Inwestycje w Dzielnicy Ursus 2018-2023

Oświata i Wychowanie
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Tadeusza Hennela
W pierwszym etapie realizacji inwestycji, do 2020 roku powstanie przedszkole dla 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Obiekt zostanie usytułowany przy ul. Tadeusza Hennela w bezpośrednim sąsiedztwie nowego osiedla mieszkaniowego, na terenach pofabrycznych. Budynek przedszkola będzie miał dwie kondygnacje, pomieści sześć osobnych zestawów pomieszczeń dla każdego przedszkolnego oddziału, obszerną salę gimnastyczną i wielofunkcyjny hol główny. Zgodnie z przyjętym w Ursusie standardem inwestycyjnym, w przedszkolu powstanie specjalna sala do zajęć integracji sensorycznej. Atutem placówki będzie także w pełni wyposażony blok żywienia, z zapleczem magazynowym i socjalnym, zapewniający wydawanie posiłków dziennie dla 150 dzieci i 40 pracowników obiektu. Na przyległym do budynku terenie zostanie urządzony ogród przedszkola z trzema placami zabaw i zielenią. Obiekt zostanie w pełni przystosowany do użytku osób z niepełnosprawnościami. Koszt budowy przedszkola to 6 mln 471 tys. zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w trybie ‘Projektuj i Buduj’ przez firmę „ASKO” S.A. W drugim etapie realizacji inwestycji, na działce przy ul. Hennela planowana jest także budowa szkoły podstawowej dla 700 uczniów. Dokładny termin realizacji inwestycji będzie znany po przygotowaniu projektu i wyłonieniu wykonawcy inwestycji.
Realizacja: 2017–2020.
Wartość inwestycji: 6,5 mln zł.

Żłobek przy ul. Henryka Pobożnego
W ramach porozumienia z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy w Ursusie do 2021 roku planowana jest budowa żłobka dla 150 dzieci w wieku do 3 lat przy ul. Henryka Pobożnego.
Realizacja: 2019–2021.
Wartość inwestycji: ok. 6 mln zł.

Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 24
Realizacja części I zadania obejmuje dokumentację projektową, roboty przygotowawcze, kompletny - prefabrykowany budynek siedmiooddziałowego żłobka dla ok. 175 dzieci oraz wykonanie przyłączy. W pierwszym przetargu nie został wyłoniony wykonawca. Złożone oferty w przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji. Obecnie dzielnica ubiega się w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych o zwiększenie środków na realizację zadania.
Realizacja: 2019–2021.

Przedszkole w budynku komunalnym przy ul. Orląt Lwowskich
Przy ul. Orląt Lwowskich w Ursusie planowana jest budowa budynku komunalnego. W parterze budynku zostanie uruchomione przedszkole dla 100 dzieci
Realizacja: 2019–2022.

Opublikowano: środa 28 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 

Budynki komunalne
Budynek komunalny przy ul. Zagłoby
Powstanie 7-kondygnacyjny blok z 84 lokalami mieszkalnymi i garażem podziemnym, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter przeznaczony zostanie na miejsce aktywności kulturalnej. Na terenie odtworzony zostanie plac zabaw dla dzieci. Środki na realizacje pochodzą z Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy.
Realizacja: 2017–2019.
Wartość inwestycji: ok. 16 mln zł.

Budynek komunalny przy ul. Orląt Lwowskich
Drugi nowy budynek komunalny został już zaprojektowany, budowa ma ruszyć w roku 2019. Dwa 4-kondygnacyjne bloki mieszkalne, połączone wspólną strefą w parterze pomieszczą prawie 100 lokali mieszkalnych. Lokale o charakterze usługowym na parterze zostaną przeznaczone na cele integracyjne.
Realizacja: 2018–2020.
Wartość inwestycji: 30 mln zł.

Opublikowano: czwartek 6 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 

Drogi i Komunikacja
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich
Inwestycja międzygminna dla przebudowy rowu wodnego U-1 i budowy zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka w Regułach, z kanałem przerzutowym. Zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w Ursusie, Włochach oraz w Piastowie, Pruszkowie i Michałowicach.
Realizacja: 2014–2019.
Wartość inwestycji: 13,4 mln zł.

Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa, z budową sieci kanalizacji deszczowej
Na ulicy zostanie wykonana warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej, zostaną wybudowane miejsca postojowe i zatoki autobusowe. Skrzyżowanie ulic Warszawskiej, Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich zostanie przebudowane na mini rondo.
Realizacja: 2017–2019.
Wartość inwestycji: 1,52 mln zł.

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD–64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa–Katowice
Ursus zyska trzeci przejazd nad torami kolejowymi, na wysokości Osiedla Niedźwiadek. Dzielnica zbudowała fragmenty dróg dojazdowych na terenie dzielnicy. Zabezpieczono środki finansowe. Wykonane zostały projekty. Realizacja ostatniego etapu inwestycji wymaga pozwolenia GDDKiA na przeprowadzenie prac budowlanych w granicach POW.
Realizacja: 2017–2020.
Wartość inwestycji: ok. 10 mln zł.

Opublikowano: czwartek 6 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 

Zieleń Miejska
Ekopark przy ul. Gierdziejewskiego
Pierwsza taka inwestycja w Warszawie. Ekologiczne ścieżki edukacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw czy niecki retencyjne zbierające wodę opadową to główne elementy, które wpływają na ekologiczny charakter wielostrefowego, 5,5-hektarowego parku. Jest też drugi w dzielnicy wybieg dla psów, ogólnodostępne polany piknikowe, strefa do ćwiczeń na drążku, miejsce do grillowania i parking. Koncepcja i projekt: opracowane w Urzędzie Dzielnicy Ursus.
Realizacja: 2017–2019.
Wartość inwestycji: 9,9 mln zł (w tym 7,7 mln zł z funduszy UE).

Opublikowano: wtorek 27 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 

Inwestycje sportowe
Zadaszenie boiska sportowego na terenie SP 11
W celu zwiększenia możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 zostanie zainstalowana hala pneumatyczna o wymiarach 41 x 21 m, wraz z instalacją ogrzewania. Realizacja zwycięskiego projektu BP2018.
Realizacja: 2018–2019.
Wartość inwestycji: 0,58 mln zł.

Budowa kortów tenisowych na terenie OSiR Ursus
Całoroczny kompleks oferować będzie 5 kortów: jeden nowoczesny kort do skquasha oraz 4 korty tenisowe z nową nawierzchnią wykonaną z trawy syntetycznej, certyfikowaną przez Międzynarodową Federację Tenisową.
Realizacja: 2018–2019.
Wartość inwestycji: 3,8 mln zł.

Opublikowano: wtorek 27 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 

Centrum Lokalne
Budowa I etapu Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”
W pierwszym etapie budowy unowocześniony zostanie plac zabaw zlokalizowany między ul. Orląt Lwowskich a ul. Wojciechowskiego. Zakres najbliższych prac, których zakończenie planowane jest na 25 maja 2020 roku obejmuje: remont nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 1.710,80 m2; prace rozbiórkowe istniejącego boiska sportowego do koszykówki o nawierzchni akrylowej, podbudowy boiska, demontaż piłkochwytów oraz wyposażenia boiska tj. koszy; przebudowę istniejącej fontanny na funkcję małego placu wodnego przeznaczonego dla dzieci; przebudowę istniejącej pergoli/altany oraz budowę nowej pergoli/altany w centralnej części placu; budowę nowych ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury; przebudowę ogrodzenia zewnętrznego – dodanie nowej bramy wejściowej od strony pawilonów handlowych; wykonanie nawierzchni naturalnej (w miejscu rozbiórki boiska do gry w koszykówkę) – trawnik siany z mieszanką traw odpornych na wydeptywanie dodatkowo nawierzchnia wzmocniona syntetyczną geokratą; wykonanie infrastruktury technicznej w zakresie instalacji sieci kanalizacji deszczowej; przebudowę i modernizację oświetlenia na terenie placu zabaw Hasanka; wymianę/modernizację rozdzielnicy głównej w portierni placu zabaw Hasanka, wraz z kablem zasilającym pomiędzy złączem kablowo-pomiarowym (przy basenie) a budynkiem portierni; nasadzenie zieleni. Koszt modernizacji wyniesie 2 937 000 zł brutto, a jej wykonawcą będzie firma Sorted.
Realizacja: 2017–2020.
Wartość inwestycji: 2,9 mln zł.

Opublikowano: piątek 20 września 2019 / Wprowadził: lwi 

Rekreacja
Skatepark przy ul. Dzieci Warszawy
Obiekt został zrealizowany w ramach projektu budżetu partycypacyjnego – edycja 2018 r. Jego autorami są uczniowie pierwszej klasy ówczesnego Gimnazjum nr 132. Skatepark posiada: szerokie rozpędy, urozmaicony funbox, minirampe, dwie poręcze i grindbox, bank i mini-pipe, a także tzw. manual z murkiem.
Realizacja: 2018–2019.
Wartość inwestycji: 0,30 mln zł.

Opublikowano: wtorek 27 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 

Inwestycje w Dzielnicy Ursus 2014-2018
Link - Inwestycje w Dzielnicy Ursus 2014-2018
Opublikowano: poniedziałek 26 listopada 2018 / Wprowadził: rtr 

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!