Informator - Ogólnomiejskie Punkty Obsługi Mieszkańców
Co to jest OPOM?
Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców

W Ogólnomiejskim Punkcie Obsługi Mieszkańców (OPOM) mieszkańcy Warszawy mogą uzyskać informacje o sposobie załatwienia sprawy, otrzymać odpowiednie druki i wzory formularzy, a także złożyć podanie lub wniosek z wybranego zakresu spraw.

strona OPOM
Opublikowano: poniedziałek 6 lipca 2015 / Wprowadził: mka 
Lokalizacja OPOM
Punkt OPOM znajduje się przy pl. Starynkiewicza 7/9 w lokalu 33, na parterze.
Godziny otwarcia OPOM
OPOM czynny jest od poniedziałku do piątku.
Poniedziałki w godz. 8:00-18:00. Przyjmowanie interesantów odbywa się do godziny 17:30.
Wtorki - piątki w godzinach 8:00 - 16:00. Przyjmowanie interesantów odbywa się do godziny 15:30.
Opublikowano: poniedziałek 6 lipca 2015 / Wprowadził: mka 
Lista wniosków, które można złożyć:
 1. Wniosek o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego.
 2. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej.
 3. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
 4. Wniosek w sprawie wydania wtórnika prawa jazdy.
 5. Wniosek w sprawie wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Wniosek w sprawie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej.
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych.
 8. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL.
 9. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
 10. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 11. Cudzoziemcy – wnioski o udzielenie zezwolenia na:
  • zamieszkanie na pobyt czasowy
  • pobyt stały
  • pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje w sprawach cudzoziemców można uzyskać pod następującymi adresami:
Opublikowano: poniedziałek 6 lipca 2015 / Wprowadził: mka 

 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!