Informator - numery kont bankowych
Numery kont bankowych
Numery kont bankowych obowiązują od 1 stycznia 2008 r.
Obsługę zapewnia Citibank Handlowy

Rachunek bieżący Urzędu - dochody
07 1030 1508 0000 0005 5003 0004
(najem, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów, służebność gruntowa, podatki)


Rachunek Urzędu - wydatki
82 1030 1508 0000 0005 5003 0012


Opłata skarbowa
32 1030 1508 0000 0005 5003 0039
(wydanie zaświadczeń, pełnomocnictwa, wypisy, odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu)


Opłaty komunikacyjne
10 1030 1508 0000 0005 5003 0047
(opłaty za rejestracje pojazdów: dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne, prawo jazdy, opłaty za CEPIK)


Depozyty
32 1030 1508 0000 0005 5003 0136
(wadia, zabezpieczenia wykonania umów, zaliczki na wykup lokali)


Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów
88 1030 1508 0000 0005 5003 0292


Dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych
54 1030 1508 0000 0005 5003 0322


Opłaty za udostępnianie danych osobowych
88 1030 1508 0000 0005 5003 0098


Rozliczenia Komornicze
88 1030 1508 0000 0005 5003 0195


Koncesje alkoholowe
98 1030 1508 0000 0005 5003 0209


Odpady komunalne
76 1030 1508 0000 0005 5003 0411
(opłaty za odbiór odpadów komunalnych)


Opublikowano: czwartek 6 czerwca 2013 / Wprowadził: mka 

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!