Wykazy Nieruchomości
Prezydent m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wywieszane są do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Z dnia 21 lipca 2017

Wykaz nr 30/2017
ul. Bohaterów Warszawy / 1 Maja


Wykaz nr 31/2017
ul. Obrońców Helu 3Z dnia 6 lipca 2017

Wykaz nr 29/2017
Plac Czerwca 1976r. 1AZ dnia 5 lipca 2017

Wykaz nr 26/2017
ul. Bohaterów Warszawy / Rakietników


Wykaz nr 27/2017
ul. Bohaterów Warszawy


Wykaz nr 28/2017
ul. Jesienna 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!