Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP.271.3.WOŚ.2019 - ogłoszony
PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy.
Zadanie 2. Pielęgnacja, utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni nieurządzonej znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2019r.
POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Ogłoszony: 2019-01-28
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.03.2019r..pdf (47.78 KB)
w formacie pdf Odpowiedź na pytania.pdf (88.44 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (140.96 KB)
w formacie pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (2.51 MB)
MS Excel Załącznik do Umowy_wykaz działek.xls (40.5 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 1 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia-całość wraz z załacznikami.pdf (89.03 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 2 do SIWZ_Istotne postanowienia umowy.pdf (117.73 KB)
XML Załącznik nr 3 do SIWZ_JEDZ.xml (3.92 KB)
MS Word Załącznik nr 4 do SIWZ_formularz Oferta.doc (53 KB)
MS Word Załącznik nr 6 do SIWZ_grupa kapitałowa.doc (36 KB)
MS Word Załącznik nr 7 do SIWZ_wykaz usług.doc (34 KB)
MS Word Załącznik nr 8 do SIWZ_wykaz osób.doc (56 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 9 do SIWZ_Instrukcja.pdf (3.28 MB)
w formacie pdf Zmiana treści SIWZ.pdf (204.1 KB)

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!