Aktualności
Dyżury telefoniczne i mailowe w sprawie projektów budżetu obywatelskiego
2 grudnia 2020 środa

Wydział Infrastruktury

Dorota Dolina (drogowe)
- środa, 12.00-13.00 (2.12, 16.12, 30.12, 13.01, 20.01) 
ddolina@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-95

Michał Salak (kubaturowe)
- wtorek, 9.00-10.00 (8.12, 22.12, 5.01, 25.01)
msalak@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-52

Wydział Ochrony Środowiska

Magdalena Czapska-Szymul
- piątek, 12.00-13.00 (4.12, 18.12, 8.01, 22.01)
mczapska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-56

Wydział Kultury
Elżbieta Kowalewska
- środa, 13.00-14.00 (3.12, 9.12, 23.12, 30.12, 13.01, 20.01)
e.kowalewska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-60-64

Wydział Sportu i Rekreacji
Grzegorz Wyszomierski
- poniedziałek 9.00-10.00 (4.01, 11.01, 18.01, 25.01)
gwyszomierski@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-73

Wydział Oświaty i Wychowania
Barbara Dudzińska
- poniedziałek 9.00-10.00 (4.01, 11.01, 25.01)
BDudzinska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-60-48

Koordynator budżetu obywatelskiego
Piotr Pełka
- poniedziałek 16.00 – 17.00 (grudzień)
- poniedziałek 16.00 – 18.00 (do 25 stycznia)
ppelka@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-13

Korpus Wsparcia dla Seniorów i Dzielnicowy Zespół Wsparcia
10 listopada 2020 wtorek
grafika

Warszawa już od ośmiu miesięcy aktywnie pomaga seniorom w trudnych czasach pandemii. Osoby starsze mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, pomoc w zakupie leków i żywności czy specjalny program szczepień na grypę.  

Warszawa Wspiera

System adresowany do osób starszych i potrzebujących (przebywających w dobrowolnej izolacji). Zapewniamy pomoc osobom zdrowym, nie objętym kwarantanną, które zdecydowały się pozostać w domach z uwagi na swój wiek albo inne czynniki ryzyka. Misją zespołu jest realizacja spraw niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu - zakup leków, produktów spożywczych, wyrzucenie śmieci, itp.We wszystkich dzielnicach miasta działają dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy.

W dzielnicy Ursus działa Dzielnicowy Zespół Wsparcia.  Pomoc seniorzy mogą uzyskać dzwonić na numer:  022 277 34 77 lub pisząc na ursus.wsparcie@um.warszawa.pl  

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu w OPS: 511 863 056.

Więcej informacji o systemie wsparcia seniorów: https://warszawa19115.pl/-/seniorzy-pomoc-sasiedzka

Infolinia i korpus wsparcia dla seniorów

System wsparcia dla osób starszych w czasie pandemii. W jego ramach uruchomiono  bezpłatną infolinię dla seniorów (22 505 11 11). Osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora są przekazywane do ośrodka pomocy społecznej, który skontaktuje się z osobą zainteresowaną. We wsparcie seniorów zaangażowani są wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych.

Więcej informacji na temat Korpusu Wsparcia Seniorów: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

 

Jak załatwić sprawę w urzędzie
15 czerwca 2020 poniedziałek
grafika

Wizyta w urzędzie jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub po rezerwacji na stronie www.rezerwacje.um.warszawa.pl. Bez umówienia wizyty możliwe jest wyłącznie złożenie pisma lub wniosku w wyznaczonym miejscu

Załatw sprawę w urzędzie

Zmiana dotycząca opłat za śmieci – nowy system naliczania od kwietnia 2021 r.
3 grudnia 2020 czwartek
grafika

Od kwietnia 2021 r. zostaje wprowadzony nowy system naliczania opłat za śmieci. Zmiana miała obowiązywać od grudnia. Rada m.st. Warszawy zdecydowała, iż będzie to kwiecień, gdyż jest to miesiąc, w którym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jak również mieszkańcy domów jednorodzinnych mają możliwość przygotowania się do nowego systemu rozliczeń. Nową deklarację należy złożyć do 10 maja 2021 r. Obowiązek ten dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, a także zarządców nieruchomości wspólnych, m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Sposób naliczania opłaty będzie zależał od ilości zużytej wody. Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3. Przechodzimy na metodę „od wody”, ponieważ pozwala odzwierciedlić realną liczbę osób zamieszkujących lokal lub dom. Więcej informacji na stronie: www.czysta.um.warszawa.pl

#Zostań w domu, ale bądź aktywny! Bezpłatna aktywna rehabilitacja – stacjonarnie i ONLINE
1 grudnia 2020 wtorek
grafika

 

 

Fundacja Avalon niezmiennie prowadzi bezpłatną rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności”. W zajęciach można wziąć udział online – co ma szczególne znaczenie w związku z pandemią COVID-19 – lub stacjonarnie. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.aktywni.fundacjaavalon.pl. Chęć udziału w projekcie można zgłosić telefonicznie pod nr. 796 324 328, 531 786 660 lub mailowo: fundacja@fundacjaavalon.pl.

Terapia w ramach realizowanego przez Fundację Avalon projektu „Aktywność kluczem do niezależności” jest kompleksowa, dostępna online i bezpłatna. W projekcie oferowane są zajęcia indywidualne, takie jak: aktywna rehabilitacja, wsparcie psychologa czy zajęcia logopedą.

Dodatkowo organizowane są zajęcia grupowe - m.in.:  cross trening, nordic walking, zumba, samoobrona, techniki relaksacyjno-oddechowe.

Wszystkie zajęcia są dostosowane przez specjalistów Avalon Active, tak by przynosiły jak najlepsze efekty dla pacjentów, którzy zdecydują się na uczestnictwo online. Łączymy się za pomocą aplikacji Zoom – wystarczy kliknąć w link otrzymany od nas w mailu po rejestracji na zajęcia. 

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby od 16 roku zycia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej, stopień umiarkowany lub znaczny.

Zgłoś się! Aby przystąpić do projektu należy skontaktować się z Recepcją Fundacji Avalon (tel. 22 349 97 71, tel. kom. 796 324 328, 531 786 660,  email: fundacja@fundacjaavalon.pl) i umówić się na konsultację z fizjoterapeutą (online lub stacjonarnie). W czasie konsultacji fizjoterapeuta dopasuje pakiet zajęć odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika projektu. 

Więcej informacji:  http://aktywni.fundacjaavalon.pl/

Decyzja Wojewody Mazowieckiego
20 października 2020 wtorek

Decyzją Wojewody Mazowieckiego od 19 października 2020 roku czasowo zostały zawieszone:

- środowiskowe domy pomocy
- dzienne domy i kluby seniora
- kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- centra integracji społecznej
- kluby integracji społecznej
- warsztaty terapii zajęciowej

Działalność wymienionych wyżej podmiotów została zawieszona w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 500 +
25 września 2020 piątek
grafika

W tym roku NIE SKŁADAMY wniosków na świadczenie 500+. Wydane informacje ważne są do maja 2021r. Wyjątek stanowią sytuacje, w których rodzice z powodów ustawowych otrzymali świadczenie na okres krótszy.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!