Rady Dzielnicy Ursus ≫ Sesje ≫ Porządek sesji
Wybierz rok:
Porządek sesji 6 w dniu 14 marca 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 5/V/2019 z dnia 21 lutego 2019r. z V Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok – druk nr 31.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 32.
6. Interpelacje.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 5 w dniu 21 lutego 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 4/IV/2019 z dnia 17 stycznia 2019r. z IV Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 26.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 28 – wprowadzono na sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy – druk nr 27.
7. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2019r.
8. Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2019r. – wprowadzono na sesji.
9. Przedstawienie planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2019r. – wprowadzono na sesji.
10. Stanowisko w sprawie zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy - druk nr 29 – wprowadzono na sesji.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 4 w dniu 17 stycznia 2019 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Pana Krzysztofa Cegiełkę oraz Pana Tomasza Dąbrowskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów nr 49/XLIX/2018 z dnia 20 września 2018r. z XLIX Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, nr 50/L/2018 z dnia 20 września 2018r. z L Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, nr 51/LI/2018 z dnia 4 października 2018r. z LI Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz nr 3/III/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. z III Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2019 – druk nr 20.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 21 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 22 – wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 23 – wprowadzono na sesji.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 24 – wprowadzono na sesji.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!