Aktualności
Załóż bezpłatne konto na portalu Emp@tia
18 czerwca 2020 czwartek
grafika

Szanowni Państwo

Z uwagi na sytuację pandemiczną w Polsce, bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st Warszawy może być ograniczona, dlatego już dziś zachęcamy Państwa do założenia bezpłatnego konta na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2020 r. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia rozpocznie przyjmowanie (tylko elektronicznie) wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowego świadczenia „Dobry Start” (300+) na okres zasiłkowy 2020/2021. W tym roku nie składamy wniosków na świadczenie 500+. Wydane informacje ważne są do maja 2021r. Wyjątek stanowią sytuacje, w których rodzice z powodów ustawowych otrzymali świadczenie na okres krótszy.

Wszystkie rodzaje wniosków będzie można złożyć za pośrednictwem dedykowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej platformy Emp@tia ( wnioski.mpips.gov.pl ), a w przypadku wniosków 300+ będzie można je także złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ponieważ sytuacja epidemiczna w Polsce jest dynamiczna, zachęcamy Państwa do utworzenia konta na platformie Emp@tia.

Portal ten umożliwia bezpośrednią elektroniczną komunikacje z Urzędem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (w tym składanie wyżej wspomnianych wniosków, dołączanie brakujących dokumentów etc.) bez konieczności wychodzenia z domu. Złożenie wniosku i wybranie preferowanego sposobu komunikacji za pośrednictwem ww. portalu ułatwi szybsze rozpatrywanie spraw.Jak załatwić sprawę w urzędzie
15 czerwca 2020 poniedziałek
grafika

Wizyta w urzędzie jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub po rezerwacji na stronie www.rezerwacje.um.warszawa.pl. Bez umówienia wizyty możliwe jest wyłącznie złożenie pisma lub wniosku w wyznaczonym miejscu

Załatw sprawę w urzędzie

Wyłączamy nieruchomości niezamieszkane z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
13 lipca 2020 poniedziałek
grafika

Od 1 sierpnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkane nie będą objęte warszawskim systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że zarządcy nieruchomości, takich jak sklepy, hotele, galerie handlowe, biurowce, uczelnie czy szpitale mają obowiązek podpisać umowę z operatorem na odbiór odpadów komunalnych.

Zmiana nie dotyczy:

 • nieruchomości zamieszkałych, np. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne,
 • nieruchomości mieszanych, np. fryzjer w kamienicy czy piekarnia w bloku wielorodzinnym,
 • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • nieruchomości zarządzanych przez Urząd m.st. Warszawy i inne jednostki m.st. Warszawy np.: publiczne szkoły, przedszkola, miejskie domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji
 • instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa, np. miejskie teatry, biblioteki, muzea, kina.

Odpady z powyższych nieruchomości będą nadal odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości niezamieszkanej lub jej zarządca?

 1. Do 1 sierpnia 2020 r. zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (operatorem).
 2. Wyposażyć nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i zbierać odpady w sposób selektywny, w podziale na frakcje:
 • papier
 • metale i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • bio
 • bio – gastronomia/targowisko
 • zmieszane

Odpady zielone zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres nie dłuższy niż 7 dni.

Odpady wielkogabarytowe zbiera się w kontenerach o pojemności od 1100 litrów, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny.

 1. Utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wysokość nowych stawek

Maksymalne stawki, jakie mogą być zastosowane przez operatora na odbiór odpadów to:

 • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane); 
 • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);
 • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Więcej informacji o odpadach komunalnych dostępne jest na stronie warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach.

Wprowadzone zmiany są związane z decyzją Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. podjętej w uchwale nr XXXII/976/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  Treść uchwały dostępna jest pod adresem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6F2F8743-A244-487F-A2D8-174D46D90378,frameless.htm.

II Bieg Wolności w Ursusie
4 lipca 2020 sobota
grafika

W czwartek,4 czerwca br., obchodziliśmy 31. rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu z 1989 roku. Z tej okazji podobnie jak rok temu możemy aktywnie uczcić to wydarzenie biorąc udział w II Biegu Wolności w Ursusie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną formuła tegorocznego biegu różni się od poprzedniej. Uczestnictwo czy też wyścig ma charakter wirtualny. 

Jak to działa?

 • Bieg odbywa się w wybranym przez siebie dniu w lipcu
 • Samemu wybiera się trasę
 • Informację o ukończeniu biegu należy zarejestrować wpisując wynik, a w zamian uczestnik otrzymuje pod wskazany przez siebie adres okolicznościowy medal jako pamiątkę udziału w biegu.


Link do zapisów i regulaminu: https://dostartu.pl/ii-bieg-wolnosci-v4903

Wystawa „Tu rodziła się Solidarność”
2 lipca 2020 czwartek
grafika

Z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę plenerową, która 1 lipca 2020 r. została otwarta w kilkunastu miejscowościach, m.in. w naszej dzielnicy. Ekspozycja zatytułowana „TU rodziła się Solidarność” obejmuje najważniejsze wydarzenia, które latem 1980 r. rozgrywały się w całym kraju.

Na terenie województwa mazowieckiego pierwsza prezentacja ekspozycji odbyła się w środę, 1 lipca 2020 r. o godz. 12.00 właśnie w Ursusie, na placu przed kościołem św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34. Wystawę otworzył dyrektor Oddziału IPN w Warszawie prof. Jerzy Eisler. Ekspozycja pozostanie tu do 20 lipca 2020 r.

Szczegóły na: https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/102105,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Warszawa-Ursus-1-lipca-2020.html

Fot. Jacek Persa (IPN Warszawa)

VI Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych – sukces OK Arsus
2 lipca 2020 czwartek
grafika

VI Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych, odbywający się pod hasłem „Miłość”, przebiegał w tym roku w wyjątkowo trudnych warunkach. Okazało się jednak, że sprzyjały one kreatywności i pomysłowości młodych adeptów sztuki teatralnej i filmowej.

W kategorii inne ośrodki/placówki edukacyjne nagrodę główną zdobył Ośrodek Kultury „Arsus” za spektakl „Fryderyk”.

Młodzieżowy teatr MIR działa w Ośrodku Kultury „Arsus” od 2015 roku, w roku kulturalnym 2019/2020 opiekę artystyczną nad zespołem przejęła Joanna Krukowska, pedagog teatru, zawodowo związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Spektakl „Fryderyk” został stworzony przez młodzież w czasie trwania pandemii w marciu i kwietniu na zajęciach, które odbywały się online.

Dodatkowo wyróżnienia otrzymują Natalia Kamińska i Roch Oczkowski z Ośrodka Kultury Arsus za rysunki i animacje we „Fryderyku”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Film ze spektaklem można zobaczyć pod linkiem: https://iteatr.tvp.pl/48379851/fryderyk-teatr-mir-osrodek-kultury-arsus-w-dzielnicy-ursus

Rodzinne Pikniki Artystyczne w Parku Hassów
1 lipca 2020 środa
grafika

W najbliższy weekend w Parku Hassów rusza II edycja Rodzinnych Pikników Artystycznych. W sobotę 4 lipca o godzinie 17:00 podczas pikniku inaugurującego sopranistka Aleksandra Borkiewicz wykona dla zgromadzonej publiczności przeboje muzyki klasycznej. Wydarzenie potrwa do 29 sierpnia.

„Rodzinne Pikniki Artystyczne“ to cykl wydarzeń kulturalnych. Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców naszej dzielnicy jak i całej Warszawy (dorosłych i dzieci) oraz do rodzin odpoczywających w miesiącu lipcu i sierpniu w stolicy. W trakcie imprez, które odbywać się będą w zaaranżowanym amfiteatrze (trawnik w pobliżu kawiarni w centralnej części parku) będziemy mogli przenieść się dzięki zaproszonym artystom do Grecji, na Bałkany i Kubę. Poznamy bliżej kulturę Półwyspu Iberyjskiego i muzykę latynoamerykańską. Posłuchamy muzyki cygańskiej, a także bałkańskiej i arabskiej. Wysłuchamy również przebojów muzyki klasycznej i gitarowej. Jeden z koncertów, ze względu na przypadającą w dniu 1 sierpnia 76. rocznicę Powstania Warszawskiego, poświęcimy muzyce powstańczej i patriotycznej.

Cykl w swoim założeniu posiada walory edukacyjne oraz integrujące społeczność lokalną. Zamierzamy zachęcić do wspólnego muzykowania, nauki tańców regionalnych, wykonania prac plastycznych nawiązujących do tematyki poszczególnych spotkań artystycznych. Atutem projektu, oprócz atrakcyjnych scenicznych prezentacji muzycznych, są bez wątpienia zajęcia warsztatowe prowadzone przez animatorów - specjalistów z poszczególnych dziedzin sztuki. Pod ich kierunkiem zostaną zrealizowane zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym dla najmłodszych uczestników. Realizowany program będzie odpowiadał ich możliwościom percepcyjnym (zajęcia manualne, sensoryczne, ruch). Taka forma zajęć zyskuje coraz większą grupę sympatyków, zwłaszcza z uwagi na stwarzaną tu dorosłym możliwość „przekazania“ dzieci w wieku od 3 do 10 lat do strefy edukacyjnej na czas koncertów. Program zajęć w tej części przewiduje m. in. budowę prostych instrumentów muzycznych, quizy wiedzy oraz warsztaty plastyczne, a także gry sprawnościowe. Nie wyklucza się udziału dorosłych w tych zajęciach, a w ramach potrzeb mogą one przybrać formę warsztatów rodzinnych. Repertuar muzyczny może stać się inspiracją do wykonania własnych, zbiorowych, rodzinnych prac. Najciekawsze z nich zostaną zaprezentowane, jako elementy scenografii.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!