Wykazy Nieruchomości
Prezydent m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wywieszane są do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Z dnia 5 lipca 2018

Wykaz nr 27/2018
ul. Bolesława Śmiałego

Wprowadził(a): eblasiak
15:27 5 lipca 2018

Publikujący: admin2200_1
16:43 5 lipca 2018

Wykaz nr 28/2018
ul. Rynkowa 8

Wprowadził(a): eblasiak
15:27 5 lipca 2018

Publikujący: admin2200_1
16:44 5 lipca 2018

Wykaz nr 29/2018
ul. Rynkowa 8

Wprowadził(a): eblasiak
15:27 5 lipca 2018

Publikujący: admin2200_1
16:45 5 lipca 2018


 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!