupę sympatyków, zwłaszcza z uwagi na stwarzaną tu dorosłym możliwość „przekazania“ dzieci w wieku od 3 do 10 lat do strefy edukacyjnej na czas koncertów. Program zajęć w tej części przewiduje m. in. budowę prostych instrumentów muzycznych, quizy wiedzy oraz warsztaty plastyczne, a także gry sprawnościowe. Nie wyklucza się udziału dorosłych w tych zajęciach, a w ramach potrzeb mogą one przybrać formę warsztatów rodzinnych. Repertuar muzyczny może stać się inspiracją do wykonania własnych, zbiorowych, rodzinnych prac. Najciekawsze z nich zostaną zaprezentowane, jako elementy scenografii.

Działalność Biblioteki w okresie wakacyjnym
29 czerwca 2020 poniedziałek
grafika

Biblioteka Publiczna im. W. J Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie wakacyjnym wprowadza zmiany w funkcjonowaniu placówek. Otwarta zostaje Czytelnia nr XIX, przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47. Udostępnione zostają 2 stanowiska dla czytelników, jedno komputerowe oraz jedno do pracy indywidulanej. Czas sesji skrócony zostaje do 30 min, po którym następuje 15 min dezynfekcji stanowiska pracy. Każdy czytelnik chcący korzystać ze stanowisk w Czytelni zobowiązany jest do okazania Karty Czytelnika, dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczki.

Zmianie ulegają także godziny pracy Biblioteki w okresie 29.06. – 29.08.2020:

poniedziałek: 13:00 - 20:00
wtorek – środa: 12:00 - 19:00
czwartek – piątek: 10:00 - 16:00

Ponadto zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-12 lat na „Lato w mieście”, które w tym roku Biblioteka organizuje pod chmurką

Przedstawienia teatralne

W każdy czwartek i piątek o godzinie 11:00 zapraszamy na przedstawienia teatralne dla dzieci do lat 10. Przedstawienia odbywają się na antresoli Biblioteki Oddziału „Czechowice” i Filii „Skorosze”.

Zajęcia plastyczne i kreatywne

Biblioteka zaprasza na zajęcia z cyklu „Kreatywna biblioteka”, które w tym roku odbywają się w plenerze (obok siedziby Biblioteki).

Oddział „Czechowice”: środy – godz. 13:00 oraz w piątki – godz. 10:00
Filia „Skorosze”: wtorki - godz.12.30
Filia „Gołąbki”: wtorki - godz. 13:00

Warsztaty rodzinne

Biblioteka przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47 wznawia w okresie wakacyjnym warsztaty rodzinne „Bliżej Przyrody”. Spotkania odbywają się o godzinie 18:00 w poniedziałki: 13.07, 27.07, 17.08, 24.08. Na warsztaty obowiązują zapisy. Zgłoszenia należy nadsyłać na: bdm116@bpursus.waw.pl

Ponadto Filia „Skorosze” zaprasza także na warsztaty rodzinne z bajką ukraińska i japońską 6 i 20 lipca o godz. 18:00. Na spotkania obowiązują zapisy: skorosze@bpursus.waw.pl .

Rozegrana biblioteka

W Filii „Skorosze” w każdy czwartek o godz. 12:30 na dzieci czeka ogródek ze stoliczkami pełnymi gier planszowych, który przeniesie je w świat wyobraźni, pracy zespołowej i rywalizacji.

Czytelnia pod chmurką

Od poniedziałku do środy od godziny 18:00 zapraszamy do Eko Parku do „Letniej Czytelni pod Topolą”. Wśród szumu drzew czytane będą tam bajki dla najmłodszych.

Spotkania z bajkami organizowane są również w każdy poniedziałek i środę o godz. 12.30 na placu zabaw obok Filii „Skorosze”.

Zajęcia w sieci

Biblioteka zaprasza małych czytelników na zajęcia on-line. Na facebooku Biblioteki codziennie można wziąć udział w zajęciach kreatywnych prowadzonych przez bibliotekarkę Olgę. Każdy piątek najmłodsi czytelnicy spędzą również czas z maskotką Biblioteki – Misiem Tadkiem. To on wprowadzi małych mieszkańców Dzielnicy Ursus w świat bajek i baśni.

Biblioteka postara się zapewnić miłą atmosferę, opiekę i fachowe wsparcie w warunkach bezpieczeństwa sanitarnego.

Akcja „Balladyna – Flashmob”

Wolontariat Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w tym roku przeprowadzi akcję Narodowego Czytania „Balladyny” J. Słowackiego poprzez wirtualny projekt „Balladyna – flashmob” współfinansowany przez Ochotników Warszawskich i współorganizowany z Domem Kultury Arsus.

Wydarzenie prowadzone w sieci będzie miało za zadanie przyciągnąć fanów literatury autora, którzy wspólnymi siłami z wolontariuszami i mieszkańcami Dzielnicy Ursus wyprodukują serię nagrań (podczas, których czytane będą fragmenty utworu), które zostaną zmontowane w jeden film i wyemitowane 5 września jako promocja czytelnictwa i upowszechnianie akcji Narodowego Czytania.

Aby dołączyć do udziału w zabawie wystarczy wejść na stronę biblioteki, wypełnić oświadczenia a następnie przesłać je na adres: promocja@bpursus.waw.pl. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnik otrzyma wybrany fragment Balladyny, który nagrany telefonem lub kamerą odeśle na powyższy adres. Jeśli osoba zainteresowana wzięciem udziału w akcji nie będzie dysponować zapleczem technicznym do wykonania zadania, Biblioteka zaoferuje możliwość wykonania nagrania na terenie placówki przy pomocy bibliotekarza.

Na najaktywniejszych wolontariuszy czekają nagrody w postaci certyfikowanych szkoleń z animacji czasu wolnego.

Przyłącz się do akcji!

Do pobrania - Regulamin Biblioteki Publiczej -plik. docx

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
10 czerwca 2020 środa
grafika

W tym roku już po raz 16. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

– osiągają dobre wyniki w nauce,

– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,

– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla uczniów będzie trwała od 26 czerwca do 31 lipca 2020 roku, a dla studentów od 1 września do 10 października 2020 r.

Operatorem Stypendiów m.st Warszawy im. Jana Pawła II jest Centrum Myśli Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje: www.stypendiajp2.pl  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!