Zamówienia Archiwum
Zamówienie nr : WOŚ/14/20192019-09-18
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Konserwacja fontann i kaskad wodnych znajdujących się na: terenie parków (Achera i Czechowickim), zieleńca przy ul. Zagłoby oraz placu zabaw Hasanka w Warszawie
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2019-09-06 15:04:32
więcej
Zamówienie nr : WGN/15/20192019-09-09
Rodzaj: Roboty budowlane
Tytuł: Wymiana stolarki drzwiowej do mieszkań i sanitariatów
Wprowadził: WGN
Opublikowano: 2019-09-05 15:23:09
więcej
Zamówienie nr : WSR/13/20192019-09-11
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Organizacja i przeprowadzenie Sportowego Zakończenia Lata w Dzielnicy Ursus
Wprowadził: WSR
Opublikowano: 2019-09-05 14:19:56
więcej
Zamówienie nr : WSR/14/20192019-09-10
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych TAI CHI dla mieszkańców Dzielnicy Ursus
Wprowadził: WSR
Opublikowano: 2019-09-05 14:13:16
więcej
Zamówienie nr : WKS/13/20192019-09-11
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Świadczenie usług zabezpieczenia osób i mienia podczas imprezy artystyczno-rozrywkowej pod nazwą "Piknik Naukowy" w dniu 21 września 2019 r w Parku Czechowickim.
Wprowadził: WKS
Opublikowano: 2019-09-05 11:56:40
więcej
Zamówienie nr : WGN/14/20192019-09-06
Rodzaj: Roboty budowlane
Tytuł: Naprawa cokołu i opaski przy budynku mieszkalnym mieszczącym się przy ul. Zielonogórskiej 17 administrowanym przez Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Wprowadził: WGN
Opublikowano: 2019-09-02 15:41:55
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/13/20192019-09-05
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z osiedli mieszkaniowych „Skorosze” i terenu zakładu przy ul. Bohaterów Warszawy 2 w Warszawie do rowu U-1 (Reguły-Malichy)
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2019-09-02 14:11:05
więcej
Zamówienie nr : WKS/12/20192019-09-07
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Wykonanie gry "Memory" o dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w nakładzie 2 000 egzemplarzy.
Wprowadził: WKS
Opublikowano: 2019-08-30 11:16:45
więcej
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!