Zamówienia Archiwum
Zamówienie nr : WIR/15/20192019-11-14
Rodzaj: Roboty budowlane
Tytuł: Wykonanie remontu i prac konserwacyjnych w 4 salach zajęć (sale nr: 301, 301a, 302, 303) w budynku LVI Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Dzieci Warszawy 42 w Warszawie
Wprowadził: WIR
Opublikowano: 2019-11-07 15:57:37
więcej
Zamówienie nr : WGN/26/20192019-11-08
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Wiosny Ludów 43 w Warszawie wraz z szacunkowym kosztem niezbędnych napraw i analizą opłacalności.
Wprowadził: WGN
Opublikowano: 2019-11-05 15:56:52
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/28/20192019-11-13
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Opróżnianie 100 koszy ulicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2019-11-04 13:44:40
więcej
Zamówienie nr : ZFE/8/20192019-11-08
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Przeprowadzenie szkolenia certyfikacyjnego „Trening umiejętności społecznych” dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, nadającego uprawnienia trenera, w ramach projektu ,,Interaktywnie zintegrowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Wprowadził: ZFE
Opublikowano: 2019-10-31 14:52:49
więcej
Zamówienie nr : WGN/25/20192019-11-06
Rodzaj: Roboty budowlane
Tytuł: Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Michałowicza 55 administrowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Wprowadził: WGN
Opublikowano: 2019-10-30 18:27:32
więcej
Zamówienie nr : ZFE/7/20192019-11-07
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Przeprowadzenie szkolenia „TIK w pracy nauczyciela” dla nauczycieli szkół podstawowych z Dzielnicy Ursus w ramach projektu ,,Interaktywnie zintegrowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Wprowadził: ZFE
Opublikowano: 2019-10-30 15:34:48
więcej
Zamówienie nr : WKS/14/20192019-11-06
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Przygotowanie i organizacja wydarzenia "Mikołajki w Ursusie" w dniu 7 grudnia 2019 r. od godz.11:00 do 16:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej mieszczącej się przy ul. Keniga 20 w Ursusie.
Wprowadził: WKS
Opublikowano: 2019-10-29 14:25:34
więcej
Zamówienie nr : WGN/24/20192019-11-04
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz STWiOR remontu podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym przy ul. 1-go Maja 13
Wprowadził: WGN
Opublikowano: 2019-10-28 15:12:08
więcej
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!