Informator - Organizacje pozarządowe
drukuj wszystko 
Stowarzyszenie - Klub Rodzin Abstynenckich „ZORZA”

Adres:
ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa

Telefony:
0 22-662 22 06

WWW:
www.facebook.com/zorzaursus/

email:
zorzaursus@o2.pl

Godz. otwarcia:
poniedziałek - piątek 15:30 – 21:00
sobota - 17:30 – 21:00

Władze:

 • Paweł Bogdański - PREZES
 • Leszek Bućko - VICE PREZES
 • Krzysztof Gontarek - SEKRETARZ
 • Małgorzata Łukasiak - SKARBNIK
 • Marzena Zagrajek - KIEROWNIK KLUBU

Cele :

 • Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA” prowadzi działania w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin.
 • Działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie opieki nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
 • Kształtowanie i szerzenie w społeczeństwie lokalnym wzorców zdrowego, trzeźwego stylu życia
 • Udział w programach przeciwdziałania alkoholizmowi.
 • Niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym w osiąganiu abstynencji.
 • Służenie pomocą wszystkim członkom rodzin w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu

Działalność:

 • terapeuci uzależnień
 • psycholog
 • konsultacje dla osób z problemem przemocy domowej
 • grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin
 • grupy wsparcia dla współuzależnionych.
 • porady w zakresie rozpoczęcia leczenia.
 • codzienny dyżur „osoby pierwszego kontaktu”
 • organizacja wyjazdów terapeutycznych
 • organizacja imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych w ramach działalności statutowej.

Projekty:
„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członkom ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej”.

Typ organizacji:
Fundacja non-profit,Organizacja pożytku publicznego

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!