Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.10.WGN.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-03-11
Remont pustostanu administrowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – przebudowa lokalu nr 3 w budynku przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 80.
Opublikowano: 2019-02-21 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.9.WGN.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-03-07
Bieżące naprawy, prace konserwacyjne, usuwanie awarii w branży ogólnobudowlanej w zasobach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. warszawy w roku 2019
Opublikowano: 2019-02-18 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie z wolnej ręki nr : UD-XI-ZZP.271.11.WAG.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-02-28
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z nieruchomości zlokalizowanych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy -Plac Czerwca 1976r. Nr 1, ul. Traktorzystów 1 w terminie od 01.03.2019r do 31.12.2021r.
Opublikowano: 2019-02-25 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.2.WOŚ.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-02-20
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.04.2019r. do 01.04.2020r.oraz realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego :"Wykonanie zieleni przy ul. Walerego Sławka 3/5 w m.st. W-wy Dzielnicy Ursus ". POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2019-01-18 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-ZZP-271.8.WAG.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-02-15
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na okres od 01.03.2019r. do 30.09.2020r.
Opublikowano: 2019-02-06 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.6.WOŚ.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-02-12
Remont, naprawa i konserwacja małej architektury, ogrodzeń i nawierzchni z kostki betonowej w parkach, zieleńcach, placach zabaw, terenach zieleni osiedlowej, terenach zieleni niskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2019-01-24 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.4.WIR.2019

Status : rozstrzygnięty
2019-02-04
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na teranie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 2. Remont i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.
Opublikowano: 2019-01-17 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-ZZP.271.5.WAG.2019

Status : unieważniony
2019-01-30
Świadczenie usług pocztowych na rzecz zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23. listopada 2012r. Prawo pocztowe na okres od 01.03.2019r. do 30.09.2020r.
Opublikowano: 2019-01-23 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!