Rady Dzielnicy Ursus ≫ Sesje ≫ Porządek sesji
Wybierz rok:
Porządek sesji 15 w dniu 17 października 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 13/XIII/2019 z dnia 26 września 2019r. z XIII Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 73.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 74.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 75.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. 8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 14 w dniu 8 października 2019 r.
Porządek sesji nr 14 w dniu 8 października 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 71.
4. Sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2018-2023 za rok 2018.
5. Przekazanie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 69 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt stanowiska w sprawie wsparcia finansowego OSP Ursus, celem zakupu nowego lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego – druk nr 68.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 13 w dniu 26 września 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 12/XII/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. z XII Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 66.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 67.
6. Projekt stanowiska w sprawie wsparcia finansowego OSP Ursus, celem zakupu nowego lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego – druk nr 68.
7. Interpelacje.
8. Wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
Porządek sesji 12 w dniu 22 sierpnia 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 10/X/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. z X Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz nr 11/XI/2019 z dnia 11 lipca 2019r. z XI Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 58.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 59.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 60.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 61.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 62.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 63.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00

Porządek sesji 11 w dniu 11 lipca 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 9/IX/2019 z dnia 23 czerwca 2019r. z IX Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 55. zdjęto na sesji.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Komarnickiej na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 56.
6. Przekazanie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.
7. Interpelacje.
8. Wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 10 w dniu 27 czerwca 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 8/VIII/2019 z dnia 9 maja 2019r. z VIII Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 52.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w statucie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 53.
6. Interpelacje.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 9 w dniu 23 czerwca 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt stanowiska w sprawie wydarzeń z dnia 25 czerwca 1976r – druk nr 50.
4. Zamknięcie sesji.
W muszli koncertowej w Parku Czechowickim przy ul. Spisaka, o godz. 16:30
Porządek sesji 8 w dniu 9 maja 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 7/VII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. z VII Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 43.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 44.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2018 rok.
7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00

Porządek sesji 7 w dniu 11 kwietnia 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 6/VI/2019 z dnia 14 marca 2019r. z VI Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 35.
5. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1253/18 z dnia 14 marca 2019r. dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 207/XLV/2018 z dnia 17 maja 2018r. – druk nr 38 – wprowadzono na sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1493/18 z dnia 14 marca 2019r. dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 208/XLVI/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. – druk nr 40 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2018 – druk nr 36.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk 37 – wprowadzono na sesji.
9. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2018r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2018r.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2018r.
12. Przekazanie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.
13. Interpelacje.
14. Wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 6 w dniu 14 marca 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 5/V/2019 z dnia 21 lutego 2019r. z V Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok – druk nr 31.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 32.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 33 – wprowadzono na sesji.
7. Interpelacje.
8. Wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 5 w dniu 21 lutego 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 4/IV/2019 z dnia 17 stycznia 2019r. z IV Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 26.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 28 – wprowadzono na sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy – druk nr 27.
7. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2019r.
8. Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2019r. – wprowadzono na sesji.
9. Przedstawienie planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2019r. – wprowadzono na sesji.
10. Stanowisko w sprawie zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy - druk nr 29 – wprowadzono na sesji.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 4 w dniu 17 stycznia 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Pana Krzysztofa Cegiełkę oraz Pana Tomasza Dąbrowskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów nr 49/XLIX/2018 z dnia 20 września 2018r. z XLIX Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, nr 50/L/2018 z dnia 20 września 2018r. z L Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, nr 51/LI/2018 z dnia 4 października 2018r. z LI Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz nr 3/III/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. z III Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2019 – druk nr 20.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 21 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 22 – wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 23 – wprowadzono na sesji.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 24 – wprowadzono na sesji.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!