Zamówienia Archiwum
Zamówienie nr : WKS/19/20192019-12-04
Rodzaj: Dostawy
Tytuł: Zakup gadżetów reklamowych z dostawą na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa
Wprowadził: WKS
Opublikowano: 2019-11-29 12:17:08
więcej
Zamówienie nr : WKS/18/20192019-12-03
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Wykonanie płaskorzeźby na podstawie załączonej ilustracji i dostarczenie jej na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa.
Wprowadził: WKS
Opublikowano: 2019-11-27 09:07:06
więcej
Zamówienie nr : WIR/19/20192019-12-03
Rodzaj: Roboty budowlane
Tytuł: Wykonanie remontu i prac konserwacyjnych w 2 pomieszczeniach (stołówka oraz sala nr 308) w budynku LVI Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Dzieci Warszawy 42 w Warszawie
Wprowadził: WIR
Opublikowano: 2019-11-26 15:27:46
więcej
Zamówienie nr : WKS/17/20192019-11-29
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Druk książki pt. „Lata 60…Lata 70… SPORT W URSUSIE na fotografiach Ireneusza Barskiego” i dostarczenie wydrukowanych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego.
Wprowadził: WKS
Opublikowano: 2019-11-25 16:28:52
więcej
Zamówienie nr : WSZ/5/20192019-11-29
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Rodzinna impreza profilaktyczno - integracyjna – mikołajkowa impreza gwiazdkowa.
Wprowadził: WSZ
Opublikowano: 2019-11-25 15:09:45
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/33/20192019-11-28
Rodzaj: Dostawy
Tytuł: Zakup wraz z dostawą 11 szt. ławek typu łódzka (L1) oraz 50 szt. koszy miejskich typu (IIR).
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2019-11-25 14:08:29
więcej
Zamówienie nr : WIN/57/20192019-12-02
Rodzaj: Dostawy
Tytuł: Zakup i dostarczenie/przypisanie licencji Microsoft Office 2019 w ramach posiadanego przez Zamawiającego konta Microsoft Products and Services Agreement „MPSA”. Nr konta zakupowego: 0005351985 Nr umowy: 4100013999
Wprowadził: ZIN
Opublikowano: 2019-11-25 11:27:45
więcej
Zamówienie nr : WGN/30/20192019-11-27
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz STWiOR naprawy podjazdu i głównych oraz bocznych schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dzieci Warszawy 45.
Wprowadził: WGN
Opublikowano: 2019-11-22 14:11:43
więcej
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!