Wykazy Nieruchomości
Prezydent m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wywieszane są do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Z dnia 31 stycznia 2019

Wykaz nr 10/2019
ul. Zapustna

Wprowadził(a): mchmiel
09:56 31 stycznia 2019

Publikujący: admin2200_1
09:58 31 stycznia 2019


Z dnia 30 stycznia 2019

Wykaz nr 6/2019
ul. M. Spisaka

Wprowadził(a): mchmiel
15:31 30 stycznia 2019

Publikujący: admin2200_1
15:41 30 stycznia 2019

Wykaz nr 7/2019
ul. 1 Maja

Wprowadził(a): eblasiak
15:31 30 stycznia 2019

Publikujący: admin2200_1
15:42 30 stycznia 2019

Wykaz nr 8/2019
ul. M. Spisaka 68

Wprowadził(a): eblasiak
15:31 30 stycznia 2019

Publikujący: admin2200_1
15:43 30 stycznia 2019

Wykaz nr 9/2019
ul. J.M. Szancera 5

Wprowadził(a): eblasiak
15:31 30 stycznia 2019

Publikujący: admin2200_1
15:44 30 stycznia 2019


 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!