Zamówienia Archiwum
Zamówienie nr : WIR/6/20192019-08-13
Rodzaj: Dostawy
Tytuł: Dostawa dodatkowego wyposażenia stołówki, pracowni plastycznej oraz gabinetu kierownika administracyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie
Wprowadził: WIR
Opublikowano: 2019-08-07 15:29:18
więcej
Zamówienie nr : WIR/5/20192019-08-12
Rodzaj: Roboty budowlane
Tytuł: Wykonanie naprawy pęknięć i rys na ścianach i stropach w obrębie holu i pomieszczeń przylegających do holu w budynku LVI Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Dzieci Warszawy 42 w Warszawie
Wprowadził: WIR
Opublikowano: 2019-08-06 10:58:47
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/11/20192019-08-09
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Kompleksowa organizacja pikniku plenerowego w ramach promocji projektu „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” mającego na celu poinformowanie mieszkańców o inwestycji na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach POIŚ 2014-2020.
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2019-08-05 12:45:16
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/10/20192019-08-16
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Ekoparku - etap I i II położonego w Dzielnicy Ursus m st. Warszawy przy ul.Gierdziejewskiego w okresie od 23.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2019-07-31 14:38:11
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/9/20192019-08-05
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Kompleksowa organizacja pikniku plenerowego w ramach promocji projektu „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” mającego na celu poinformowanie mieszkańców o inwestycji na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach POIŚ 2014-2020.
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2019-07-30 11:03:25
więcej
Zamówienie nr : WIN/37/20192019-08-05
Rodzaj: Usługi
Tytuł: wdrożenie zmian funkcjonalności modułu Czynsze-Media wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL
Wprowadził: ZIN
Opublikowano: 2019-07-29 12:14:35
więcej
Zamówienie nr : WGN/10/20192019-07-29
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Przeprowadzenie kontroli okresowej - rocznej obiektów budowlanych (mieszkalnych, użytkowych i garaży wolnostojących) administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Wprowadził: WGN
Opublikowano: 2019-07-24 15:00:15
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/8/20192019-07-24
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Wymiana złoża w filtrach na studni oligoceńskiej przy ul. Czerwona Droga w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2019-07-22 13:10:19
więcej
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!