Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP.271.7.WIR.2019 - rozstrzygnięty
PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni na terenie Dzielnicy Ursus w 2019r.
Ogłoszony: 2019-02-11
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (58.94 KB)
w formacie pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf (127.7 KB)
w formacie pdf Odpowiedź na pytanie.pdf (289.22 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie nr 511808.pdf (200.28 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510079080.pdf (118.76 KB)
w formacie pdf SIWZ.pdf (306.37 KB)
archiwum zip zał.ącznik nr 1.3 do OPZ_Szkice ulic.zip (4.21 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1.1 do OPZ._STWiOR.pdf (1.48 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.2 do OPZ_przedmiary.zip (526.51 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1_ Opis przedmiotu zamówienia frezowanie.pdf (55.21 KB)
w formacie pdf załącznik nr 2 do S.I.W.Z._istotne postanowienia umowy.pdf (143.74 KB)
MS Word załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc (41 KB)
MS Word załącznik nr 4 do SIWZ oferta.doc (53.5 KB)
MS Word załącznik nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa.doc (35.5 KB)

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!