Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Zamówienie z wolnej ręki nr : UD-XI-ZZP.271.41.WIR.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-09-11
Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni na terenie Dzielnicy Ursus w 2019r., ul.Koronacyjna odc. Pobożnego – Leszczyńskiego.
Opublikowano: 2019-09-06 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.40.WIR.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-09-09
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego Niedźwiadek” przy ul. Orląt Lwowskich/ Wojciechowskiego w Warszawie – etap II (strefa boisk wielofunkcyjnych, parking).
Opublikowano: 2019-08-14 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.39.WIR.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-08-27
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj "Budowy budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie".
Opublikowano: 2019-08-08 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.38.WGN.2019

Status : unieważniony
2019-08-20
Remont balkonów i elewacji budynku przy ul. Szancera 5 w Warszawie.
Opublikowano: 2019-08-02 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.36.WOŚ.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-08-14
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"przy ul. Orląt Lwowskich/ Wojciechowskiego w Warszawie -etap I (modernizacja placu zabaw "Hasanka")
Opublikowano: 2019-07-25 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.37.WGN.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-08-07
Budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali.
Opublikowano: 2019-07-23 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.35.WGN.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-07-25
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz rozprowadzenie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 45.
Opublikowano: 2019-07-10 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie z wolnej ręki nr : UD-XI-ZZP.271.34.WOŚ.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-07-10
Dystrybucja energii elektrycznej w okresie 01.01.2020 – 30.11.2022 r., dostarczanej do obiektów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2019-06-24 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!