Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr UD-XI-ZZP-271.8.WAG.2019 - rozstrzygnięty
ZAMóWIENIE NA USłUGI SPOłECZNE I INNE SZCZEGóLNE USłUGI na :
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na okres od 01.03.2019r. do 30.09.2020r.
Ogłoszony: 2019-02-06
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf IWZ.pdf (219.01 KB)
w formacie pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (78.84 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie na usługi społeczne.pdf (175.89 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 1 do I.W.Z_opis przedmiotu zamówienia.pdf (98.96 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 2 do I.W.Z_istotne postanowienia umowy.pdf (166.17 KB)
MS Word Załącznik nr 3 do I.W.Z_oferta.doc (55 KB)
MS Excel Załącznik nr 4 do I.W.Z_ formularz cenowy.xls (46.5 KB)
MS Word Załącznik nr 5 do I.W.Z_oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.doc (37 KB)
w formacie pdf informacja z otwarcia ofert.pdf (123.64 KB)
w formacie pdf odpowiedz na zapytanie (1).pdf (138.88 KB)
w formacie pdf odpowiedz na zapytanie (2).pdf (127.1 KB)

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!