Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 16 października 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 9/2019 z dnia 24 września 2019r.
3. Polityka senioralna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30


Porządek obrad komisji w dniu 24 września 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 8/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIII sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 20 sierpnia 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie dwóch protokołów z ostatnich posiedzeń komisji nr 6/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. oraz nr 7/2019 z dnia 2 lipca 2019r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 2 lipca 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Realizacja programu edukacji kulturalnej.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 25 czerwca 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 5/2019 z dnia 7 maja 2019r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w statucie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:15

Porządek obrad komisji w dniu 7 maja 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 4/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r.
3. Omówienie sprawozdania za 2018r. oraz problemów bieżącej działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ursus.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 6 marca 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza projektowanych zmian statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
3. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!