Informator - Organizacje pozarządowe
drukuj wszystko 
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Warszawa Ursus

Adres:
ul. Adamieckiego 1

Telefony:
tel. 022 867 88 08

WWW:
http://www.ursus.zhp.info

email:
hufiec@ursus.zhp.info

Godz. otwarcia:
środa w godzinach 18-21

Władze:

  • Komendant Hufca: hm. Paweł Chempiński
  • Skarbnik Hufca: phm. Katarzyna Winek
  • Z-ca ds. Programowo - Organizacyjnych: pwd. Robert Rybiński
  • Z-ca ds. Pracy z Kadrą: hm. Tomasz Barlak

Cele :
Podstawowymi celami Związku Harcerstwa Polskiego jest:

  • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
  • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
  • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni,
  • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,
  • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

Działalność:
Hufiec warszawa-ursus im. hm. Mieczysława Bema. Swoim zasięgiem działania obejmuje teren całego Ursusa oraz sporej części dzielnicy Włochy (Stare i Nowe Włochy). Nasz hufiec może się poszczycić wspaniałymi osiemdziesięcioletnimi tradycjami. Hufiec to ponad 270 zuchów, harcerzy i instruktorów działających w różnych środowiskach. W hufcu działają dwa szczepy, sześć samodzielnych drużyn harcerskich, dwie samodzielne gromady zuchowe oraz dwa kręgi seniorów. Współpracujemy z większością szkół na terenie Ursusa i Włoch oraz instytucjami publicznymi takimi jak Ośrodki Kultury, biblioteki czy Ochotnicza Straż Pożarna.

Typ organizacji:
Stowarzyszenie

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!