Informator - Organizacje pozarządowe
drukuj wszystko 
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Traktorzystów 26 02-495 Warszawa

Telefony:
224783022, 780174664

WWW:
http://www.misja.com.pl

email:
biuro@misja.com.pl

Godz. otwarcia:

Władze:

Cele :
KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ to fundacja wspierająca osoby w kryzysie bezdomności poprzez szereg działań.
Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz” – schronisko Dom i pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej.
- Całodobowy pobyt dla 80 bezdomnych mężczyzn.
- Opieka pracowników socjalnych.
- Pomoc psychologiczna i duszpasterska.
- Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności.
- Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

Mieszkania treningowe
Przygotowanie do powrotu do pełnej samodzielności społecznej.
- Program dla osób pracujących, które oczekują na mieszkanie komunalne.
- Możliwość zamieszkania w otwartych warunkach mieszkaniowych i samodzielnego gospodarowania budżetem domowym.
- Opieka pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego.

Streetworking (Ursus, Włochy, Ochota)
Pomoc bezdomnym mieszkającym na ulicy.
- Kontakt z bezdomnymi w miejscach niemieszkalnych.
- Pomoc interwencyjna (żywność, odzież itp.).
- Informacje o miejscach w których można uzyskać pomoc.

Streetworking jest metodą towarzyszenia ludziom mieszkającym w przestrzeni publicznej. Psycholog terapeuta ds. uzależnień z pracownikiem socjalnym monitorują sytuację w trzech dzielnicach Warszawy Ursus, Ochota i Włochy.

Spółdzielnia Socjalna „Piękne Miejsce”
Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych.
- Pozyskanie nowych doświadczeń i kwalifikacji zawodowych.
- Pomoc w powrocie na rynek pracy

Rzecznictwo: wiedza, współpraca, przejrzystość
KMPS stara się wpływać na kształt polityki społecznej wobec bezdomności.
- Wiedza: Badania nad zjawiskiem bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego.
- Współpraca: Współdziałanie ze wszystkimi interesariuszami problemu, aktywne uczestnictwo w federacjach i organizacjach (również międzynarodowych).
- Przejrzystość: Jawność podejmowanych działań i postulatów, publikowanie relacji ze spotkań i materiałów będących stanowiskiem KMPS.

Konto bankowe:
86 1090 1056 0000 0001 3425 0474

Typ organizacji:
Fundacja

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!