Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.42.WIR.2019
aktualizacja: 2019-09-12 09:29:50
2019-09-27
Remont boiska piłkarskiego i wymiana naświetlaczy przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w Warszawie (etap I)
Opublikowano: 2019-09-12 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie z wolnej ręki nr : UD-XI-ZZP.271.43.WIR.2019
aktualizacja: 2019-09-12 14:21:07
2019-09-16
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 1. Wykonywanie prac naprawczych nawierzchni dróg oraz konserwacja odwodnienia na drogach gminnych i wewnętrznych.
Opublikowano: 2019-09-12 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie z wolnej ręki nr : UD-XI-ZZP.271.41.WIR.2019
aktualizacja: 2019-09-06 12:49:01
2019-09-11
Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni na terenie Dzielnicy Ursus w 2019r., ul.Koronacyjna odc. Pobożnego – Leszczyńskiego.
Opublikowano: 2019-09-06 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.40.WIR.2019
rozstrzygnięty dnia: 2019-09-17
 
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego Niedźwiadek” przy ul. Orląt Lwowskich/ Wojciechowskiego w Warszawie – etap II (strefa boisk wielofunkcyjnych, parking).
Opublikowano: 2019-08-14 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.37.WGN.2019
rozstrzygnięty dnia: 2019-08-26
 
Budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali.
Opublikowano: 2019-07-23 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!