Rady Dzielnicy Ursus ≫ Sesje ≫ Porządek sesji
Wybierz rok:
Porządek sesji 41 w dniu 31 stycznia 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2017r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 228.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 229.
5. Projekt uchwały w sprawie odwołania Radnego Dariusza Pastora ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 230.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 231.
7. Projekt stanowiska w sprawie przekazania na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Ryżowej stanowiących działki ewidencyjne nr 4/6, 4/3, 6/1 z obrębu 2-11-16 dla celów poszerzenia cmentarza parafialnego – druk nr 232 – wprowadzono na sesji.
8. Przekazanie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!