Zamówienia Archiwum
Zamówienie nr : WIR/12/20192019-10-09
Rodzaj: Roboty budowlane
Tytuł: Wymiana części zabawek na placu zabaw w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1 w Warszawie
Wprowadził: WIR
Opublikowano: 2019-10-02 14:21:29
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/20/20192019-10-08
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2019-10-02 09:08:15
więcej
Zamówienie nr : WSZ/3/20192019-10-07
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym, będących ofiarami przemocy w rodzinie.
Wprowadził: WSZ
Opublikowano: 2019-10-01 13:29:21
więcej
Zamówienie nr : WSZ/2/20192019-10-07
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus programu zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w formie profilaktycznych warsztatów muzyczno-wokalnych
Wprowadził: WSZ
Opublikowano: 2019-10-01 13:14:58
więcej
Zamówienie nr : WIR/11/20192019-10-07
Rodzaj: Roboty budowlane
Tytuł: Remont schodów i pochylni przy sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1 w Warszawie
Wprowadził: WIR
Opublikowano: 2019-09-30 12:16:36
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/19/20192019-10-07
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Przeprowadzenie prac porządkowych na terenie działki ew. nr 79/105 obręb 2-09-09 położonej przy ul. Traktorzystów na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2019-09-30 10:14:30
więcej
Zamówienie nr : WAG/5/20192019-10-15
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Wykonanie dwóch gablot ogłoszeniowo-informacyjnych wraz z ich montażem przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz demontaż, zużytych już istniejących.
Wprowadził: WAG
Opublikowano: 2019-09-30 09:23:06
więcej
Zamówienie nr : WGN/18/20192019-09-30
Rodzaj: Roboty budowlane
Tytuł: Wykonanie naprawy tarasu budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 13 w Warszawie
Wprowadził: WGN
Opublikowano: 2019-09-25 15:34:06
więcej
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!